Turecký farmář zkouší pomocí virtuální reality přimět své krávy, aby dojily více mléka. Speciálními brýlemi jim promítá zelené pastviny, když jsou v kravíně. A zdá se, že experiment funguje, napsala agentura DPA. U dvou krav ze svého stáda, na nichž farmář Izzet Koçak virtuální brýle zkouší, nadojí nyní denně o pět litrů více.

"Slyšel jsem, že to používají v Rusku, tak jsem se rozhodl to také zkusit. Pozoroval jsem je deset dnů a zjistil jsem, že kvalita i množství mléka stouply," řekl Koçak minulý týden agentuře Anadolu. "Hledám způsoby, jak zvýšit výnosy, protože ceny krmiva rostou," dodal farmář z turecké provincie Aksaray.
S chovem krav začal Koçak v roce 2018 a nyní jich má 180. Už dříve zkoušel experiment, že jim pouštěl klasickou hudbu. "Když jsou v klidu a pohodě, dojí více," dodal zemědělec, který už objednal dalších deset virtuálních brýlí. Přes ně hodlá kravám promítat letní louku, což ale dělá jen asi 20 minut denně. I tak ale své stádo na pastvu pouští, uvedla DPA. Ochránci zvířat totiž tento koncept kritizují s obavami, že povede k zavírání dobytka do velkochovů, a krávy už se tak nebudou pást na skutečných loukách.*

Od 10. prosince vydává Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) rozhodnutí k titulu dobrovolná podpora vázaná na produkci – dojnice. Mezi žadatele bude rozděleno přes 1,3 miliardy korun. Letošní sazba je ve srovnání s loňským rokem vyšší. Výše letošní sazby je 3687,10 Kč/VDJ, tedy přibližně o 90 korun více než vloni. Informovala o tom tisková mluvčí SZIF Vladimíra Nováková.

Dobrovolná podpora vázaná na produkci (VCS) je zaměřena na citlivé sektory, které čelí nějakým obtížím, ale zároveň jsou velmi důležité z hospodářských, sociálních nebo jiných důvodů. Spadá sem i chov dojných krav. O podporu na chov krav v systému s tržní produkcí mléka si požádalo 1840 žadatelů. "Pro výplatu podpory je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Doporučujeme žadatelům, aby pro urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva na odvolání. Díky tomuto kroku platbu uspíší," upozornila Nováková s tím, že vzdání se odvolání je nutné podat až po obdržení rozhodnutí. Formulář „rohlášení o vzdání se práva odvolání je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost.*

Zemědělský podnik Agrospol se chystá ve Vanovicích na Blanensku zbourat staré stáje pro skot a postavit nové. Místo v nich bude téměř pro 500 dojnic a 240 telat. Vyplývá to z dokumentu na Informačním portálu EIA. Podnik je jedním z těch, který i přes loňské potíže s nízkou výkupní cenou mléka výrobu nesnižoval, naopak plánuje další investice, aby byl efektivnější a konkurenceschopnější.

V příštích dvou letech má jít k zemi zastaralý kravín a místo něj vznikne nový, stejně tak vznikne odchovna pro telata. Nová zařízení mají být vhodnější jak pro pohodu zvířat, tak jednodušší pro ošetřovatele. Ve výsledku má být chov efektivnější a náklady na litr mléka nižší. Nové bude i kejdové hospodářství, chlévskou mrvu používá podnik ke hnojení, protože hospodaří na 2500 hektarech půdy.

Podniky, které mají krávy na produkci mléka, se snažily loňský rok přežít a produkci nesnižovat, což byl i případ Agrospolu. V březnu předseda družstva Ladislav Menšík řekl, že je potřeba, aby cena mléka byla alespoň osm korun za litr. Loni klesla až téměř k šesti korunám, ale poté začala postupně růst. Na jaře už byl nad osmi korunami.

Ve Vanovicích je soustředěný i chov prasat, kapacita je téměř 700 zvířat a také je tam stáj pro 1200 selat. Po ukončení stavby kravínů se počítá s kapacitou střediska téměř 850 kusů zvířat, což odpovídá 425 tunám živé hmotnosti zvířat.

Ve hře je stále stavba bioplynové stanice, což je záměr starý čtyři roky. Správní řízení dosud neskončilo, proti se postavili místní. Ročně by se v ní mohlo silážovat až 20 500 tun chlévské mrvy, kukuřice a směsné kejdy. Produkovala by jak elektřinu, tak teplo.*

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) přijal celkem 2130 žádostí o mimořádnou podporu, které chovatelé dojnic a prasnic mohli zasílat SZIF do 25. listopadu. Jejím cílem je kompenzovat ztráty způsobené celoevropskou krizí v mléčném sektoru a nízkými výkupními cenami vepřového masa. K prvním výplatám by mohlo dojít ještě letos. Podpora v celkové výši 559,2 milionu korun bude žadatelům vyplacena nejpozději do 30. září 2017. Informovala o tom tisková mluvčí SZIF Vladimíra Nováková. 

Z celkem přijatých žádostí bylo 1538 na dojnice, 422 na prasnice a 170 chovatelů žádalo na prasnice a dojnice současně. Žádosti byly přijímány především přes Portál farmáře (97 procent), který umožňuje nejjednodušší a nejrychlejší způsob jejich podávání. Sazbu podpory na jeden kus zvířete stanoví Ministerstvo zemědělství nejpozději do 15. prosince 2016, a to na základě celkového počtu zvířat, na která se žádosti vztahují. Kromě základní sazby bude ještě zvýhodněná sazba na dojnice ve výši 120 procent základní sazby. Ta je určena pro drobné chovatele, kteří mají od tří do 50 kusů dojnic. Po stanovení sazby podpory bude zahájeno vydávání rozhodnutí. Pro výplatu podpory je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. „Doporučujeme žadatelům, aby v rámci urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva na odvolání,“ připomněla Nováková s tím, že díky tomuto kroku platbu urychlí.*

Od 15. listopadu začíná Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) přijímat žádosti na další mimořádné opatření, které zlepší současnou situaci v živočišné výrobě. Jedná se o letos již druhý balíček mimořádných podpor pro chovatele prasnic a dojnic. Podpora se bude vyplácet podle počtu kusů zvířat evidovaných v Integrovaném registru zvířat (IZR). Celkem je pro české chovatele určena částka 559,2 milionu korun. Uvedla to tisková mluvčí SZIF Vladimíra Nováková.

Podpora má za cíl kompenzovat producentům mléka a zemědělcům v dalších odvětvích živočišné výroby klesající výkupní ceny způsobené vlivem pokračujícího ruského embarga, a zamezit tak prohlubující se narušení trhů. Hlavním kritériem pro získání podpory je počet alespoň tří kusů prasnic nebo tří kusů dojnic evidovaných v IZR k 30. září 2016. Základní sazbu podpory na jeden kus zvířete stanoví Ministerstvo zemědělství na základě počtu žadatelů a jejich zvířat, přičemž zvýhodněná sazba podpory ve výši 120 procent základní sazby je určena chovatelům dojnic, kteří mají v IZR evidovány tři až 50 kusů zvířat. Sazby zveřejní SZIF nejpozději do 15. prosince 2016.*

 

Ministr zemědělství Marian Jurečka schválil letošní sazby důležitých zemědělských podpor pro citlivé komodity. Čeští zemědělci tak získají přibližně 3,5 miliardy korun. Nejvíce podporované budou chovy dojnic, protože toto odvětví se už delší dobu potýká s krizí. Informovala o tom tisková mluvčí Ministerstva zemědělství Markéta Ježková.

Podpora na citlivé komodity prostřednictvím dobrovolné podpory vázané na produkci se oproti předchozímu období značně navýšila. Zatímco v roce 2014 dosahovala přibližně 1,5 miliardy korun, od roku 2015 se každoročně blíží částce 3,5 miliardy korun.

„Daří se nám čerpat z rozpočtu Evropské unie poměrně vysoké částky, a pokračovat tak v podpoře vybraných citlivých sektorů, které jsou důležité pro rozvoj našeho zemědělství. Prostředky jsou určeny pro odvětví, která jsou v krizi, či kde klesají počty zvířat a ubývají hektary osetých a osázených polí. Podporu v letošním roce opět získají chovatelé dojnic a masných telat, pěstitelé bílkovinných plodin, vybraných druhů ovoce a zeleniny, včetně konzumních brambor. Obdrží je rovněž chovatelé ovcí a koz a také pěstitelé tradičních českých komodit, jako jsou chmel, cukrová řepa a také škrobové brambory,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Dobrovolnou podporu vázanou na produkci citlivých komodit (VCS) bude vyplácet Státní zemědělský intervenční fond, a to na základě Jednotných žádostí, které se podávají každoročně od poloviny dubna do poloviny května.*

 

Sazby podpory pro citlivé komodity

SektorSazby
Škrobové brambory16 268,86 Kč/ha
Chmel17 194,35 Kč/ha
Ovoce velmi vysoká pracnost13 849,96 Kč/ha
Ovoce vysoká pracnost8 495,28 Kč/ha
Zelenina velmi vysoká pracnost12 039,97 Kč/ha
Zelenina vysoká pracnost5 002,94 Kč/ha
Konzumní brambory4 891,14 Kč/ha
Cukrová řepa7 430,45 Kč/ha
Bílkovinné plodiny3 254,51 Kč/ha
Masná telata9 312,99 Kč/VDJ
Dojnice4 079,87 Kč/VDJ
Ovce a kozy3 524,89 Kč/VDJ

 

 

O mimořádnou jednorázovou podporu na prasnice a dojnice byl za strany chovatelů velký zájem. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který žádosti administruje, začal minulý týden vydávat rozhodnutí k platbám. Mezi žadatele bude rozdělena částka ve výši 604,2 milionu korun. Informovala o tom mluvčí SZIF Vladimíra Nováková s tím, že SZIF k mimořádné podpoře na prasnice a dojnice obdržel 2418 žádostí, z toho 1666 na dojnice, 536 na prasnice a 216 žádostí bylo na dojnice a prasnice zároveň.

Podmínkou pro získání dotace je počet alespoň tří prasnic nebo tří dojnic. Chovatelé tří až 50 dojnic budou navíc zvýhodněni sazbou 120 procent základní sazby.  Výše sazby byla stanovena 1173,89 koruny na jednu dojnici, zvýšená sazba na jednu dojnici 1408,67 koruny a sazba na jednu prasnici činí 1624,70 koruny.  SZIF začal vydávat rozhodnutí ihned po schválení rozpočtu vládou ČR, tedy od 17. března. Protože výplata peněžních prostředků následuje po nabytí právní moci rozhodnutí, chtěli bychom tímto žadatele upozornit na možnost vzdání se práva na odvolání, díky kterému platbu urychlí. Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách www.szif.cz v sekci Společná organizace trhu.*

Produkce mléka v Evropské unii by měla v letošním roce opět stoupnout, a to navzdory dalšímu poklesu cen. Předpověděla to ve své dnešní zprávě Evropská komise. V samotné východní Evropě by se však měla produkce mléka v důsledku poklesu počtu dojnic stabilizovat.

Ceny zemědělských produktů v EU tlačí dolů ruské embargo na dovoz potravin a pokles poptávky po evropských mléčných výrobcích v Číně. Ve Francii, která je největším producentem zemědělských výrobků v unii, vedly nízké ceny k vlně protestů zemědělců.

Někteří zemědělci a politici tvrdí, že za nadprodukcí mléka stojí loňské zrušení mléčných kvót. Podle komise nicméně některé zemědělce k rozšíření produkce mléka povzbudily nižší ceny obilí a energie a příznivé počasí pro pastvu.

Evropská komise předpokládá, že dodávky mléka v EU letos stoupnou o 1,4 procenta na 153,8 milionu tun. Loni se podle odhadů zvýšily o 2,5 procenta. V příštím roce by měl růst opět zpomalit, a to na 0,9 procenta. K letošnímu růstu produkce mléka by podle komise mělo výraznou měrou přispět Irsko, kde se loni počet dojnic zvýšil o deset procent.

Produkce vepřového masa v EU se letos podle komise stabilizuje, protože nízké ceny vedou k omezování chovu prasat. Produkce by měla klesnout o 0,3 procenta na 23,3 milionu tun poté, co se loni zvýšila o 3,6 procenta. V příštím roce by se měla vrátit k růstu a stoupnout o 0,7 procenta.*

Chovatelé prasat a krav mají příští rok dostat mimořádnou dotaci 600 milionů korun, napůl z rozpočtu Evropské unie a napůl z rozpočtu ministerstva zemědělství. Vládní nařízení, které rozdělení peněz umožní, projedná v pondělí vláda. Podle návrhu ministerstva zemědělství by měli dotace dostat farmáři, kteří na konci letošního srpna chovali alespoň tři dojnice nebo pět prasnic. Ministerstvo doufá, že peníze dostanou nejpozději v dubnu.

Peníze zemědělci dostanou jako pomoc ve chvíli, kdy  klesla cena vepřového a mléka v důsledku menší poptávky z Číny, zrušení mléčných kvót, ale i ruského embarga na dovoz potravin. Podle důvodové zprávy nařízení činily ztráty na tržbách meziročně za letošní první pololetí 1,5 miliardy u chovatelů dojnic, u chovatelů prasnic pak přibližně 1,3 miliardy korun. Chovatelé prasat by měli dostat přibližně čtvrtinu z celkové výše dotace, zbytek pak farmáři starající se o dojnice.

Pokud by měl chovatel do 50 krav, dostane dotaci o pětinu vyšší. Jak vysvětlilo v důvodové zprávě ministerstvo, tito chovatelé jsou v době krize na trhu s mlékem postiženi daleko více. Zpracovatelé mléka malým subjektům vypovídali smlouvy na dodávky mléka a chovatelé byli nuceni ve velmi krátkém období hledat náhradní odbyt pro svou produkci mléka. V době převisu nabídky je hledání náhradního odbytu velmi složité a velmi často ekonomicky likvidační.

Žádost o dotaci budou muset zemědělci doručit na Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) do konce ledna. Fond bude muset do konce února zveřejnit výši podpory podle toho, kolik oprávněných žadatelů se o peníze přihlásí. Zatím tak není známý přesný obnos, podle odhadu ministerstva by mohlo jít o 1671 korun na prasnici, 1127 korun na dojnici a 1353 korun na dojnici v menším chovu.

Evropská unie v rámci této mimořádné podpory přerozdělila mezi členské státy 500 milionů eur, tedy přibližně 13,5 miliardy korun.*

Místo plánovaného chovu býků se zemědělský podnik Zera z Ratíškovic na Hodonínsku rozhodl postavit v místě chátrajících stájí pro dobytek nové stáje pro chov dojnic. Provoz má být konkurenceschopný v evropském měřítku. Společnost, která patří do holdingu Agrofert, chce pustnoucí areál rozvíjet, vyplývá z dokumentu na informačním portálu EIA.

Změna plánu z chovu býků na chov dojnic ukazuje nejistotu na trhu s produkty živočišné výroby v posledních letech. Před dvěma lety hovořil ředitel Vladimír Šťastný o tom, že chov jatečných býků je stagnujícím byznysem a je otázka, jak se pohne výkupní cena masa.
Mléčná výroba má být jistější investicí. Příští rok se mají začít stavět dvě haly pro 540 dojnic a další hala pro dojnice s porodnou pro 145 krav. Až 120 telat se bude odchovávat v boudách. S dokončením stavby se počítá v roce 2016. Při plném provozu se počítá s roční produkcí téměř sedm milionů litrů mléka.
V ratíškovických stájích se zvířata nechovají zhruba dvě desetiletí a čeká je demolice. "Po roce 1989 nastal pokles chovů mléčného skotu, který se postupně zastavil. Díky stabilizaci ceny mléka dochází k zastavení negativních trendů. Abychom v EU dosáhli konkurenceschopných cen, musíme se snažit o maximální efektivitu výroby při zachování podmínek pro zvířata," píše se v odůvodnění záměru. Práci by tam mělo najít čtrnáct lidí.*

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down