Filtr

Veterináři mají pochopení pro aktivity Společnosti pro zvířata

Mezinárodní dopravy zvířat se týkala dnešní schůzka ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR Josefa Holejšovského s předsedkyní Společnosti pro zvířata Ditou Michaličkovou. Informoval o ní tiskový mluvčí SVS Josef Duben. Podle Holejšovského byl problém mezinárodní přepravy živých zvířat, zejména koní a ovcí z Pobaltí, ale i ovcí z Velké Británie...

Kategorie: Nezařazené

Zákon o potravinách mění vyhlášky

Kolekce 6 novel prováděcích vyhlášek zákona 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, vyšla v dubnu ve Sbírce zákonů. Jde konkrétně o novely původních vyhlášek 327/1997 Sb. (maso, ryby, vejce - novela č. 89/2000), 328/1997 Sb. (mléko tuky, zmrzliny - 90/2000 Sb.), 330/1997 Sb. (čaj, káva, kávoviny- 91/2000 Sb.), 332/1997...

Kategorie: Nezařazené

Trh s biopotravinami zažívá rozmach

Minulý rok znamenal významný přelom pro naše ekologické zemědělství. Také v současné době „dozrávají“ některé události, které jsou klíčové pro průnik bioproduktů k širšímu spektru zákazníků i pro stabilizaci našich ekofarem a navazující síť zpracovatelů, distributorů a prodejců.

Kategorie: Nezařazené

Vláda schválila novelu zákona o rostlinolékařské péči

Hlavně podmínky pro rostlinolékařskou kontrolu ve vstupních místech upravuje podle požadavků EU novela zákona 147/96 Sb., o rostlinolékařské péči, kterou včera přijala vláda. Mimo jiné stanovuje i odbornou způsobilost pro zaměstnance Státní rostlinolékařské správy. Zavádí registraci pěstitelů, výrobců a dovozců rostlin a rostlinných produktů rizikových z hlediska možného šíření karanténních...

Kategorie: Nezařazené

Lepší ochrana práv k novým odrůdám

Blíže EU má naši legislativu posunout včera vládou přijatý návrh zákona o ochraně práv k novým odrůdám rostlin, který zároveň pozměňuje zákon o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin. Ve srovnání s doposud platným zákonem 132/92 Sb. ošetřuje i problematiku farmářských osiv a sadby a také odrůd podstatně odvozených z...

Kategorie: Nezařazené

Veřejná podpora je pod kontrolou

Od začátku letošního května nabyl účinnost zákon 59/2000 Sb., o veřejné podpoře. Stanovuje pravidla pro poskytování finančních podpor a jiných (např. daňové a celní úlevy, snížení úroků apod.) forem pomoci z veřejných prostředků. Tento zákon důrazně požadovala Evropská komise v loňské zprávě, která hodnotila stav připravenosti ČR na vstup do...

Kategorie: Nezařazené

Návrh zákona o mléčných kvótách je na stole

Již od příštího roku hodlá ministerstvo zemědělství zavést na tuzemském trhu s mlékem produkční kvóty. První připomínky k návrhu věcného záměru zákona, který by vymezoval zásady této regulace, mělo ministerstvo obdržet minulý týden. Jak pro týdeník Zemědělec řekl Josef Vrzáň z MZe, návrh vymezuje mimo jiné základní pojmy jako např....

Kategorie: Nezařazené