13.02.2001 | 11:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vzor hlášení změny užívání pozemku - příloha č.7 nařízení vlády z 31 .1. 2001

Informace o hlášení změny užívání pozemku užívaného jako trvalý travní porost na ornou půdu podle § 6 odst. 3 nařízení vlády č. …/2001 Sb. (vzor)

1. Je-li žadatelem fyzická osoba :

Já, níže podepsaný(á)
Jméno a příjmení ....................................................................................………………
Datum narození………………………………………………………………………………..
Identifikační číslo...........................................………………………………………………
Trvale bytem.......................................……………………………………………………... PSČ.......................Okres.........................................………………………………………
Kraj………………………………………………………………………………………………

prohlašuji že, jsem v průběhu hospodářského roku ……/……, ve kterém má být finanční podpora poskytnuta změnil pozemek užívaný jako trvalý travní porost na ornou půdu …………………………………………………(celková výměra v hektarech)
a změnil(a) jsem* / změním* do konce hospodářského roku ……/…… stejnou výměru orné půdy na pozemek užívaný jako trvalý travní porost ……………………………………………..………………(celková výměra v hektarech).

Současně prohlašuji, že tato změna byla zahájena dne ….…………………

Souhlasím s tím, aby Fond mohl nakládat s mými osobními údaji uvedenými v žádosti o poskytnutí finanční podpory nebo finanční kompenzační podpory, a to v rozsahu nezbytném pro vyřízení mé žádosti.

V ……….. ….…dne…………. …………………………………….
Podpis žadatele (úředně ověřený)
____________________
* Nehodící se škrtněte.

2. Je-li žadatelem právnická osoba :

Obchodní firma nebo název…………………………………………………………………
Identifikační číslo...........................................………………………………………………
Adresa..........................................................................................................................………………………………………………………………………………………………….
Já, níže podepsaný(á)
Jméno a příjmení statutárního zástupce.........................................……………………..
Datum narození………………………………………………………………………………..
Funkce...............................…………………………………………………………………..
Trvale bytem.......................................……………………………………………………... PSČ.......................Okres.........................................………………………………………
Kraj………………………………………………………………………………………………

prohlašuji že, uvedená právnická osoba v průběhu hospodářského roku ……/……, ve kterém má být finanční podpora poskytnuta změnila pozemek užívaný jako trvalý travní porost na ornou půdu………………………………(celková výměra v hektarech)
a změnila* / změní* do konce hospodářského roku ……/…… stejnou výměru orné půdy na pozemek užívaný jako trvalý travní porost…………………..……………………………………(celková výměra v hektarech).

Současně prohlašuji, že tato změna byla zahájena dne ….…………………

Souhlasím s tím, aby Fond mohl nakládat s mými osobními údaji uvedenými v žádosti o poskytnutí finanční podpory nebo finanční kompenzační podpory, a to v rozsahu nezbytném pro vyřízení mé žádosti.

V ....................... dne......................... …................................................….
Podpis statutárního orgánu
(úředně ověřený)
a otisk razítka

____________________
* Nehodící se škrtněte.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down