Porážka skotu i prasat na jatkách v Plzeňském kraji se za loňská první tři čtvrtletí meziročně zvýšila o 10,6 procenta na 15 300 tun jatečné hmotnosti. U vepřového, které dlouhodobě v regionu vede, meziročně vzrostla o více než 12 procent na 9 247 tun, u hovězího o necelých devět procent na 6 048 tun. Region se na výrobě hovězího masa v ČR podílel 11,4 procenty, u porážky prasat byl tento podíl 5,6 procenta. Vybrané ukazatele zveřejnil Český statistický úřad v Plzni.

Od počátku roku do konce září porazila jatka 19 600 kusů skotu, meziročně o sedm procent víc, největší početní nárůst proti předloňsku byl u býků. Kraj tak byl ze 14 regionů ČR třetí za Pardubickým krajem s 43 500 kusy a Vysočinou (37 000), v obou těchto krajích ale porážka skotu meziročně mírně klesla. Průměrná živá hmotnost skotu činila v Plzeňském kraji 580 kilogramů, což bylo v průměru o 2,6 kg víc v porovnání s průměrnou hodnotou v ČR. U býků to bylo o 5,2 kg méně než u průměru ČR. U porážky prasat v regionu zaznamenali statistici za loňská tři čtvrtletí nárůst o 11,5 procenta na 98 300 kusů. Průměrná živá hmotnost prasat bez prasnic a kanců činila 121 kilogramu na kus, a převýšila tak průměr ČR o 3,2 kg. Nejvíce poražených prasat evidovali v Jihočeském kraji (426 000 kusů), region tak reprezentuje čtvrtinu republikové produkce. V Plzeňském kraji bylo naopak meziročně o 26 procent méně porážek ovcí, u jehňat klesl počet porážek o 12,4 procenta. Od ledna do září roku 2021 skončilo na jatkách 481 ovcí, z toho 333 jehňat. Výroba skopového a zároveň kozího masa v kraji poklesla téměř o pětinu na sedm tun jatečné hmotnosti, a podílela se tak necelými osmi procenty na výrobě tohoto druhu masa v ČR. Největší producent skopového a kozího masa byl Zlínský kraj, který reprezentuje 26 procent celorepublikové produkce. Nejvyšší regionální výroba masa bez drůbežího byla loni v Plzeňském kraji v březnu.*

Koronavirová pandemie mění i stravovací návyky Čechů. Spotřeba alkoholu byla loni kvůli uzavření restaurací nejnižší od roku 1996. Naopak rýže a luštěnin lidé spotřebovali nejvíc od začátku sledování. Uvedl to Český statistický úřad (ČSÚ). Celkově podle něj loni spotřeba potravin v České republice stoupla.

V meziročním srovnání se vloni v ČR zvýšila spotřeba masa, mléka, mléčných výrobků, ovoce i zeleniny. Menší zájem byl o pekárenské výrobky, brambory, tuky a oleje a nealkoholické i alkoholické nápoje. "Meziroční změny ve spotřebě potravin v porovnání s předcovidovým obdobím dokládají zájem obyvatel zásobit se preventivně během nouzového stavu některými potravinami s delší trvanlivostí a dobrou nutriční hodnotou a také pečovat o imunitu organismu zvýšenou konzumací ovoce a zeleniny,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ Renata Vodičková. Ovoce loni snědl každý Čech v průměru 87,8 kilogramu, o 1,3 kilogramu více než v roce 2019. Z ovoce mírného pásma připadala polovina celkové spotřeby na jablka, následovaly švestky se zhruba 12procentním podílem. U jižního ovoce tvořily shodně zhruba třetinu spotřeby banány a pomeranče spolu s mandarinkami. Z potravin používaných převážně jako přílohové byla vloni rekordní spotřeba rýže a luštěnin. V průměru každý Čech snědl téměř osm kilogramů rýže a 3,6 kilogramu luštěnin, jako jsou čočka, fazole či hrách. "Šlo vůbec o nejvyšší hodnoty od počátku sledování v roce 1920, respektive 1948," konstatovali statistici. Naproti tomu spotřeba brambor loni klesla meziročně téměř o 4,5 kilogramu na 65,1 kilogramu na osobu. Menší zájem měli lidé také o těstoviny. Mléka a mléčných výrobků loni Češi meziročně spotřebovali 262,5 kilogramu na obyvatele. Proti předchozímu roku to byl nárůst o 5,4 procenta. Více než o mléko stoupl zájem o sýry či tvaroh. U mléčných konzerv statistici loni zaznamenali nárůst spotřeby o polovinu.*

 

Zemědělci na jižní Moravě chovali v první polovině letošního roku 62 920 kusů skotu, proti stejnému období loni je to o 246 kusů méně. O 807 kusů se meziročně snížil počet telat a klesl také objem produkce jatečného skotu. Vzrostla naopak výroba mléka, a to o 1,4 procenta na 98 milionů litrů. O několik stovek kusů se meziročně snížil také chov prasat. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.

Ve struktuře skotu podle věkových kategorií zabírá největší část, a to 43,2 procenta, skot starší dvou let, z toho 77 procent jsou dojené krávy. Prvenství v počtu chovaného skotu mezi kraji drží Jihočeský kraj, kde stavy skotu dosáhly 224 600 kusů. Jihomoravský kraj uvádí třetí nejvyšší hodnotu v průměrné denní dojivosti, činí necelých 26 litrů s meziročním nárůstem o 2,6 procenta. Téměř všechno mléko jihomoravští hospodáři za první půl rok prodali. Největším producentem mléka je s 299 miliony litrů Kraj Vysočina. Za první pololetí se na jižní Moravě narodilo 13 032 telat. Na 100 krav připadlo zhruba 52 telat, což je mezi kraji nejnižší hodnota. Zároveň je však na jižní Moravě nejnižší procento uhynulých telat do tří měsíců od narození. Prasat chovali zemědělci v první polovině letošního roku 130 200, o několik stovek méně než loni. Největší část, 41 procent, tvoří prasata na výkrm. Mladá prasata od 20 do 50 kilogramů živé hmotnosti tvoří 27 procent celku, selata do 20 kilogramů živé hmotnosti 24,6 procenta a chovná prasata 7,1 procenta.*

Zemědělci by letos měli sklidit v České republice 6,995 milionu tun základních obilovin, o čtyři procenta méně než loni. Úroda řepky by pak měla meziročně klesnout o 13,3 procenta na 1,079 milionu tun. Vyplynulo to z druhého odhadu Českého statistického úřadu, který ho dnes zveřejnil na svém webu. První odhad z června byl pesimističtější, předpokládal u sklizně obilí proti loňsku zhruba sedmiprocentní pokles a u řepky pokles o 13,9 procenta.

Zatímco úroda obilovin by měla být podle statistiků průměrná, u máku ji předpokládají nejvyšší za posledních deset let. Sklidit by se ho mělo 31.000 tun, proti loňskému roku o 41,4 procenta více. "Zatím rekordní sklizeň byla dosažena v roce 2008, kdy se sklidilo téměř 50 000 tun máku," uvedla Dagmar Lhotská z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ. Podle statistiků je letošní sklizeň kvůli deštivému počasí pomalejší. Co se týče hektarového výnosu plodin, u obilovin má být meziročně nižší o 2,9 procenta a u řepky o 6,8 procenta. U máku čekají zemědělci meziroční pokles hektarového výnosu o 2,8 procenta. V porovnání s loňským rokem má být podle statistiků nižší sklizeň všech druhů ozimých obilovin, tedy ozimé pšenice, ozimého ječmene a tritikale, což je kříženec žita a pšenice. U ozimé pšenice, která je v Česku nejrozšířenější obilovinou, ČSÚ předpokládá, že její sklizeň kvůli menšímu množství osetých ploch klesne téměř o deset procent na 4,322 milionu tun. Ozimého ječmene se podle odhadu sklidí meziročně o 9,4 procenta méně, 632 000 tun a sklizeň tritikale klesne o 4,4 procenta na 204 000 tun. Naopak sklizeň jařin, tedy pšenice a jarního ječmene a ovsa, je příznivější. Odhadovaná sklizeň jarní pšenice má být ve srovnání s loňským rokem více než trojnásobná, má činit 373 000 tun, důvodem je mimo jiné výrazné rozšíření osevní plochy. Přibylo i ploch osetých ovsem, kterého by se mělo sklidit podle odhadu 212.000 tun, meziročně o 15,5 procenta více. Úroda jarního ječmene je na podobné úrovni jako loni a sklidí se ho 1,117 milionu tun, odhadli statistici.*

Těžba dříví loni v ČR dosáhla rekordních 35,8 milionu metrů krychlových, uvedl dnes v tiskové zprávě Český statistický úřad. Meziročně se zvýšila o 9,7 procenta. Těžba roste každoročně od roku 2013. V naprosté většině (94,8 procenta) šlo loni o nahodilou, tedy neplánovanou těžbu, kam spadá hlavně likvidace kůrovcové kalamity.

Jehličnaté dřeviny tvořily 96,5 procenta loňské těžby. Při porovnávání jednotlivých dřevin šlo v devíti případech z deseti o smrk, ve 4,2 procenta o borovici a v 1,6 procenta o buk. Nejvíce se vytěžilo na Vysočině a v Jihočeském kraji. "Podle vývoje lze usuzovat, že tempo růstu těžby dřeva zpomaluje v moravských krajích, a naopak zrychluje v Čechách, včetně severních oblastí," uvedli statistici. V únoru odhadli odborníci ze think tanku Czech forest, že škody způsobené nízkou výkupní cenou kůrovcového dříví a předčasnou těžbou za loňský rok dosáhly 44 miliard korun. Kůrovec podle nich loni napadl 35 až 40 milionů metrů krychlových dřeva. Nestátní vlastníci lesů ze Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR letos na jaře oznámili, že od státu potřebují alespoň 5,8 miliardy korun jako kompenzaci za loňské nízké ceny dříví. Dodali, že jinak nezvládnou obnovovat les po kůrovcové kalamitě a těžit dříví. Nadměrné těžby a snížená cena dříví se odrazily také na loňském hospodářském výsledku státního podniku Lesy ČR, který vlastní téměř polovinu lesních pozemků na území republiky. Podnik loni skončil v zisku 44 milionů korun po předloňské ztrátě 790 milionů korun. Zakončit loňský rok v plusu podniku ale pomohly peníze od státu na kompenzaci snížení cen dřeva z důvodu kůrovcové kalamity ve výši 2,3 miliardy korun. Původně podnik v koncepci hospodaření počítal s tím, že kvůli kůrovcové kalamitě za loňský rok utrpí ztrátu až 1,9 miliardy.*

Na jižní Moravě se za první čtvrtletí letošního roku vyprodukovalo bez drůbežího 7400 tun masa. Proti stejnému období minulého roku je to o více než 120 tun méně. Objem produkce hovězího a telecího masa byl o 34 tun nižší, stejně tak poklesla výroba vepřového masa, a to o 89 tun. V tiskového zprávě to uvedla Zuzana Švehlíková z Českého statistického úřadu. V mezikrajském srovnání byl největším producentem masa bez drůbežího Jihočeský kraj, nejmenším Karlovarský.

Objem vyrobeného hovězího a telecího masa v Jihomoravském kraji meziročně klesnul o 4,2 procenta na 779 tun. To je v porovnání s ostatními kraji šestý nejvyšší objem. "Vepřové maso se na celkové výrobě masa v kraji podílelo nejvíce, jeho výroba dosáhla 6600 tun. Proti loňskému prvnímu čtvrtletí však byla o 1,3 procenta nižší. Jihomoravský kraj je čtvrtým největším producentem vepřového masa a jeho podíl na republikové výrobě dosáhl v tomto období 12,4 procenta. V prvním čtvrtletí 2021 byly v kraji vyrobeny dvě tuny skopového a kozího masa," sdělila Švehlíková. V letošních prvních třech měsících bylo v Jihomoravském kraji poraženo 2400 kusů skotu, ve srovnání se stejným obdobím loňského roku je to o 55 kusů více. Meziročně klesnul počet porážek býků a krav, naopak jalovic a telat bylo poraženo více. U prasat dosáhla porážka 71 100 kusů, meziroční snížení činilo 2293 kusů. Zatímco v lednu až březnu minulého roku nebyla zaznamenána žádná porážka ovcí a jehňat, letos bylo v tomto období poraženo 12 ovcí a 194 jehňat.*

Výnosy brambor, kukuřice na krmení i pícnin byly loni ve Zlínském kraji ve srovnání s rokem 2019 vyšší. Meziročně se v regionu snížily hektarové výnosy cukrovky, ale pouze nepatrně. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad. Osevní plochy v kraji se v loňském roce změnily jen mírně. Výjimkou byly plochy s krmnou kukuřicí, ubylo jich o více než tisíc hektarů.

Brambor mimo raných a sadbových vloni zemědělci v regionu sklidili 27,5 tuny z hektaru, průměrný výnos byl meziročně zhruba o 8,7 procenta vyšší. Úroda patří v posledních sedmi letech k těm lepším. Vyšší byla v roce 2014 a v letech 2016 a 2017. Sklizňová plocha se loni zvětšila o 30 hektarů na 244 hektarů. Jen asi o 0,2 procenta se ve Zlínském kraji meziročně snížily výnosy technické cukrovky. Loni dosáhly 60,82 tuny z hektaru. Osevní plocha se ve srovnání s předloňským rokem nezměnila, zůstala 1640 hektarů. Znatelně proti roku 2019 vzrostly výnosy kukuřice na zelené krmení a siláž. Loni činily 40,68 tuny z hektaru, což bylo meziročně o více než 11,5 procenta více. Přibylo také sena, jelikož výnosy pícnin na orné půdě v regionu meziročně vzrostly o 2,3 procenta na 9,77 tuny a výnosy trvalých travních porostů o 12,3 procenta na 3,19 tuny.*

Spotřeba potravin včetně ztrát a odpadů byla loni v České republice rekordní, činila 796,5 kilogramu na obyvatele. Proti roku 1993 se zvýšila o 65,5 kilogramu. Meziročně vzrostla o 6,9 kilogramu, více se konzumovalo například maso. Na tiskové konferenci to dnes řekla vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví Českého statistického úřadu Renata Vodičková. Upozornila na to, že odpady a ztráty činí až třetinu spotřeby.

V loňském roce podle ní rostly mzdy, byla nízká nezaměstnanost a výdaje na potraviny a nealkoholické nápoje vykazovaly nejmírnější nárůst z výdajů domácností. "Historicky nejvyšší spotřeby na obyvatele bylo loni dosaženo u spotřeby rýže, a to 6,7 kilogramu, dále u drůbežího masa 29 kilogramů, sýrů 13,8 kilogramu, ostatních mléčných výrobků 35,2 kilogramu a jižního ovoce 37,5 kilogramu," uvedla. Naopak klesla spotřeba chleba, králičího masa, konzumního mléka nebo soli. Spotřeba masa loni vzrostla o procento na 83,2 kilogramu. Nejoblíbenější vepřové kleslo o 0,3 procenta na 43 kilogramů na osobu, spotřeba hovězího stoupla o 3,7 procenta na 9,1 kilogramu. Klesla i spotřeba spíše marginálního skopového, kozího a koňského masa, naopak o 9,4 procenta na zhruba kilogram stoupla loni spotřeba zvěřiny.*

Na jižní Moravě se za prvních devět měsíců letošního roku vyrobilo 22 500 tun masa, což je v porovnání se stejným obdobím loňského roku o 713 tun méně. Vzrostla produkce hovězího a telecího masa, ubylo naopak vepřového a skopového. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.

I přes to, že vepřového masa ubylo, tvoří převážnou část výroby v Jihomoravském kraji, a to téměř 90 procent. Vepřového masa bylo v kraji letos do konce září vyprodukováno 20 000 tun, což je meziroční snížení o 3,6 procenta. Meziroční pokles výroby vepřového provází jižní Moravu prakticky celé 21. století stejně jako celé Česko.
Za prvních devět měsíců letošního roku bylo v regionu poraženo 6900 kusů skotu, což je o 85 kusů více než ve stejném období loňského roku. "U býků, krav a telat jsme zaznamenali nárůst v poražených kusech, jalovic bylo poraženo naopak méně. Počet poražených prasat meziročně poklesl o 5,4 procenta na 219 000. V kraji bylo poraženo 50 ovcí, to je o 18 méně než ve stejném období loňského roku," uvedla za statistický úřad Veronika Dohnálková. Ubylo podle ní také poražených jehňat.
Produkce masa byla na jižní Moravě v porovnání s ostatními kraji republiky čtvrtá nejvyšší. Největším producentem byl Jihočeský kraj s 40 500 tun, nejméně masa, 501 tun, vyprodukoval Karlovarský kraj.*

Výroba masa letos ve třetím čtvrtletí meziročně stoupla o 1,6 procenta na 114 103 tun. Ceny jatečných zvířat ale klesaly, ceny prasat propadly o téměř 14 procent. Nákup mléka se zvýšil o 3,9 procenta na 775,7 milionu litrů při poklesu ceny mléka o 4,4 procenta. Vyplývá to z dat, která zveřejnil Český statistický úřad.

Produkce masa stoupla nejvíce u vepřového masa, a to o 2,3 procenta na 52 762 tun. Drůbežího se vyrobilo o 1,2 procenta více než před rokem, bylo ho 43 777 tun. Produkce hovězího stoupla o 0,6 procenta na 17 525 tun.
Na jatkách bylo poraženo proti loňskému třetímu čtvrtletí nepatrně více býků a jalovic, u krav porážka klesla. Na vyšší produkci hovězího při nižším počtu poražených zvířat se projevila o 2,1 procenta vyšší průměrná porážková hmotnost způsobená prodloužením doby výkrmu. Ceny jatečného skotu klesly meziročně o 4,9 procenta, z toho ceny krav o 7,4 procenta a jalovic o 6,8 procenta.
Porážky prasat se ve třetím čtvrtletí meziročně snížily o 1,1 procenta na 568 200 kusů. Vepřového masa se vyrobilo 52 762 tun, tedy meziročně o 2,3 procenta více. I v tomto případě za to může vyšší průměrná porážková hmotnost vykrmovaných prasat, což je důsledek pozastavených porážek v dubnu a květnu. Průměrná hmotnost prasete stoupla na 118,4 kilogramu. Ceny jatečných prasat se však propadly o 13,9 procenta a dosáhly průměrně 29,46 koruny za kilogram živé hmotnosti nebo 38,30 koruny jatečné hmotnosti. Za prasata prodaná ve třetím čtvrtletí dostali zemědělci v průměru o 5,79 koruny za kilogram v mase méně než ve druhém čtvrtletí.
Co se týče počtu zvířat, na začátku 3. čtvrtletí bylo v Česku proti loňsku o 1,1 procenta méně skotu. Ubylo především býků ve výkrmu ve věku do dvou let a také krav. U skotu určeného k porážce byly stavy vyšší o 22,4 procenta jako důsledek omezení činnosti jatek a vývozu zvířat k porážce na jaře. Prasat bylo meziročně o 0,7 procenta více.*

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down