Seznam doporučených odrůd 2009

Myšlenka zkoušet a doporučovat odrůdy není původní, vzorem byly systémy doporučování v agrárně vyspělých zemích, kde je doporučování odrůd historicky zavedené a pěstiteli výrazně respektované. Doporučení vychází z víceletých výsledků polních pokusů, ale jeho hodnota spočívá především v kombinaci těchto výsledků se stanoviskem členů odborné komise, kteří do doporučování vnášejí své znalosti a praktické zkušenosti s odrůdami.

V letošním roce se dostává již po páté pěstitelům, množitelům a zpracovatelům ozimé pšenice do rukou doporučení pro výběr odrůd pro podzimní zásev vydávané formou Seznamu doporučených odrůd.
Pro Seznam doporučených odrůd pšenice ozimé 2009 bylo hodnoceno 31 odrůd. Na základě dostupných podkladů komise rozhodla doporučit pro pěstování sedmnáct odrůd, jedenáct odrůd předběžně doporučila a tři odrůdy zařadila mezi ostatní.

Doporučené odrůdy

AKTEUR CPG
Pozdní odrůda elitní (E) jakosti s nízkým výnosem doporučená pro pěstování ve všech oblastech, v kukuřičné oblasti doporučujeme ošetřovat jen v případě silného infekčního tlaku chorob. Rostliny jsou středně vysoké, středně odnožující, zrno středně velké.
Přednosti: odolnost proti napadení braničnatkou plevovou v klasu
Pěstitelská rizika: náchylnost k napadení plísní sněžnou, menší odolnost proti napadení padlím travním
Původ: (87-308 x Astron) x Astron
Udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG, D
Zástupce v ČR: OSEVA PRO, s. r. o.
Registrace: 2004

BARRYTON CPG
Polopozdní až pozdní odrůda kvalitní (A) jakosti s vysokým výnosem doporučená pro pěstování ve všech oblastech. Rostliny jsou středně vysoké, středně odnožující, zrno je velké.
Pěstitelská rizika: náchylnost k napadení plísní sněžnou a vymrzání, menší odolnost proti poléhání a nízká úroveň čísla poklesu
Původ: Residence x Eiffel
Udržovatel: Société RAGT 2n, F
Zástupce v ČR: RAGT Czech, s. r. o.
Registrace: 2007

BISCAY CPG
Pozdní odrůda nevhodná pro pekařské použití (C) doporučená pro pěstování ve všech oblastech. V řepařské oblasti Čech má velmi vysoký výnos, v bramborářské oblasti vysoký výnos, v ostatních oblastech středně vysoký až vysoký výnos. Rostliny jsou nízké, velmi dobře odnožující, zrno je středně velké.
Přednosti: odolnost proti poléhání, střední odolnost proti napadení plísní sněžnou
Pěstitelská rizika: menší odolnost proti vymrzání a napadení listovými skvrnitostmi, náchylnost k napadení fuzariózami klasů
Původ: CPB 79 x Hussar
Udržovatel: Dr. J. Ackermann & Co. Saatzucht, D
Zástupce v ČR: Saaten-Union CZ, s. r. o.
Registrace: 2005

BUTEO CPG
Polopozdní odrůda chlebové (B) jakosti s vysokým výnosem doporučená pro pěstování ve všech oblastech. Rostliny jsou středně vysoké, středně odnožující, zrno je středně velké.
Pěstitelská rizika: menší odolnost proti poléhání a vymrzání, nízký obsah dusíkatých látek
Původ: (LP 4285.90 x LP 3273.87) x Pegassos
Udržovatel: KWS Lochow GmbH, D
Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a. s.
Registrace: 2006

CUBUS CPG
Polopozdní odrůda kvalitní (A) jakosti s vysokým výnosem doporučená pro pěstování ve všech oblastech. Dobře reaguje na zvýšenou intenzitu pěstování, vyžaduje pozdní kvalitativní dusíkaté hnojení, vzhledem k vysokým výnosům má tendenci snižovat obsah dusíkatých látek. Rostliny jsou nízké, středně odnožující, zrno je středně velké.
Přednosti: střední odolnost proti napadení plísní sněžnou a vymrzání a odolnost proti napadení braničnatkou plevovou v klasu
Pěstitelská rizika: menší odolnost proti napadení komplexem chorob pat stébel, listovými skvrnitostmi a rzí pšeničnou, náchylnost k napadení fuzariózami klasů, nestabilní číslo poklesu
Původ: Greif x SB 71189
Udržovatel: KWS Lochow GmbH, D
Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO a. s.
Registrace: 2004

DARWIN PO
Pozdní odrůda kvalitní (A) jakosti doporučená pro pěstování ve všech oblastech. V řepařské oblasti Čech má středně vysoký výnos, v ostatních oblastech vysoký výnos. Rostliny jsou středně vysoké, středně až méně odnožující, zrno je velké.
Pěstitelská rizika: menší odolnost proti vymrzání a napadení padlím travním na listu, náchylnost k napadení fuzariózami klasů, nízká úroveň čísla poklesu
Původ: Boxer x (M. Huntsman x Monopol)
Udržovatel: SELGEN, a. s.
Registrace: 2004

DROMOS PO
Polopozdní odrůda nevhodná pro pekařské využití (C) doporučená pro pěstování v řepařské, obilnářské a bramborářské oblasti. V obilnářské oblasti má vysoký výnos, v řepařské oblasti středně vysoký až vysoký, v bramborářské oblasti středně vysoký. Rostliny jsou středně vysoké, velmi dobře odnožující, zrno je středně velké.
Přednosti: střední odolnost proti napadení plísní sněžnou, vymrzání a napadení fuzariózami klasů
Pěstitelská rizika: menší odolnost proti napadení rzí pšeničnou
Původ: (ZE 8710 x Batis) x Kimon
Udržovatel: FR. Strube Saatzucht GmbH & Co. KG, D
Zástupce v ČR: Saaten-Union CZ, s. r. o.
Registrace: 2006

ETELA CPG
Polopozdní až pozdní odrůda nevhodná pro pekařské využití (C) doporučená pro pěstování v kukuřičné, řepařské a obilnářské oblasti, kde má vysoký výnos. V bramborářské oblasti má středně vysoký až vysoký výnos. Rostliny jsou středně vysoké, středně až méně odnožující, zrno je velké.
Pěstitelská rizika: menší odolnost proti napadení komplexem chorob pat stébel a náchylnost k napadení fuzariózami klasů
Původ: HE 3691 x Apollo
Udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o.
Registrace: 2006

EUROFIT CPG
Středně raná odrůda kvalitní (A) jakosti se středně vysokým výnosem doporučená pro pěstování ve všech oblastech. Rostliny jsou středně vysoké, středně odnožující, zrno je středně velké.
Přednosti: střední odolnost proti napadení plísní sněžnou a vymrzání
Pěstitelská rizika: menší odolnost proti poléhání, napadení padlím travním na listu a komplexem chorob pat stébel
Původ: Pegassas x Kontrast
Udržovatel: Saatzucht LFS Edelhof, A
Zástupce v ČR: BOR, s. r. o.
Registrace: 2006

GLOBUS PO
Pozdní odrůda chlebové (B) jakosti doporučená pro pěstování v řepařské, obilnářské a bramborářské oblasti, kde má středně vysoký až vysoký výnos zrna. Není vhodná do lokalit s přísušky. Byla přeřazena mezi odrůdy s chlebovou jakostí (B) vzhledem ke středně vysoké až nízké objemové hmotnosti. Rostliny jsou nízké, středně až méně odnožující, zrno je středně velké.
Přednosti: odolnost proti poléhání a dobrý zdravotní stav – odolnost proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, střední odolnost proti napadení rzí pšeničnou, padlím travním na listu a plísní sněžnou
Pěstitelská rizika: náchylnost k vymrzání
Původ: NORD 92/147 x (Astron x CWW 4442)
Udržovatel: Nordsaat Saatzucht GmbH, D
Zástupce v ČR: Saaten-Union CZ, s. r. o.
Registrace: 2003

HEDVIKA CPG
Pozdní odrůda chlebové (B) jakosti se středně vysokým až vysokým výnosem doporučená pro pěstování v kukuřičné, řepařské a obilnářské oblasti. V bramborářské oblasti má středně vysoký až nízký výnos. Rostliny jsou středně vysoké, středně odnožující, zrno je středně velké.
Přednosti: odolnost proti napadení braničnatkou plevovou v klasu a padlím travním v klasu
Pěstitelská rizika: menší odolnost proti poléhání
Původ: Vivant x Estica
Udržovatel: Limagrain Nederland B. V., NL
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o.
Registrace: 2004

KERUBINO CPG
Polopozdní odrůda kvalitní (A) jakosti s vysokým výnosem doporučená pro pěstování ve všech oblastech. Rostliny jsou středně vysoké, velmi dobře odnožující, zrno je středně velké.
Pěstitelská rizika: výrazná nemá
Původ: WW 1972 x IG 31
Udržovatel: Saatzucht Schmidt, D
Zástupce v ČR: BOR, s. r. o.
Registrace: 2007

LUDWIG CPG
Středně raná odrůda elitní (E) jakosti doporučená pro pěstování ve všech oblastech. V kukuřičné, řepařské oblasti Moravy a obilnářské oblasti má středně vysoký výnos, v bramborářské oblasti středně vysoký až nízký výnos, v řepařské oblasti Čech má nízký výnos. Rostliny jsou velmi vysoké, méně odnožující, zrno je velké.
Přednosti: odolnost proti napadení braničnatkou plevovou v klasu
Pěstitelská rizika: nízká stabilita čísla poklesu
Původ: Ares x Farmer
Udržovatel: Probstdorfer Saatzucht GmbH, A
Zástupce v ČR: OSEVA PRO, s. r. o.
Registrace: 2000

MERITTO PO
Středně raná odrůda chlebové (B) jakosti doporučená pro pěstování v kukuřičné a řepařské oblasti, kde má středně vysoký až vysoký výnos. V obilnářské a bramborářské oblasti je rizikem náchylnost k napadení plísní sněžnou. Rostliny jsou vysoké, středně odnožující, zrno je středně velké.
Přednosti: mrazuvzdornost
Pěstitelská rizika: menší odolnost proti poléhání, napadení padlím travním na listu, listovými skvrnitostmi a rzí pšeničnou, náchylnost k napadení plísní sněžnou, nízký obsah dusíkatých látek, nízká úroveň čísla poklesu
Původ: (Kontrast x U 6192) x (U 6192 x Thesseé)
Udržovatel: SELGEN, a. s., ŠS Úhřetice
Registrace: 2003

MULAN CPG
Polopozdní odrůda kvalitní (A) jakosti s vysokým až velmi vysokým výnosem doporučená pro pěstování ve všech oblastech. Vyžaduje pozdní kvalitativní dusíkaté hnojení, vzhledem k vysokým výnosům má tendenci snižovat obsah dusíkatých látek. Rostliny jsou středně vysoké, velmi dobře odnožující, zrno je středně velké.
Přednosti: odolnost proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, střední odolnost proti napadení plísní sněžnou a vymrzání
Pěstitelská rizika: nízká hodnota čísla poklesu
Původ: (Ronos x Estica) x Maverick
Udržovatel: Nordsaat Saatzucht GmbH, D
Zástupce v ČR: Saaten-Union CZ, s. r. o.
Registrace: 2007

RAPSODIA PO
Polopozdní až pozdní odrůda nevhodná pro pekařské použití (C) doporučená pro pěstování v kukuřičné oblasti a v ošetřené variantě v řepařské oblasti, kde má vysoký výnos. V obilnářské a bramborářské oblasti je rizikem náchylnost k napadení plísní sněžnou a vymrzání. Rostliny jsou nízké až velmi nízké, velmi dobře odnožující, zrno je středně velké.
Přednosti: odolnost proti poléhání a napadení rzí pšeničnou
Pěstitelská rizika: náchylnost k napadení plísní sněžnou, vymrzání a napadení fuzariózami klasů
Původ: [(Hornet x Haven) x Haven] x Haven
Udržovatel: Société RAGT 2n, F
Zástupce v ČR: RAGT Czech, s. r. o.
Registrace: 2003

SAKURA PO
Polopozdní odrůda nevhodná pro pekařské využití (C) doporučená pro pěstování v kukuřičné oblasti, řepařské oblasti Moravy a obilnářské oblasti, kde má vysoký výnos. V řepařské oblasti Čech a bramborářské oblasti má středně vysoký výnos. Rostliny jsou nízké, středně odnožující, zrno je středně velké.
Přednosti: odolnost proti napadení braničnatkou plevovou v klasu a střední odolnost proti napadení fuzariózami klasů
Pěstitelská rizika: nízká hodnota čísla poklesu
Původ: Hana x Estica
Udržovatel: SELGEN, a. s., ŠS Stupice
Registrace: 2007

 

Předběžně doporučené odrůdy

BAKFIS CPG
Poloraná odrůda kvalitní (A) jakosti předběžně doporučená pro pěstování ve všech oblastech. V kukuřičné oblasti má středně vysoký až vysoký výnos, v ostatních oblastech středně vysoký výnos. Rostliny jsou nízké, velmi dobře odnožující, zrno je středně velké až malé.
Přednosti: ranost, střední odolnost proti napadení fuzariózami klasů, nízký obsah DON.
Pěstitelská rizika: výrazná nemá
Původ: Pegassos x Vlasta
Udržovatel: RAGT Czech, s. r. o.
Registrace: 2008

BALETKA CPG
Poloraná odrůda chlebové (B) jakosti předběžně doporučená pro pěstování ve všech oblastech. Výnos zrna má v kukuřičné, obilnářské a bramborářské oblasti vysoký, v řepařské oblasti středně vysoký až vysoký. Rostliny jsou nízké, velmi dobře odnožující, zrno je středně velké až malé.
Přednosti: ranost, odolnost proti poléhání, střední odolnost proti napadení fuzariózami klasů
Pěstitelská rizika: menší odolnost proti napadení listovými skvrnitostmi
Původ: Alka x Astella
Udržovatel: RAGT Czech, s. r. o.
Registrace: 2008

BOHEMIA CPG
Poloraná odrůda kvalitní (A) jakosti předběžně doporučená pro pěstování ve všech oblastech. V kukuřičné a řepařské oblasti má výnos středně vysoký. V obilnářské a bramborářské středně vysoký až nízký. Rostliny jsou vysoké až velmi vysoké, méně odnožující, zrno je velké.
Pěstitelská rizika: výrazná nemá
Původ: (540i-92 x 6192a-92) x (540i-92 x Kontrast)
Udržovatel: SELGEN, a. s., ŠS Úhřetice
Registrace: 2007

HELMUT
Pozdní odrůda kvalitní (A) jakosti předběžně doporučená pro pěstování ve všech oblastech. V kukuřičné a řepařské oblasti Čech má středně vysoký výnos, v ostatních oblastech středně vysoký až vysoký výnos. Rostliny jsou vysoké, méně odnožující, zrno je velké.
Pěstitelská rizika: menší odolnost proti poléhání a vymrzání
Původ: Complet x (SL 63/87-9 x Darwin)
Udržovatel: Saatzucht Donau Ges. m. b. H. & CoKG, A
Zástupce v ČR: Saatbau Liny Česká republika, spol. s r. o.
Registrace: 2008

HERMANN CPG
Pozdní odrůda nevhodná pro pekařské využití (C) předběžně doporučená vzhledem k její vhodnosti na využití pro pečivárenské účely. V kukuřičné a řepařské oblasti Moravy má výnos středně vysoký až nízký, v ostatních oblastech středně vysoký. Rostliny jsou středně vysoké, velmi dobře odnožující, zrno je středně velké.
Přednosti: odolnost proti napadení rzí pšeničnou
Pěstitelská rizika: výrazná nemá
Původ: Xanthos x Nic 90-3390 A
Udržovatel: Nickerson International Research SNC, F
Zástupce v ČR: SELGEN, a. s.
Registrace: 2007

KODEX CPG
Polopozdní až pozdní odrůda. Mezi odrůdy nevhodné pro pekařské využití (C) byla zařazena vzhledem k nízké až velmi nízké objemové hmotnosti.
Je předběžně doporučená pro pěstování ve všech oblastech. V kukuřičné oblasti má výnos zrna středně vysoký až vysoký, v ostatních oblastech vysoký až velmi vysoký. Rostliny jsou nízké, středně odnožující, zrno je středně velké.
Přednosti: odolnost proti poléhání a napadení braničnatkou plevovou v klasu, střední odolnost proti napadení plísní sněžnou
Pěstitelská rizika: náchylnost k napadení fuzariózami klasů
Původ: SB 8512 x 2.192/x LP 780.3.92
Udržovatel: KWS LOCHOW GMBH, D
Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO, a. s.
Registrace: 2008

MANAGER CPG
Polopozdní až pozdní odrůda kvalitní (A) jakosti předběžně doporučená pro pěstování v řepařské, obilnářské a bramborářské oblasti, kde má středně vysoký výnos. V kukuřičné oblasti má středně vysoký až nízký výnos. Rostliny jsou středně vysoké, méně odnožující, zrno je malé.
Přednosti: střední odolnost proti napadení chorobami pat stébel
Pěstitelská rizika: náchylnost k napadení fuzariózami klasů, nízká stabilita čísla poklesu
Původ: Flair x Recond x Piko
Udržovatel: Schweiger-Weizen GbR, D
Zástupce v ČR: SOUFFLET AGRO, a. s.
Registrace: 2007

MEGAS CPG
Polopozdní až pozdní odrůda chlebové (B) jakosti předběžně doporučená pro pěstování ve všech oblastech. V řepařské oblasti Moravy a v obilnářské oblasti má vysoký výnos, v kukuřičné a bramborářské oblasti středně vysoký až vysoký výnos, v řepařské oblasti Čech středně vysoký výnos. Rostliny jsou středně vysoké, velmi dobře odnožující, zrno je středně velké.
Přednosti: střední odolnost proti napadení plísní sněžnou a vymrzání
Pěstitelská rizika: výrazná nemá
Původ: (Agent x Pico) x Caesar
Udržovatel: FR. Strube Saatzucht GmbH & Co. KG, D
Zástupce v ČR: BOR, s. r. o.
Registrace: 2008

ORLANDO PO
Pozdní odrůda chlebové (B) jakosti předběžně doporučená pro pěstování ve všech oblastech. V kukuřičné oblasti má středně vysoký až vysoký výnos, v ostatních oblastech velmi vysoký výnos. Rostliny jsou středně vysoké, středně odnožující, zrno je středně velké.
Přednosti: odolnost proti napadení rzí pšeničnou
Pěstitelská rizika: menší odolnost proti vymrzání a napadení chorobami pat stébel
Původ: Savannah x Sokrates
Udržovatel: Sejet Plantbreeding I/S, Dánsko
Zástupce v ČR: Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o.
Registrace: 2008

PITBULL
Poloraná odrůda chlebové (B) jakosti s vysokým výnosem předběžně doporučená pro pěstování ve všech oblastech. Rostliny jsou středně vysoké, středně odnožující, zrno je středně velké.
Přednosti: ranost a střední odolnost proti napadení plísní sněžnou
Pěstitelská rizika: náchylnost k poléhání, menší odolnost proti vymrzání
Původ: Florida x Estica
Udržovatel: Saatzucht
J. Breun GdbR, D
Zástupce v ČR: BOR, s. r. o.
Registrace: 2008

SULTAN PO
Středně raná odrůda kvalitní (A) jakosti se středně vysokým výnosem předběžně doporučená pro pěstování ve všech oblastech. Rostliny jsou středně vysoké, středně odnožující, zrno je středně velké.
Přednosti: odolnost proti napadení braničnatkou plevovou v klasu
Pěstitelská rizika: výrazná nemá
Původ: Ebi x CWW95/26
Udržovatel: SELGEN, a. s.
Registrace: 2008

Ostatní odrůdy

FLORETT CPG
Polopozdní odrůda nevhodná pro pekařské využití (C). Přestože má v obilnářské a bramborářské oblasti velmi vysoký výnos, vysoký výnos v kukuřičné oblasti a středně vysoký až vysoký výnos v řepařské oblasti, nebyla zařazena mezi doporučené odrůdy s ohledem na riziko spojené s náchylností k vymrzání, napadení plísní sněžnou, rzí pšeničnou a fuzariózami klasů. Rostliny jsou nízké, velmi dobře odnožující, zrno středně velké.
Přednosti: odolnost proti napadení padlím travním na listu a v klasu
Pěstitelská rizika: náchylnost k napadení plísní sněžnou, fuzariózami klasů a vymrzání, menší odolnost proti napadení rzí pšeničnou
Původ: PBIS 95-82 x G 31
Udržovatel: Société RAGT 2n, F
Zástupce v ČR: RAGT Czech, s. r. o.
Registrace: 2006

SAMANTA PO
Poloraná odrůda zařazená mezi odrůdy s chlebovou jakostí (B) vzhledem k nízké úrovni vaznosti mouky, která souvisí s měkkou strukturou endospermu zrna. V kukuřičné oblasti má středně vysoký výnos, v ostatních oblastech nízký. Rostliny jsou středně vysoké, středně odnožující, zrno je středně velké.
Přednosti: ranost, odolnost proti vymrzání
Pěstitelská rizika: menší odolnost proti napadení padlím travním na listu, rzí pšeničnou, listovými skvrnitostmi a komplexem chorob pat stébel
Původ: Hana x Viginta
Udržovatel: SELGEN, a.s., ŠS Stupice
Registrace: 1993

SIMILA CPG
Polopozdní odrůda nevhodná pro pekařské využití (C). V bramborářské oblasti má nízký výnos, v ostatních oblastech středně vysoký výnos. Mezi odrůdy nevhodné pro pekařské využití byla zařazena vzhledem k nízké vaznosti mouky, která souvisí s měkkou strukturou endospermu zrna. Rostliny jsou vysoké, středně odnožující, zrno je středně velké.
Přednosti: odolnost proti napadení braničnatkou plevovou v klasu, střední odolnost proti napadení fuzariózami klasů a vymrzání
Pěstitelská rizika: náchylnost k poléhání
Původ: Samanta x Estica
Udržovatel: SELGEN, a. s., ŠS Stupice
Registrace: 2006

PO – udělena ochranná práva k odrůdě podle zákona číslo 408/2000 Sb.
P – podána žádost o udělení ochranných práv k odrůdě podle zákona č. 408/2000 Sb.
CPG – udělena odrůdová práva společenství (nařízení Rady (ES) 2100/94)
CPA – podána žádost o udělení odrůdových práv Společenství (nařízení Rady (ES) 2100/94)

 

Klíčové informace

– Výchozími kritérii pro hodnocení odrůd pšenice ozimé jsou výnos zrna, jakost a agronomické vlastnosti (ranost, odolnost proti poléhání, odolnost vůči chorobám, zimovzdornost). 
– Nově zařazené odrůdy mohou být na základě minimálně tříletých zkoušek zapsány do seznamu jako předběžně doporučené (PD). 
– Doporučené mohou být odrůdy na základě minimálně čtyřletých zkoušek. Odrůdy, které s sebou nesou určité riziko a nesplňují některé z výchozích kritérií, jsou označovány jako ostatní.

 

Ing. Vladimíra Horáková
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno, komise pro seznam doporučených odrůd pšenice

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *