U brambor z letošní sklizně mohou zákazníci poprvé najít známku jakosti Q CZ. Ministerstvo zemědělství ji začne vydávat pěstitelům, kteří plní podmínky šetrnějšího pěstování brambor určených na jídlo, a firmám, které tyto brambory podle nastavených pravidel zpracují. Do režimu jakosti se zapojilo 106 subjektů, řekl předseda Českého bramborářského svazu Josef Králíček. Dodal, že zvýšené náklady na pěstování a zejména zpracování těchto brambor bude kompenzovat stát.

U brambor se známkou Q CZ bude podle Králíčka spotřebitel vědět, že zemědělci při pěstování omezili dávky postřiků na ochranu rostlin před škůdci a chorobami i minerálních hnojiv a že do půdy ve větší míře dodávají organickou hmotu, například chlévský hnůj. Program by měl přispět také k většímu propojení pěstitelů s tuzemskými zpracovateli. "My máme zájem na tom, aby zpracovatelé dávali přednost domácí produkci," řekl Králíček. V letošním startovacím roce se podle něj dá předpokládat , že bude v tomto režimu zpracováno 60 000 až 70 000 tun konzumních brambor.
Režim jakosti Q CZ se týká brambor a výrobků z nich. Rezidua přípravků na ochranu rostlin nebo těžkých kovů v těchto bramborách podle pravidel programu musí být nejméně o pětinu nižší, než určují evropské normy. Režim jakosti Q CZ v Česku podle ministerstva zemědělství platí také pro mléko, drůbež a drůbeží produkty.
Tříleté přípravy na zapojení pěstitelů a zpracovatelů brambor dokončil Český bramborářský svaz koncem loňska. Králíček uvedl, že ve spolupráci s ministerstvem se nový dotační program podařilo notifikovat v Bruselu. Ročně se z něj bude dělit 50 milionů korun. Podniky se mohly do programu hlásit do konce dubna.
Pěstitelé, kteří projdou certifikací prováděnou Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ), dostanou příspěvek paušálně 75 000 korun za rok. Zpracovatelské podniky budou dostávat peníze na částečné pokrytí zvýšených nákladů. "Velká část pěstitelů je zároveň i zpracovatelem," podotkl Králíček.*

Farmáři v Plzeňském kraji letos po letech zvětšili plochy pro pěstování konzumních brambor. Důvodem tohoto kroku byla vyšší výkupní cena a jejich nedostatek v minulých dvou letech, řekl Viktor Kopačka, ředitel podniku VESA Velhartice, jednoho ze dvou největších šlechtitelů brambor v ČR.

"Plochy přibývají, ale nejsou to zásadní čísla. Pokud dva roky za sebou byla vysoká cena, tak pár menších zemědělců jich zasázelo víc, protože si mysleli, že na tom vydělají. Ale teď se zase výkupní cena brambor výrazně snížila, takže to zase klesne," uvedl.
V minulých dvou letech byl o brambory zájem a na trhu jich nebylo dost. "A pro producenty byly dobré ceny, pohybovaly se i kolem sedmi osmi korun za kilogram přetříděného zboží. A z farmy se prodávaly i za 12 korun. Kdo brambory měl, tak vydělal, i když byly výnosy nižší," uvedl Kopačka.
Současné ceny brambor ale po letošní větší úrodě a přetlaku na trhu klesly pod pět korun ve velkoobchodech, v balicích centrech jsou dokonce kolem 2,50 Kč, což už je pod náklady. Podle Kopačky jsou teď v malém do velkoobchodů těžko prodejné kromě prodeje přímo z farmy, kde se ceny pohybují od osmi do deseti Kč/kg.
Velký zájem o brambory pociťovala VESA na jaře, kdy menším farmářům a zahrádkářům prodala až o třetinu více sadby než v minulých letech. "Letos na jaře nebyl problém sadbu prodat, spíše jí bylo nedostatek," řekl Kopačka. Drobní zemědělci odebrali tak čtvrtinu objemu sadby, VESA přitom zásobuje hlavně větší producenty.*

Od 6. února Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vydává rozhodnutí na dobrovolnou podporu vázanou na produkci (VCS) – bílkovinné plodiny. Následují rozhodnutí na chmel a konzumní brambory. Na bílkovinné plodiny je vyčleněna částka téměř 459,4 milionu korun, na chmel je připraveno přes 85,6 milionu korun a na konzumní brambory 50,3 milionu korun. Informovala o tom tisková mluvčí SZIF Vladimíra Nováková a připomněla, že rozhodnutí na chmel SZIF bude rozesílat od 9. února a na konzumní brambory od 13. února.

Celkově je na všechny tituly v rámci VCS, o které se žádalo v loňském roce, vyčleněno téměř 3,5 miliardy korun. „Pro výplatu podpory je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Doporučujeme žadatelům, aby v rámci urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva na odvolání. Díky tomuto kroku platbu urychlí,“ zdůraznila mluvčí. Podle Novákové dobrovolná podpora vázaná na produkci (VCS) je zaměřena na citlivé sektory, které čelí určitým obtížím, ale zároveň jsou velmi důležité z hospodářských, sociálních nebo jiných důvodů. Spadá sem také produkce bílkovinných plodin, chmele a konzumních brambor. Výše dotace, která podpoří pěstitele „citlivých“ komodit, se odvíjí od rozlohy způsobilé plochy, přičemž minimální rozloha je jeden hektar,“ sdělila mluvčí.*

Ministr zemědělství Marian Jurečka schválil letošní sazby důležitých zemědělských podpor pro citlivé komodity. Čeští zemědělci tak získají přibližně 3,5 miliardy korun. Nejvíce podporované budou chovy dojnic, protože toto odvětví se už delší dobu potýká s krizí. Informovala o tom tisková mluvčí Ministerstva zemědělství Markéta Ježková.

Podpora na citlivé komodity prostřednictvím dobrovolné podpory vázané na produkci se oproti předchozímu období značně navýšila. Zatímco v roce 2014 dosahovala přibližně 1,5 miliardy korun, od roku 2015 se každoročně blíží částce 3,5 miliardy korun.

„Daří se nám čerpat z rozpočtu Evropské unie poměrně vysoké částky, a pokračovat tak v podpoře vybraných citlivých sektorů, které jsou důležité pro rozvoj našeho zemědělství. Prostředky jsou určeny pro odvětví, která jsou v krizi, či kde klesají počty zvířat a ubývají hektary osetých a osázených polí. Podporu v letošním roce opět získají chovatelé dojnic a masných telat, pěstitelé bílkovinných plodin, vybraných druhů ovoce a zeleniny, včetně konzumních brambor. Obdrží je rovněž chovatelé ovcí a koz a také pěstitelé tradičních českých komodit, jako jsou chmel, cukrová řepa a také škrobové brambory,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Dobrovolnou podporu vázanou na produkci citlivých komodit (VCS) bude vyplácet Státní zemědělský intervenční fond, a to na základě Jednotných žádostí, které se podávají každoročně od poloviny dubna do poloviny května.*

 

Sazby podpory pro citlivé komodity

SektorSazby
Škrobové brambory16 268,86 Kč/ha
Chmel17 194,35 Kč/ha
Ovoce velmi vysoká pracnost13 849,96 Kč/ha
Ovoce vysoká pracnost8 495,28 Kč/ha
Zelenina velmi vysoká pracnost12 039,97 Kč/ha
Zelenina vysoká pracnost5 002,94 Kč/ha
Konzumní brambory4 891,14 Kč/ha
Cukrová řepa7 430,45 Kč/ha
Bílkovinné plodiny3 254,51 Kč/ha
Masná telata9 312,99 Kč/VDJ
Dojnice4 079,87 Kč/VDJ
Ovce a kozy3 524,89 Kč/VDJ

 

 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down