Archiv pro štítek: komentář

Filtr

Skandál na druhou (komentář)

Brazilská policie po dvouletém vyšetřování pozatýkala desítky úředníků, zavřela několik závodů dvou největších brazilských masných společností a celkem obvinila z řady nehygienických praktik více než třicet firem. Důvodem byly úplatky, které brazilským producentům umožnily prodávat zkažené maso, a to nejen na brazilském trhu, ale i ve zbytku světa.

Kategorie: Dovoz a vývoz, Evropská unie, Komentáře, Kontroly, Obchod, Potravinářství

Bioměsíc září (komentář)

Už podvanácté je v České republice září měsícem biopotravin a zájem o tyto produkty ekologického zemědělství každým rokem narůstá. Spolu s tím přibývá také ekologicky hospodařících zemědělců i výrobců biopotravin, kteří však přesto nejsou schopni tuzemskou poptávku po biopotravinách a dalších biovýrobcích pokrýt. Zájem registrují i velké maloobchodní řetězce, které...

Kategorie: Komentáře

Shodneme se, ale… (komentář)

Odborníci, politici, běžní občané a dokonce i ekologičtí aktivisté se shodnou v tom, že půdu a vodu, tedy dva základní pilíře, na nichž stojí samotná podstata našeho přežívání na Zemi, je třeba chránit. Shoda ovšem končí v okamžiku, když přijde řeč na konkrétní opatření, jež by měla tuto ochranu zajistit....

Kategorie: Komentáře, Vodní hospodářství

Plnit plán kontrol (komentář)

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, jak resort zemědělství hospodařil s penězi určenými na vzdělávání a poradenství, a došel k závěru, že spíše špatně. Ministerstvo zemědělství podle něj nemělo představu, čeho chce podporou dosáhnout, přistupovalo k rozdělování peněz formálně a zpětně neověřilo, zda byly vynaloženy účelně. Zdá se však, že podobným způsobem...

Kategorie: Komentáře, Kontroly

Oddalují řešení (komentář)

Jedním z hlavních témat jednání Zemědělského svazu minulý týden byla krize v sektoru mléka. Ačkoliv přetrvává přetlak mléka na trhu, zvyšují se zásoby a výkupní ceny jsou na velmi nízké úrovni, produkce syrového mléka stále stoupá. Za první čtvrtletí se v Evropské unii meziročně zvýšila o sedm procent. Ani rostoucí...

Kategorie: Gastronomie, Živočišná výroba

Podpořit odpovědnost (komentář)

V České republice se už řadu let mluví o úbytku zemědělské půdy, o zhoršování její kvality a v poslední době také o tom, že by se s tím mělo něco smysluplného dělat. Tedy, ono se dělalo. Odpovědným úřadům a jejich pracovníkům rozhodně nelze upřít dobrou vůli a snahu, jenže i...

Kategorie: Komentáře, Půda