12.06.2000 | 11:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Stanovisko COPA a COGECA k označování hovězího a telecího masa

Pro COPA a COGECA musí být ochrana a bezpečnost spotřebitele a jeho důvěra absolutní prioritou pro všechny články v potravinovém řetězci a pro všechny národní a evropské veřejně správní orgány.

Úkolem evropských producentů a jejich družstev je zásobovat spotřebitele zdravými a kvalitními produkty a splnit jejich představy a potřeby při dodržování evropských norem, udržovat konkurenceschopnou pozici farmářů a družstev EU a udržovat řádné fungování jednotného trhu. Evropští farmáři a jejich družstva se zavazují i nadále velkou měrou přispívat ke kvalitě života a zdraví spotřebitelů. Chtějí reagovat na přání evropské společnosti – cestou udržitelnosti chránit a rozvíjet naše evropské zemědělství a potravinářské dědictví v celé jeho pestrosti.
COPA a COGECA podporuje veškerá opatření zaměřená na posílení důvěry spotřebitelů zejména v sektoru hovězí a telecí maso.
V návaznosti na rozhodnutí Rady v prosinci 1999 odložit zavedení povinného systému označování hovězího a telecího masa na září tohoto roku, musí být hlavním úkolem následujících měsíců vyřešení veškerých obtíží, které ještě stojí v cestě dobrému fungování systému identifikace a registrace hovězího ve členských státech.
Identifikace - monitorování každého kusu hovězího dobytka je vlastně nezbytnou podmínkou pro zjistitelnost údajů o životě zvířete či program označování.
COPA a COGECA jsou zastánci individuální identifikace dobytka, umožňující zjištění údajů o hovězím v celém řetězci hovězího a telecího masa. Producenti se v tomto programu angažují, protože se jich tato záležitost velmi úzce dotýká a vyvíjejí značné úsilí, aby toho dosáhli. Nicméně není správné, že náklady spojené s identifikací a registrací hovězího dobytka jsou připisovány farmářům.
Pro COPA a COGECA musí být úplná a průhledná zjistitelnost podrobností povinná a musí fungovat v celém řetězci hovězího a telecího masa, ze stáje až na stůl, ale rovněž v opačném směru - na úrovni farmy.
Co se týče označování hovězího, COPA a COGECA plně souhlasí s potřebou poskytnout odpovídající informace spotřebitelům, kteří si pak na jejich základě mohou zboží vybrat. Rádi by zdůraznily následující body, které by měl Evropský parlament a Rada citlivě zvážit ještě před tím, než přijmou v této otázce nějaké rozhodnutí:
- Dokonce pokud se „zjistitelnost“ - možnost zjištění informací, o každém zvířeti stane základním prvkem označování, je třeba dělat jasný rozdíl mezi pojetím zjistitelnosti a označování, zejména ve vztahu k úkolům potravinové bezpečnosti.
- COPA a COGECA souhlasí s tím, že tato záležitost musí být rozhodnuta společně Evropským parlamentem a Radou (proces spolu-rozhodnutí).
- Nicméně rády by podotkly, že označení na etiketách slouží k informování konzumenta, zatímco požadavky vztahující se k bezpečnosti potravin jsou nezbytným předpokladem umístění jakéhokoli potravinářského výrobku na trh EU.
- Protože spotřebitelé v EU požadují uvedení země původu hovězího a telecího masa na etiketě, COPA a COGECA se domnívají, že by EU měla co nejdříve stanovit reálný omezený časový limit pro jeho povinné zavedení. Jakýkoli takovýto plán označování by se měl zakládat na plné „zjistitelnosti“ včetně operací provedených v opačném směru řetězce (na post-farmářské úrovni). Zatímco takovéto poznámky s největší pravděpodobností poskytnou konzumentům další ujištění nebo užitečné informace, nesmí být však zaměněny s ochrannou známkou.
- Co se týče zavedení povinnosti na úrovni EU jiných údajů než zeměpisného původu, jako je: datum porážky, druh zvířete, plemeno, výkrmový systém nebo typ výroby, COPA a COGECA je přesvědčena, že by tato otázka měla být zvážena v souvislosti s vhodností této škály informací, které jsou měřeny různými názory spotřebitelů v různých regionech EU. V každém případě, ať už bude použito jakékoli značení musí být hodnověrné a kontrolovatelné.
Závěrem, COPA a COGECA by rády zdůraznily nutnost zajistit, že každé nové rozhodnutí o označování hovězího a telecího masa:
 Musí se vztahovat na dovážené výrobky.
 Neovlivní legislativu společenství zahrnující „AOP/IGP/STG“.
 Musí zachovat konkurenceschopnou pozici farmářů a družstev EU.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down