Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) ode dneška vydává rozhodnutí k dotaci ANC, která kompenzuje dodatečné náklady a ušlé příjmy za hospodaření v méně příznivých oblastech, a dále na produkci zeleniny a cukrové řepy. O tyto podpory žádali zemědělci v rámci jednotné žádosti letos na jaře. Informovala o tom Anežka Zemanová ze SZIF.

Dotace ANC (Areas with Natural Constraints) je kompenzační platba pro ty žadatele, jejichž zemědělská produkce se potýká s jistým omezením. Jedná se například o horské oblasti, půdu s nižší výnosností nebo oblasti s řidším osídlením. Platba ANC jim tedy vyrovnává dodatečné náklady a ušlé příjmy. Výše sazby se odvíjí od výrobního zaměření žadatele (živočišná nebo rostlinná výroba) a dále podle typu zemědělské půdy. O platbu ANC letos projevilo zájem 21 803 žadatelů, celkem je pro ně vyčleněno téměř 4,5 miliardy korun. Sazby jsou uvedeny v příručce Jednotné žádosti 2019 na webových stránkách www.szif.cz. Dobrovolná podpora vázaná na produkci (VCS) je poskytovaná citlivým sektorům, které čelí určitým obtížím, a přitom jsou velmi důležité z hospodářských, sociálních nebo environmentálních důvodů. Mezi citlivé komodity, které jsou součástí VCS, patří také cukrová řepa a zeleninové druhy s vysokou a velmi vysokou pracností. Letos si o dotaci na cukrovku požádalo 867 žadatelů, pro které je vyčleněno 430,3 milionu korun. Letošní sazba je 7245,58 Kč na hektar a je vyšší než loňská (6549,92 Kč/ha v roce 2018).
Co se zeleninových druhů týká, podpora se člení na zeleninu s vysokou pracností a dále s velmi vysokou pracností. Na první z nich si požádalo 124 pěstitelů, mezi které bude rozděleno 13,1 milionu korun. Na zeleninu s velmi vysokou pracností SZIF obdržel 313 žádostí, celková částka na tuto podporu je 82,5 milionu korun. Sazby uvedených plateb jsou následující: VCS – Zelenina s velmi vysokou pracností 10 862,63 Kč na hektar, VCS – Zelenina s vysokou pracností 3906,56 Kč na hektar, což je více než v loňském roce (3591,56 Kč/ha v roce 2018). Dnešním dnem začíná SZIF na uvedené dotace vydávat rozhodnutí k platbě. "Pro samotnou výplatu je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Doporučujeme žadatelům, aby pro urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva na odvolání. Díky tomuto kroku platbu uspíší. Upozorňujeme žadatele, že vzdání se odvolání je nutné podat až po obdržení rozhodnutí. Formulář Prohlášení o vzdání se práva odvolání je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci Ke stažení, ve složce Jednotná žádost," doplnila Zemanová.*

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down