Města a obce se musí připravit na blížící se zákaz skládkování směsného odpadu

Česká města a obce se musí připravit na blížící se zákaz skládkování, zatím se to daří jen u některých. Na jednoho člověka připadá v Česku průměrně o 100 kilogramů víc odpadu než v Rakousku nebo v Německu. Uvedli to zástupci ekologického spolku Arnika. Představili na ní i úspěch města Úvaly, kterému se hospodaření s odpady daří.

V Česku loni lidé vyprodukovali 5,6 milionu tun komunálního odpadu. Polovinu tvořil směsný odpad. V roce 2024 začne platit zákaz skládkování tohoto odpadu, obce se na to musí postupně připravit.

Dobrým příkladem třídění a nakládání s odpadem je středočeská obec Úvaly, která ve svém kraji zvítězila v soutěži Odpadový Oskar v kategorii obcí nad 5000 obyvatel. Úvaly produkují přibližně 140 kilogramů odpadu na obyvatele ročně, což je o 100 kilogramů méně, než je průměr ve Středočeském kraji. Podle starosty Petra Boreckého vše začalo tím, že se Úvaly snažily zamezit černým skládkám. Nejprve zavedly více sběrných míst s kontejnery pro tříděný odpad, aby to k nim lidé měli nanejvýš 200 až 250 metrů. Důležitým krokem bylo podle Boreckého převzetí svozu a třídění odpadu do rukou města.

Jak uvedla jejich ředitelka Pavla Slavíková, od té doby, co je tato služba příspěvkovou organizací města, provozní náklady na ni klesly zhruba na třetinu. Počáteční investice byla ale vysoká, vyžadovala nákup svozového auta za částku přesahující pět milionů korun. Návratnost této investice je šest až sedm let, řekl Borecký.

Letos Úvaly rozšířily počet nádob na bioodpad ze 300 na 1800, což by mělo množství směsného odpadu ještě snížit. Prodloužili navíc období, do kdy se tento odpad sváží, až do listopadu. Zatím se produkce bioodpadu zvýšila o 60 procent, řekla Slavíková.

Úvaly se chystají na zavedení systému PAYT, při kterém lidé platí podle množství směsného odpadu. Tento systém doporučuje jako jednu z možností i Ministerstvo životního prostředí, které připravilo návrh nového zákona o odpadech.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *