Letošní sklizeň námele byla asi na loňské úrovni

Letošní sklizeň námele v družstvu Agricola Bylany na Chrudimsku byla zhruba obdobná jako minulý rok, kdy ho firma dodala pro farmaceutické účely asi ze 400 hektarů plochy. Neovlivnilo ji ani dlouhodobé sucho, které v létě panovalo. V jiných letech ale byly výnosy často velmi rozdílné, většinou nižší. Uvedl to místopředseda představenstva Vladimír Rubeš.

Někdy jsou výnosy námele jen polovinou těch letošních, nebo i méně. Jsou třeba dva tři roky, kdy se nedaří, jindy zase několik let po sobě sklizeň vyjde, uvedl Rubeš. Družstvo je jedním z největších pěstitelů farmaceutické suroviny v zemi.

Námel je tmavý tvrdý útvar vytvářený paličkovicí nachovou, je parazitickou jedovatou houbou, která tvoří podhoubí v semeníku lipnicovitých rostlin. Obsahuje farmaceuticky využitelné alkaloidy vhodné pro výrobu léků, používané například v gynekologii a porodnictví. Družstvo dlouhodobě spolupracuje se zahraniční firmou, která námel vykupuje a zpracovává. Výhodou jsou pevně stanovené obchodní podmínky.

Družstvo obhospodařuje zhruba 1500 hektarů, kromě námelového žita pěstuje pšenici, kukuřici, řepku a cukrovku. I s jejich výnosy jsou letos zemědělci spokojeni. Kromě rostlinné výroby pochází asi čtvrtina příjmů družstva z obchodní činnosti, kdy pro jiné subjekty zajišťuje výkup, prodej a skladování zemědělských komodit.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *