Státní zemědělský intervenční fond začal přijímat Jednotné žádosti

V pátek 10. dubna zahájil Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) přijímání Jednotné žádosti pro rok 2015 na vybraná opatření přímých plateb. Nově je podpora více zaměřená na ekologii a mladé zemědělce. Žádosti na ostatní dotační tituly v rámci Jednotné žádosti se budou moci podávat po nabytí účinnosti příslušných nařízení vlády.

Jak noviny Zemědělec informoval ředitel odboru komunikace MZe Hynek Jordán, od 10. dubna mohou zemědělci podávat žádosti na opatření: jednotná platba na plochu, platba pro mladé zemědělce, platba pro zemědělce dodržující postupy příznivé pro klima a životní prostředí (tzv. greening) a dobrovolná podpora vázaná na produkci (brambor na škrob, konzumních brambor, chmele, vybraných druhů zeleniny s vysokou a velmi vysokou pracností, cukrové řepy a bílkovinných plodin). Tato opatření zcela hradí rozpočet Evropské unie.

Podpory poskytované prostřednictvím Jednotné žádosti jsou pro období 2015–2020 zaměřeny na šetrný přístup k životnímu prostředí, generační obměnu na venkově a na podporu odvětví nebo regionů, které čelí obtížím nebo jsou důležité z hospodářského, sociálního či environmentálního hlediska. Podmínkou pro získání dotace je, aby byl žadatel zemědělským podnikatelem, aktivním zemědělcem a obhospodařoval půdu, která je na něho evidovaná v registru zemědělské půdy LPIS.

„Novinkou v dotacích poskytovaných prostřednictvím Jednotné žádosti je například zvýhodnění zemědělce, který je mladší čtyřiceti let. Tento žadatel dostane k platbě na plochu ještě 25% prémii navíc na prvních 90 hektarů. Chceme tak podpořit mladé zemědělce a zajistit pracovní místa na venkově,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

V rámci Jednotné žádosti mohou zemědělci zažádat také o přechodnou vnitrostátní podporu z národního rozpočtu na zemědělskou půdu, chmel, škrobové brambory, přežvýkavce, chov ovcí, koz a masných krav.

Žádosti na další podpory mohou žadatelé podat poté, co začnou platit příslušná nařízení vlády. Ta se budou vztahovat na platbu v méně příznivých oblastech (LFA), platbu v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, agroenvironmentálně – klimatické opatření (AEKO), agroenvironmentální opatření 2007–2013 (AEO), na ekologické zemědělství, dobré životní podmínky zvířat a dobrovolnou podporu vázanou na produkci (vybraných druhů ovoce s vysokou a velmi vysokou pracností, telata masného typu a na chov mléčných krav, ovcí a koz).

„Vhledem k novým podmínkám v opatřeních v rámci Jednotné žádosti 2015 se v tuto chvíli nedá odhadnout počet žadatelů, kteří žádost podají. Podávání žádostí končí 15. května. Žadatel má pak ještě 25 dní na pozdní podání, které je však už spojeno se sankcí ve výši jednoho procenta za každý pracovní den,“ uvedl Jordán.

Pro přípravu žádostí a jejich podání slouží aplikace na Portálu farmáře Státního zemědělského intervenčního fondu (www.szif.cz/irj/portal), kterou mohou žadatelé využít. Metodickou podporu a spolupráci poskytnou zájemcům pracovníci Oddělení příjmu žádostí a LPIS.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down