06.08.2001 | 09:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Stanovisko skladovatelů pšenice potravinářské sdružených v Českomoravském sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu k zabezpečení skladů pro intervenční nákup Státního zemědělského intervenčního fondu ze sklizně 2001.

Na společném shromáždění skladovatelů a představenstva ČMSO ZZN, které se konalo v Praze dne 3.8.2001 byl hodnocen postup Státního zemědělského intervenčního fondu a podmínky veřejné obchodní soutěže na intervenční nákup pšenice potravinářské. Impulsem k tomuto setkání bylo opakované vyhlášení obchodní veřejné soutěže k provádění intervenčních nákupů pšenice potravinářské v r.2001/2002 a skladování této pšenice a činnosti s tím související, které bylo zveřejněno 31.7.2001, vykonávané v souladu s nařízením vlády č.237/01 Sb...
Shromáždění zástupci se shodli na nepřijatelnosti vyhlášených podmínek SZIF pro skladující subjekty, především v cenách na úhradu činností souvisejících s příjmem a naskladněním, vyskladněním a skladováním, které nerespektují skutečné náklady na tyto činnosti.
Prezidiem SZIF nebyly brány v úvahu předložené doklady o reálných nákladech na tyto činnosti získané od více než 40 rozhodujících skladovatelů pšenice potravinářské, které byly získány objektivním průzkumem a předloženy řediteli Fondu.
Fondem nebyla vzata v úvahu problematika skladování pšenice potravinářské ve dvouletém období.
O změně podmínek pro skladování intervenčního nákupu pšenice potravinářské nebyla vůle k jednání ze strany SZIF, dokumenty předložené v předstihu před jednáním, byly prezidiem SZIF odmítnuty.
Výše uvedené důvody vedly skladující subjekty k uplatnění v převážné míře minimálních požadavků na účast v obchodní veřejné soutěži na skladování pšenice potravinářské a byly příčinou nízkého poskytnutí skladů k uvolnění pro tyto účely. Tento postup prezidia SZIF se podle názoru představenstva ČMSO ZZN a představitelů skladujících subjektů obrací proti producentům pšenice potravinářské a podnikům zemědělské prvovýroby i v neprospěch samotných skladovatelů.
Představenstvo Sdružení ZZN i shromáždění představitelů skladujících subjektů prohlašuje, že považuje obchodní veřejnou soutěž vyhlášenou státem a podmínky z ní vyplývající, včetně nevyhlášení termínu nákupu a nevyhlášení intervenční ceny pro nákup pšenice potravinářské za akt nepodporující rostlinnou výrobu a rezort zemědělství a žádá o přehodnocení stanoviska prezidia SZIF k podmínkám nákupu, a to včetně nařízení vlády č.237/2001 Sb. o obchodní veřejné soutěži.
V případě dalšího nerespektování zájmu prvovýrobců a skladovatelů doporučuje představenstvo, na základě jednání mimořádného shromáždění představenstva a skladovatelů, nepřistupovat k uzavírání smluv se SZIF o skladování pšenice potravinářské a činností s tím souvisejících.

Za: skladující subjekty
představenstvo Českomoravského sdružení organizací ZZN

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down