Pojistit si plodiny se vám vyplatí

Zemědělství, především rostlinná výroba, je podnikání pod širým nebem, a proto je velice ovlivněno rozmary počasí. Nad polem se hala nepostaví, a tak lze jenom doufat v jeho přízeň. Pokud pomineme sucho v roce 2015, byly minulé roky, co se týče škod způsobených klimatickými vlivy na plodinách, relativně klidné a škody byly spíše sporadické. Letošní rok si ovšem počasí vybralo svůj dluh i s úroky.

V dubnu postihly především vinaře a sadaře jarní mrazíky. I když to byly spíše jarní mrazy, které přesahovaly svým rozsahem škod jarní mrazy za posledních deset let. Škody na ovoci dosáhly řádů stovek milionů korun, ale ani škody na cukrové řepě, která je na jarní mrazíky také náchylná, nebyly zanedbatelné. A i když měl některý zemědělec štěstí a jarní mrazy se jej netýkaly, nebo škody nebyly fatální, neměl letos stále vyhráno.

Když zažehnáme mráz, přijdou kroupy

Příkladem může být jeden z klientů ČSOB Pojišťovny, říkejme mu třeba pan Jablíčko, který se zabývá pěstováním ovoce, hlavně meruněk. Pan Jablíčko celý duben pilně zakuřoval své sady pálením slámy, aby předešel škodám způsobeným jarními mrazíky. Díky jeho úsilí se mu podařilo meruňky před jarními mrazy uchránit a radoval se z plodů své práce. Bohužel, v květnu přišly kroupy, které byly letos svým rozsahem opravdu výjimečné a poškodily panu Jablíčkovi celé sady z 80 %. Škoda šla jen v případě pana Jablíčka do řádu milionů korun.

Krupobití je nejběžnější příčina pojistných událostí na plodinách. V letošním roce bylo jen během konce května poškozeno přes 300 tisíc hektarů plodin a celkové škody se pohybují přes půl miliardy korun. Sama ČSOB Pojišťovna vyplatila na pojistném plnění za škody z květnových krup částku přesahující 50 milionů korun. Dalších víc než deset milionů korun vyplatila ČSOB Pojišťovna v průběhu zbylého roku. Celkem tedy bylo v rámci pojistného plnění z příčiny krupobití za ČSOB Pojišťovnu vyplaceno přes 60 milionů korun. Jak již bylo zmíněno, letošní rok, co se týče škod na plodinách, patří k těm výrazně horším.

Pojištění celé výměry
se vyplatí

Opět příklad ze života jednoho z klientů ČSOB pojišťovny, větší zemědělské družstvo, které obhospodařuje přibližně 12 000 ha orné půdy, zasáhlo květnové krupobití. Kroupami byla poškozena téměř celá výměra, z toho 300 ha bylo zlikvidováno jako tzv. totální škoda. Zbylých asi 800 ha bylo poškozeno z 30 až 40 %. Stejně jako v prvním případě měl klient naštěstí pojištěnou celou výměru, na které hospodařil, a tak ztráty na úrodě nebyly pro podnik fatální a existenčně ohrožující.

Bohužel, ne všichni zemědělci si ovšem pojišťují všechny plodiny, které pěstují. Někteří kalkulují s tím, že kroupy způsobují největší škody na řepce, nebo jiných rizikových plodinách, jako jsou různé druhy ovoce a zeleniny. Klient si tak pojistí pouze tyto rizikovější plodiny a zbylé nechá nepojištěné. Pár let se může zdát, že klient tímto způsobem ušetřil nějaký ten peníz, dokud nepřijde rok, jako je ten letošní, kdy kroupy pobijí kompletně všechna obhospodařovaná pole a klient spláče nad výdělkem. Jelikož si pojistil jen náchylnější řepku či meruňky, škodu na ostatních poničených plodinách mu už nikdo nenahradí.

Pozor na podpojištění

Dalším z nešvarů, který se mezi zemědělci v případě pojištění plodin objevuje, je tzv. podpojištění. Kdy se klient pro pár ušetřených tisícovek připraví řádově o desetitisíce až statisíce při následném pojistném plnění. Pro názornost si uveďme malý příklad. Farmář Ječmínek pěstuje na 20 ha ozimou pšenici. Běžně má u této pšenice výnos 5,5 t/ha, ale aby ušetřil, nahlásil při sjednání pojistné smlouvy na pojištění této plodiny výnos jen
3 t/ha, nákupní cenu potom pan Ječmínek uvedl 5000 korun. Celkový rozdíl v pojistném činí přibližně dva tisíce, ale rozdíl v pojistném plnění při 30% škodě je 75 000 korun. Proto se vyplatí být dobře pojištěn, s čímž vám v ČSOB Pojišťovně rádi poradíme a pomůžeme.

Dotace na zmírnění škod

Dalšími důvody, proč mít pojištěnou celou obhospodařovanou výměru, jsou zemědělské dotace. Kromě skutečnosti, že za minulý rok vyplácelo PGRLF dotace v rámci podpory na pojištění speciálních a ostatních plodin ve výši 50 % zaplaceného ročního pojistného, bylo možné v případě, že měl klient pojištěné plodiny, získat také 100% dotace na zmírnění škod způsobených suchem v roce 2015. V případě, že zemědělec, kterého postihlo sucho v roce 2015, neměl v daném roce pojištěno alespoň 50 % poškozené plodiny, nebo minimálně 50 % výměry celého zemědělského podniku, byla mu v takovém případě dotace krácena o polovinu.

V letošním roce nás sice sucho tolik netrápilo, jako tomu bylo rok minulý, ale kdo ví, jaký bude rok 2017, nebo ty následující. Třeba nás opět čeká rekordní sucho a SZIF bude znovu vyplácet dotace na zmírnění škod způsobených suchem podle stejných podmínek. Nebo sucho být nemusí, ale může se objevit jiný dotační program, který bude opět bonifikovat zodpovědné zemědělce, kteří si pro případ nepřízně počasí pojistili svou úrodu. Nemusí nastat ani jedna z uvedených situací, kdo ví, ale to není důvod, proč nebýt pro jistotu a klid na duši kvalitně a komplexně pojištěn. Jak už bylo zmíněno, s tím jak si vhodně pojistit úrodu, nebo i něco jiného, vám vždy rádi a ochotně pomůžeme a poradíme v ČSOB pojišťovně. Přece jen, zemědělství je podnikání pod širým nebem a počasí umí být pořádně nevyzpytatelné. Kdo by chtěl být závislý na rozmarech počasí, když může v klidu spát a alespoň část starostí přenechat na bedrech ČSOB pojišťovny?

Zdeněk Rejzek
ČSOB Pojišťovna, a.s.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *