Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) ode dneška vydává rozhodnutí k dotaci ANC, která kompenzuje dodatečné náklady a ušlé příjmy za hospodaření v méně příznivých oblastech, a dále na produkci zeleniny a cukrové řepy. O tyto podpory žádali zemědělci v rámci jednotné žádosti letos na jaře. Informovala o tom Anežka Zemanová ze SZIF.

Dotace ANC (Areas with Natural Constraints) je kompenzační platba pro ty žadatele, jejichž zemědělská produkce se potýká s jistým omezením. Jedná se například o horské oblasti, půdu s nižší výnosností nebo oblasti s řidším osídlením. Platba ANC jim tedy vyrovnává dodatečné náklady a ušlé příjmy. Výše sazby se odvíjí od výrobního zaměření žadatele (živočišná nebo rostlinná výroba) a dále podle typu zemědělské půdy. O platbu ANC letos projevilo zájem 21 803 žadatelů, celkem je pro ně vyčleněno téměř 4,5 miliardy korun. Sazby jsou uvedeny v příručce Jednotné žádosti 2019 na webových stránkách www.szif.cz. Dobrovolná podpora vázaná na produkci (VCS) je poskytovaná citlivým sektorům, které čelí určitým obtížím, a přitom jsou velmi důležité z hospodářských, sociálních nebo environmentálních důvodů. Mezi citlivé komodity, které jsou součástí VCS, patří také cukrová řepa a zeleninové druhy s vysokou a velmi vysokou pracností. Letos si o dotaci na cukrovku požádalo 867 žadatelů, pro které je vyčleněno 430,3 milionu korun. Letošní sazba je 7245,58 Kč na hektar a je vyšší než loňská (6549,92 Kč/ha v roce 2018).
Co se zeleninových druhů týká, podpora se člení na zeleninu s vysokou pracností a dále s velmi vysokou pracností. Na první z nich si požádalo 124 pěstitelů, mezi které bude rozděleno 13,1 milionu korun. Na zeleninu s velmi vysokou pracností SZIF obdržel 313 žádostí, celková částka na tuto podporu je 82,5 milionu korun. Sazby uvedených plateb jsou následující: VCS – Zelenina s velmi vysokou pracností 10 862,63 Kč na hektar, VCS – Zelenina s vysokou pracností 3906,56 Kč na hektar, což je více než v loňském roce (3591,56 Kč/ha v roce 2018). Dnešním dnem začíná SZIF na uvedené dotace vydávat rozhodnutí k platbě. "Pro samotnou výplatu je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Doporučujeme žadatelům, aby pro urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva na odvolání. Díky tomuto kroku platbu uspíší. Upozorňujeme žadatele, že vzdání se odvolání je nutné podat až po obdržení rozhodnutí. Formulář Prohlášení o vzdání se práva odvolání je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci Ke stažení, ve složce Jednotná žádost," doplnila Zemanová.*

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vydává rozhodnutí k dotačnímu titulu ANC (dříve LFA), který kompenzuje dodatečné náklady a ušlé příjmy za hospodaření v méně příznivých oblastech. O dotaci si požádalo téměř o 50 procent zemědělců více než v loňském roce. Zároveň je na tento dotační titul připraveno o dvě miliardy korun více. SZIF začne vyplácet také podporu na zeleninu a cukrovou řepu. Informovala o tom tisková mluvčí SZIF Vladimíra Nováková.

Platba ANC (Areas with Natural Constraints) nahrazuje od letošního roku dřívější LFA z důvodu nového vymezení horských a jiných oblastí s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními. Jedná se o kompenzační platbu pro ty žadatele, jejichž zemědělská produkce se potýká s jistým omezením. Platba jim tedy vyrovnává dodatečné náklady a ušlé příjmy. Jedná se například o horské oblasti, půdu s nižší výnosností nebo oblasti s řidším osídlením. Výše sazby se odvíjí od výrobního zaměření žadatele (živočišná nebo rostlinná výroba) a dále podle typu zemědělské půdy. Díky novému vymezení oblastí pro daný dotační titul a odstranění povinnosti plnit minimální intenzitu chovu hospodářských zvířat si o podporu požádalo o polovinu zemědělců více než vloni, zároveň je na dotaci oproti předchozím rokům připraveno více peněz. O platbu ANC projevilo zájem 21 656 žadatelů, celkem je pro ně vyčleněno téměř 4,4 miliardy korun. Od 3. prosince začíná platební agentura vydávat rozhodnutí také na Podporu na produkci cukrové řepy a dále zeleninových druhů s vysokou a velmi vysokou pracností, které spadají mezi tzv. citlivé komodity a jsou součástí dobrovolných podpor vázaných na produkci (VCS). Letos si o podporu na cukrovku požádalo 900 žadatelů, pro které je vyčleněno 428,8 milionu korun. Na zeleninu s vysokou pracností si podalo žádost 136 pěstitelů, mezi které bude rozděleno 13,09 milionu korun, a na zeleninu s velmi vysokou pracností SZIF obdržel 315 žádostí, částka na tuto podporu je 82,2 milionu korun. Sazby uvedených plateb jsou následující: VCS – Zelenina s velmi vysokou pracností 11 732,11 Kč/ha, VCS – Zelenina s vysokou pracností 3 591,56 Kč/ha a VCS – Cukrová řepa 6 549,92 Kč/ha. "Pro výplatu těchto podpor je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Doporučujeme žadatelům, aby pro urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva na odvolání. Díky tomuto kroku platbu uspíší," upozornila s tím, že vzdání se odvolání je nutné podat až po obdržení rozhodnutí.*

V současnosti se ekonomická újma související s hospodařením ve znevýhodněných oblastech kompenzuje přibližně na úrovni 50 procent. Podpory se přitom nově rozdělují nejen na trvalé travní porosty, ale i ornou půdou, celková obálka však zůstává stejná. To ve svém důsledku bude znamenat snížení sazeb. Uvedl to předseda Svazu marginálních oblastí Milan Boleslav na členském setkání tohoto svazu s tím, že požadují, aby se kompenzace újmy zvýšila na 70 až 80 procent. Podle něj do hospodaření zemědělců v těchto oblastech negativně dopadá i posilování kurzu koruny vůči euru.

Ministr zemědělství Jiří Milek uvedl, že nárůst kompenzace újmy z 50 na 70 procent by představovalo navýšení prostředků asi dvě miliardy korun. Podle něj zatím se s tím v rozpočtu takto nepočítalo, ale pokud vláda to bude myslet vážně se zvýšením stavů skotu, bez podpory to v této oblasti nepůjde, míní Milek. Jak zaznělo na setkání, zemědělci ze znevýhodněných oblastí nemají kromě chovu masného skotu mnoho možností, kam směřovat svoji produkci. Předseda Českého svazu chovatelů masného skotu Václav Jungwirth potvrdil, že podpory chovatelů skotu ve znevýhodněných oblastech klesají.  Svaz podle Boleslava celkově hodnotí redefinici oblastí LFA pozitivně. „Jde o určitý kompromis,“ míní. Vznikly faremní systémy s převážně živočišnou produkcí, a to nad 0,3 velké dobytčí jednotky na hektar, nebo rostlinnou výrobou, do 0,3 velké dobytčí jednotky na hektar, přičemž živočišná produkce byla zvýhodněna vyšší sazbou. Náměstek ministra zemědělství Pavel Sekáč upřesnil, že do oblastí ANC (horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo zvláštními omezeními) bylo zařazeno 2,010 milionu hektarů. Na druhou stranu v rámci redefinice bylo vyřazeno 42 tisíc hektarů trvalých travních porostů v rámci LFA-o (ostatních) a šest tisíc hektarů v oblasti specifické LFA.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down