Filtr

Kužvart bilancoval dva roky ve vládě

„Za podstatné považuji, že se podařilo přijmout Státní ekologickou politiku, která přináší koncepci ochrany životního prostředí, a surovinovou politiku. Hodnocením EIA (posuzováním vlivu na životní prostředí) prošla dopravní politika,“ uvedl při bilanci úspěchů svého resortu za uplynulé dva roky ministr životního prostředí Miloš Kužvart.

Kategorie: Nezařazené

Odpad z PET lahví míří za hranice

Dnes platný zákon 125/97 Sb., o odpadech, bude nahrazen dvěma legislativními normami, a to zákonem o odpadech a zákonem o obalech. Návrh nového zákona o odpadech zpracovalo ministerstvo životního prostředí v paragrafovaném znění. V současné době se jím zabývá Legislativní rada vlády. Návrh zákona o obalech je podle ministra Kužvarta...

Kategorie: Nezařazené

Přímotopy nahradí nejen plyn, ale také biomasa

Materiál, který má zdokumentovat sociální dopady na nahrazení přímotopů jinými typy ekologického vytápění, připravuje pro vládu ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí. Podle ministra životního prostředí Miloše Kužvarta tento materiál počítá s různými možnostmi odmontování přímotopů a jejich nahrazením jiným zdrojem - zemním plynem nebo...

Kategorie: Nezařazené

Schodek agrárního obchodu v květnu vzrostl o 8,5 procenta

Záporné saldo agrárního obchodu ČR činilo v květnu letošního roku 1,863 miliardy korun, což představuje ve srovnání s květnem 1999 zvýšení 8,5 procenta. Celkový obrat agrárního obchodu dosáhl v květnu 9,828 miliardy Kč. Z toho hodnota vývozu byla 3,982 miliardy Kč, tedy v meziročním srovnání o 19 procenta více, dovoz...

Kategorie: Nezařazené

Začal souboj o novou podobu dotací, říká Němec

ASZ ČR již delší dobu prosazuje zásadní změnu v dotačním systému,tak,aby dotace působily směrem k potřebné restrukturalizaci našeho zemědělství a ne ke konzervaci současného stavu .Proto také Asociace nejen že vyvolala jednání o nalezení styčných bodů i s našimi názorovými oponenty a předložila již koncem března vlastní návrh nového dotačního...

Kategorie: Nezařazené

Česká republika zvolí pro celková jednání s EU různé varianty

Celý komplex zemědělství, otázky volného trhu kapitálu, kam také patří trh s půdou, celní politika zahrnující zvláštní vztahy v rámci celní unie se Slovenskem, dále také hospodářská kriminalita a organizovaný zločin budou v nadcházejícím období nejobtížnějšími okruhy při vyjednávání mezi Českou republikou a Evropskou unií. Uvedl to Pavel Telička, náš...

Kategorie: Nezařazené

Další růst cen prasat není vítaný

Za 37 korun bude poslední červnový týden a celý červenec prodávat odbytové družstvo Agropork kilogram jatečného prasete. Ceny vepřového masa na našem trhu rostou paralelně s cenami v Evropské unii. Jejich další zvyšování však nechtějí nejen tuzemské masokombináty, ale ani producenti.

Kategorie: Nezařazené

Předvstupní jednání o zemědělství budou podle Verheugena složitá

Prodlužování předvstupního období a nejasnosti kolem termínu přidružení asociovaných zemí k Evropské unii přinášejí uchazečům o členství stále více negativních aspektů. Komisaři pro rozšíření EU Günteru Verheugenovi, který při své návštěvě České republiky zavítal v pátek 23. června na Hanou, to řekl Jaromír Řezáč, člen představenstva Agrární komory ČR.

Kategorie: Nezařazené