26.02.2018 | 08:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vysoká odbornost bankéřů je klíčová

Dlouhodobé partnerství se zemědělci je jednou z priorit Československé obchodní banky, a. s. Vytvoření těchto stabilních podmínek zabezpečuje tým zkušených bankéřů, vyškolených pro sektor zemědělství, kteří v celorepublikové působnosti odborně a komplexně pokrývají požadavky všech aktivních zemědělců včetně mladých začínajících zemědělců.

Odbornost bankéřů hraje zásadní roli pro navázání a rozvoj dlouhodobých vztahů s klienty. Dvojnásobně to platí o zemědělství, které má řadu specifik a které klade na zemědělské podnikatele a podniky rozsáhlé a často velmi náročné požadavky. Filozofií pracovníků skupiny ČSOB je spokojený klient, který je na prvním místě. Pro navázání dlouhodobých vztahů je klíčová odbornost, se kterou bankéři skupiny ČSOB přistupují k zemědělcům a k řešení jejich požadavků.

Proto skupina ČSOB disponuje proškoleným týmem bankéřů a pojišťovacích poradců pro sektor zemědělství v celorepublikovém měřítku. Poskytované služby pro zemědělce jsou komplexní, na požadované odborné úrovni a dostupné pro každého. O vysoké odbornosti bankéřů ČSOB a ucelené nabídce pro zemědělce se lze přesvědčit na infolince ČSOB 800 150 150 nebo na nejbližší pobočce.

Informace pro svůj záměr může klient získat na více než 200 pobočkách ČSOB, deseti pobočkách společnosti ČSOB Leasing, na více než 90 pobočkách ČSOB Pojišťovny, na obchodních místech Poštovní spořitelny, které jsou na více než 3000 pobočkách České pošty. Dále na webových stránkách ČSOB (www.csob.cz/nabidka-pro-zemedelce), anebo přímo u manažera sektoru zemědělství ČSOB na telefonním čísle: 725 285 523, nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese: pkopecek@csob.cz.

Jsme si plně vědomi skutečnosti, že zemědělci nemají času nazbyt, a proto po sjednání termínu schůzky bankéři ČSOB přijedou za zemědělci přímo na farmu nebo do podniku. Pro pokrytí potřeb zemědělců postačí kontakt s jedním bankéřem ČSOB, který podle požadavku klienta přijede i s kolegou z ČSOB Leasingu v případě řešení poptávky po financování zemědělské techniky a technologií, nebo s kolegou z ČSOB Pojišťovny pro řešení krytí pojistných rizik včetně pojištění plodin a hospodářských zvířat, anebo případně s kolegou z ČSOB Factoringu, který řeší oblast převzetí správy pohledávek klienta. Tímto výčtem však nabídka služeb pro zemědělce nekončí.

Klientům nabízíme akviziční služby a dotační poradenství. S ohledem na generační obměnu v českém zemědělství nabývá na významu akviziční financování, tedy financování nákupu farem nebo zemědělských podniků a jejich obchodních podílů. V této oblasti financování navrhneme optimální řešení konkrétní transakce a doporučíme klientovi vhodný právní servis.

Poradenské dotační služby zajišťují zkušení pracovníci ČSOB EU Centra. Jedná se o tým poradců s více než dvanáctiletými praktickými zkušenosti s dotacemi Evropské unie pro podnikatele. Pro naše klienty jsme získali dotace a investiční pobídky ve výši 20 mld. Kč. Máme výjimečnou 96% úspěšnost schválených žádostí. ČSOB EU Centrum se zaměřuje na projekty podnikatelských subjektů – Program rozvoje venkova, operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, operační program Životní prostředí a investiční pobídky pro zpracovatelský průmysl včetně potravinářského průmyslu. Dále ČSOB EU Centrum zabezpečuje zajištění výhodného financování ze zdrojů Evropské investiční banky a záručních programů Evropského investičního fondu. Klienti tak mají prostřednictvím ČSOB EU Centra současně zajištěnou dotaci i profinancování projektu. Pro naše klienty je zajímavá i skutečnost, že provizní odměna za zpracování žádostí je závislá až na úspěšném získání dotace, to znamená, že odměna ČSOB za vyřízení je vyplacena až při získání dotace.

S blížícím se jarem je pro zemědělce aktuální příprava projektů do jarního kola příjmu žádostí v rámci Programu rozvoje venkova a také do podzimního, již 7. kola příjmu žádostí, zejména do operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků.

V případě příjmu žádostí v rámci 6. kola výzev předpokládáme největší zájem o dotace poskytované v rámci operace 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců a 6.4.1 Investice do nezemědělských činností. Předpokládáme poptávku také po zpracování žádostí v operaci 6.4.2 Podpora agroturistiky či 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské výrobě. Se zájmem ze strany žadatelů se obvykle setkává i opatření 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven. Pravidla pro 6. kolo příjmu žádostí byla zveřejněna v polovině února. Příjem žádostí bude dle harmonogramu zahájen 3. dubna a potrvá do 23. dubna 2018.

Vedle ČSOB EU Centra nabízí dotační servis také Centrum dotačního poradenství ČSOB Leasing. Pracovníci Centra dotačního poradenství jsou rovněž připraveni pomoci svým klientům nejen k získání dotace, ale i k dofinancování zbývající části investice. Dotační poradenství v oblasti zemědělství je zaměřeno především na Program rozvoje venkova s důrazem na investice do zemědělské techniky a zemědělských technologií včetně techniky a technologií na zpracování produktů zemědělské prvovýroby.

Služby centra zahrnují informační servis o novinkách a dotačních výzvách cílených podle podnikatelského zaměření klienta, posouzení konkrétního projektového záměru z pohledu podmínek dotačního titulu, zpracování žádosti a další konzultační činnost v průběhu hodnocení žádosti a realizace projektu. Přínosem pro klienta je zejména kombinace dotačního poradenství a financování investice pod jednou střechou, a to prostřednictvím důvěryhodné a stabilní společnosti. Úhrada ze strany klienta za poskytované služby probíhá až v momentě, kdy je podaná žádost úspěšná.

O možných variantách financování projektů a možnostech předfinancování dotací z Programu rozvoje venkova i v kombinaci s programy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu poskytnou ucelenou informaci zemědělcům bankéři ČSOB. Další možností zvýhodněného financování je EU Smart Credit, což je zvýhodněný úvěr ze zdrojů Evropské investiční banky. Jedná se o nízké úrokové sazby dosažené díky levným zdrojům od Evropské investiční banky. Místem realizace investic je celá Česká republika, včetně hlavního města Prahy. Předmětem podpory je financování investic do hmotného majetku až do 350 milionů korun. Jedná se o zvýhodněný účelový úvěr se splatností minimálně dva roky určený pro malé a střední podniky do 250 zaměstnanců či pro velké podniky do 3000 zaměstnanců na konsolidované bázi za skupinu. EU Smart Credit je vhodný pro investice do pořízení a technického zhodnocení hmotného majetku v oblasti výroby a služeb. Cílem čerpání zvýhodněného úvěru je podpořit růst a konkurenceschopnost firmy.

Cílem bankéřů ČSOB je nalézt optimální řešení financování potřeb klienta ušité na míru. Našim klientům pomáháme zajišťovat vedle financování investičních záměrů a předfinancování dotací také ošetřit měnová, úroková a komoditní rizika. Klienti mohou využít možnost zafixovat kurz pro budoucí směnu (konverzi) již dnes a zajištění kurzu na fixní úrovni nebo například ve zvoleném pásmu. Dále také možnost zafixovat úrokovou sazbu v korunách i v zahraničních měnách pro celé období financování a možnost zafixovat cenu komodity pro budoucí období již dnes.

Také v oblasti komoditního financování má ČSOB dlouhodobé zkušenosti. V segmentu malých a středních podniků naši pracovníci zajišťují pokrytí širokého spektra financovatelných komodit, zejména obilovin, olejnin, bavlny, ale i barevných kovů, feroslitin a dalších zemědělských i nezemědělských komodit. Paleta služeb spojených s komoditním financováním je rozsáhlá. Počínaje profinancováním komodity uložené v tuzemských skladech i skladech mimo území České republiky přes možnost profinancování období přepravy komodity až po zohlednění možného nárůstu tržních cen komodit při stanovení výše financování. Samozřejmostí je možnost flexibilní kombinace zajištění úvěru (komoditou i pohledávkami za odběrateli) a splácení úvěru a uvolnění komodity kdykoliv podle potřeb realizace dodávek odběratelům. Klientům poradíme s nastavením optimální struktury financování podle individuálních potřeb a pomůžeme s nastavením dodacích a platebních podmínek kupní smlouvy včetně zajištění proti nepříznivému pohybu tržních cen komodit.

V souvislosti s poskytovanými službami v oblasti zemědělských komodit je třeba zmínit portál GrainTerminal. Tento projekt vznikl pod patronátem společnosti Pawlica s. r. o. ve spolupráci s ČSOB na základě poptávky od zemědělců. Jedná se o přehlednou a zabezpečenou webovou aplikaci, která umožňuje na elektronické platformě bezpečné a přímé obchodování se zemědělskými komoditami v regionu střední Evropy. Dodavatelé i odběratelé musí být řádně zaregistrovaní a schváleni pro obchodování provozovatelem GrainTerminal. Tímto krokem je zabezpečen výběr dodavatelů a odběratelů, kteří automaticky souhlasí s transparentní smluvní dokumentací. Finanční transakce tuzemského i zahraničního platebního styku probíhají v měnách v CZK, EUR a PLN prostřednictvím zabezpečeného účtu ČSOB. Cílem projektu je dosažení lepších prodejních i nákupních cen komodit bez překupníků a spolehlivé finanční vypořádání.

Výhodou nabídky skupiny ČSOB pro zemědělce je její ucelenost s odborným finančním servisem. Klientovi stačí být v kontaktu s jedním firemním bankéřem, který zajistí odborné pokrytí všech finančních potřeb klienta včetně dotačního servisu a pojištění. Tímto individuálním, odborným a komplexním přístupem získává klient paletu služeb, které opravdu potřebuje a pomáhají mu v růstu jeho podnikání či rozvoji konkurenceschopnosti jeho společnosti.

Tento ucelený koncept služeb poskytuje skupina ČSOB všem aktivním zemědělcům bez ohledu na jejich velikost, od mladých začínajících zemědělců po velké zemědělské podniky. Věřím, že vás tento koncept zaujal a že vám přinese přidanou hodnotu ve vašem náročném podnikání. Naším cílem je spokojený klient, který dlouhodobě využívá odborné služby skupiny ČSOB.*

Ing. Petr Kopeček

ČSOB

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down