Archiv pro rubriku: Bankovnictví

Filtr

Naše pole opět slavilo úspěch

Československá obchodní banka, a. s., je tradičním generálním partnerem celostátní přehlídky polních pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin a výstavy zemědělské techniky v Nabočanech. Zemědělská výstava Naše pole se konala již po osmnácté a těšila se velkému zájmu návštěvníků i vystavovatelů. V rámci výstavy ČSOB s úspěchem představila...

Kategorie: Bankovnictví, Komerční prezentace

Vysoká odbornost bankéřů je klíčová

Dlouhodobé partnerství se zemědělci je jednou z priorit Československé obchodní banky, a. s. Vytvoření těchto stabilních podmínek zabezpečuje tým zkušených bankéřů, vyškolených pro sektor zemědělství, kteří v celorepublikové působnosti odborně a komplexně pokrývají požadavky všech aktivních zemědělců včetně mladých začínajících zemědělců.

Kategorie: Bankovnictví, Komerční prezentace

Děkujeme všem klientům za důvěru

Československá obchodní banka, a. s., zaměřuje svoji pozornost na sektor zemědělství a potravinářství a vytváří stabilní podmínky pro dlouhodobé partnerství banky s prvovýrobci a zpracovateli zemědělských produktů. K dalšímu významnému růstu tržního podílu skupiny ČSOB v zemědělství přispělo také úspěšné působení dceřiné společnosti ČSOB Leasing, a. s. V segmentu zemědělské...

Kategorie: Bankovnictví, Komerční prezentace

Podpůrný garanční a rolnický fond rozšiřuje a zvyšuje podporu

Program investiční nebo provozní úvěry je nově určen pro všechny zemědělské prvovýrobce, zpracovatele zemědělských produktů, podnikatele z řad zpracovatelů dřeva, vlastníků lesa a obce, které se zabývají odpovídajícími činnostmi z oblasti lesního hospodářství a zpracování dřeva. Začínajícím podnikatelům, kteří nepůsobí v dané oblasti podnikání déle než 24 měsíců, může být...

Kategorie: Bankovnictví, Dotace, Zemědělství

Jak pomáhá ČSOB Factoring svým klientům?

Zjednodušeně se dá říci, že proměňuje jejich pohledávky na peníze. V praxi to potom funguje tak, že klienti poskytnou svým zákazníkům odklad splatnosti, vzniklé pohledávky nám postupují a my jim proti tomuto postoupení dáme k dispozici formou zálohy finanční prostředky. Nemusí tak čekat, až jim zákazníci zaplatí, mohou rychleji platit...

Kategorie: Bankovnictví, Komerční prezentace

Úspěšná spolupráce dál pokračuje

V loňském roce byla v Zemědělci číslo 47 informace o řešení projektu TAČR GAMA Zefektivnění systému výzkum – vývoj – inovace – transfer v oblasti živočišné výroby pro zlepšení konkurenceschopnosti agrárního sektoru pod číslem TG01010082 ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i., v Praze-Uhříněvsi. Tento program aplikovaného výzkumu, experimentálního...

Kategorie: Bankovnictví, Komerční prezentace, Výzkum

Spolehlivý partner je záruka úspěchu

Co spojuje dodavatele strojů a finanční instituci? Na první pohled je to zřejmé – společným zájmem jsou zemědělské stroje, doplněné komunální a silniční technikou a s nimi úzce související financování. Takových partnerství najdeme na českém trhu nepřeberné množství. Čím je právě spolupráce PEKASSU a ČSOB Leasingu zajímavá a výjimečná?

Kategorie: Bankovnictví, Komerční prezentace, Technika