15.08.2000 | 09:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Prohlášení soukromě hospodařících rolníků ke své pozici v Agrární komoře ČR

Na základě nevyváženosti členů SHR v představenstvu Agrární komory ČR se minulý týden sešli zástupci soukromého sektoru v Mladé Boleslavi, aby vytvořili předpoklady nápravy stávající situace.

V diskusi došlo k vytvoření „přípravného výboru“, který by důrazněji zastupoval zájmy soukromých zemědělců sdružených v AK ČR. Cílem výše zmíněné iniciativy je posílit postavení SHR v AK ČR a také napomoci řešení jejich problémů v rámci celé České republiky. Vedení Agrární komory České republiky bylo seznámeno s následujícími závěry:
1. Zvát na jednání představenstva AK ČR dalšího zástupce z řad SHR
2. Důrazněji hájit a prosazovat zájmy SHR
3. Zlepšit poskytování informačních služeb pro jednotlivé členy AK ČR
4. Docílit výraznějšího zastoupení SHR ve vedení AK ČR na příštím volebním sněmu AK ČR
5. Podílet se, případně připomínkovat písemné materiály předkládané státním institucím a to i materiály zasílané EU.
Dále účastníci jednání podporují závěry PROHLÁŠENÍ AKČR ze dne 18. května 2000, týkající se nepříznivých klimatických podmínek, které postihly naše zemědělství a požadují:
1. Při jednání o cenách zemědělských komodit vycházet z aktuálních světových cen
2. Odpustit v roce 2000 daň z nemovitosti zemědělských podnikatelům
3. Prodloužit ochrannou lhůtu na konkurz do 30. září 2002
4. Zvýšit dotaci u provozních úvěrů z prostředků PGRLF o 1,5 procentního bodu
5. Zvýšit garanci PGRLF u titulu PROVOZ ze současných 30 % na 60 %
6. Připravit systém kompenzace dopadu nepříznivých vlivů počasí pro zemědělce a lesáky
7. Prominutí návratných finančních výpomocí (BÚP) poskytnutých zemědělcům
8. Restrukturalizovat bankovní úvěry pro zemědělce
9. Prominout nájemné u státní půdy
10. Provést plošné oddlužení zemědělských prvovýrobců
11. Zavést princip minimálních cen u všech zemědělských produktů.
V otázce dotací pro rok 2001 nesouhlasí se snížením finančních prostředků pro naše zemědělství vzhledem k připravovanému vstupu naší republiky do Evropské unie.
Jednání se dohodlo na svých zástupcích:

Ing. František Endrle
Vadín 3
582 31 Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod

Ing. František Hrabě
Řepov 17
293 01 Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
Přípravný výbor SHR
sdružených v AK ČR

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down