Filtr

Na podnikatelskou misi je možné se přihlásit do 25. října

Státní návštěvu Peru a Chile, vedenou vicepremiérem a ministrem zahraničí ČR J. Kavanem, doprovodí ve dnech 3.-10.12.2000 podnikatelská mise organizovaná Hospodářskou komorou ČR. V současné době ještě mají podnikatelé možnost přihlásit se k účasti v této misi, a to prostřednictvím Hospodářské komory, která přijímá až do 25. 10. 2000 závazné...

Kategorie: Nezařazené

Ceny obilí na plodinové burze rostou

Téměř obdobně jako na posledním burzovním shromáždění se vyvíjely cenové tendence sledovaných komodit na Plodinové burze Brno za uplynulé dva týdny. Podle Karla Zezuly se ceny všech komodit pohybují směrem nahoru, tj. v paritě A u potravinářské pšenice o 38 koruny za tunu, u pšenice krmné o 70 korun, u...

Kategorie: Nezařazené

Plocha vinic na Znojemsku by se mohla zdvojnásobit

Na Znojemsku, které patří se 113 tisíci hektary zemědělské půdy mezi přední zemědělské okresy v České republice, by se dnešní vysoké procento zornění (92) mělo snížit o sedm procent. Podle Aloise Čaňka, ředitele Územního odboru ministerstva zemědělství ve Znojmě, by se měl tento úbytek orné půdy řešit v rámci komplexních...

Kategorie: Nezařazené

Neobdělávané půdy každý rok přibývá

Každý rok v České republice přibývá asi 25 tisíc hektarů neudržované půdy. V současné době se u nás neobdělává asi 300 až 350 tisíc hektarů. Uvedl to Stanislav Jelen, ředitel Ústředního pozemkového úřadu Ministerstva zemědělství ČR, při včerejším zahájení semináře věnovaném půdě, který tento týden pořádá Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky...

Kategorie: Nezařazené

Trh s půdou se stále příliš nehýbe

Trh se zemědělskou půdou zatím nejeví známky viditelného oživení. Zatímco ve vyspělých zemích Evropské unie se ročně prodá a koupí asi jedno procento zemědělského půdního fondu, u nás je to zhruba 0,2 procenta. Ani v tržních cenách půdy se členům Unie moc nepřibližujeme.

Kategorie: Nezařazené

Češi si cení domácích potravin

Ze všech domácích produktů mají naši občané nejlepší mínění o potravinách a zemědělských výrobcích. Rovněž Poláci a Maďaři považují kvalitu a cenu tuzemských potravin a zemědělských výrobků ve srovnání se západoevropskými výrobky za nejlepší. Vyplývá to ze zářijového šetření Institutu pro průzkum veřejného mínění (IVVM), polské agentury CBOS a maďarské...

Kategorie: Nezařazené

EU pomáhá při rozvoji turistiky na jižní Moravě

Ve středu 18. října bude v Židlochovicích u Brna slavnostně uveden do provozu nový úsek cyklistické stezky Brno – Vídeň (Brno – Laa an der Thaya). Nová stezka byla vybudována díky finanční podpoře Evropské unie prostřednictvím programu Phare přeshraniční spolupráce ve výši 15 mil Kč (410 tisíc €), což představuje...

Kategorie: Nezařazené

EU pomáhá zlepšit životní prostředí

Dne 17. října bude slavnostně uvedena do provozu nová kanalizace na Liberecku. Přispěje ke zvýšení čistoty vody v řece Nise, která tvoří poté, co opustí Českou republiku, hraniční řeku mezi Německem a Polskem. Z tohoto důvodu budou mít z čistější vody v řece Nisa užitek nejenom občané České republiky ale...

Kategorie: Nezařazené

Letošní hodnotící zpráva bude pozitivní

"Od vydání Druhé pravidelné zprávy uveřejněné v říjnu 1999 došlo v přípravách České republiky na členství v EU k výraznému urychlení. Proto bych rád pochválil pokrok, kterého Česká republika dosáhla při plnění všech kritérií stanovených Evropskou radou v Kodani v roce 1993," řekl v pátek na konferenci Ochrana životního...

Kategorie: Nezařazené

Východoevropské semenářské setkání – nové šance pro mezinárodní spolupráci

Česká republika se již od počátku 90. let deklaruje jako vhodný prostředník mezi Západem a Východem. V oblasti semenářství se však donedávna realizace tohoto záměru odvíjela pouze v dílčích a spíše ojedinělých aktivitách některých firem. Poněkud ucelenější charakter získal tento záměr až v posledních letech, kdy Českomoravská šlechtitelská a semenářská...

Kategorie: Nezařazené