Vážení zemědělci,
již více než 25 let se pro Vás účastníme pravidelně v dvouletém cyklu veletrhů zemědělské techniky TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA, největší a nejprestižnější akce svého druhu ve středoevropském regionu. Akce, na které jsme Vám mohli přinášet ty nejčerstvější novinky či trendy z oboru mechanizace zemědělství a s ním spojených doprovodných témat.
Při krátkém ohlédnutí zpět si všichni vzpomeneme, jak jsme spolu s pořadatelem, brněnským výstavištěm, ročník 2020 posouvali a tento náhradní termín nakonec rušili, aby se nakonec další plánovaný termín stanovil na duben 2022. Bohužel se však situace, která všechny tyto turbulence vyvolala, nezlepšuje, naopak se zdá, že se komplikuje, jak po čistě zdravotnické, tak po technickoadministrativní stránce (testování, cestování, očkování, ubytovaní, stravování aj.).
Proto se část členů našeho Sdružení dovozců zemědělské techniky rozhodla veletrhu neúčastnit. Jedná se o společnosti, jako jsou AGRALL, AGRI CS, AGROMEX, AGRO-partner, AGROTEC, AGROTRANS Otice, BV TECHNKA, CIME, DAGROS, FTA Dobrovice, GOMSELMAŠ, KBT Proftech, KUHN CENTER CZ, KVERNELAND Czech, LEMKEN Czech, LIVA, MANATECH CZ, MOREAU AGRI, P&L, PEKASS, STROM Praha, TOPAGRI, U+M Servis, a účast zvažuje celá řada dalších výhradních importérů. Celkem se k dnešnímu dni odhlásilo nebo oznámilo neúčast 25 subjektů, což může činit až 55 renomovaných zahraničních výrobců, od těch nejvýznamnějších globálních korporací (traktory, samojízdná technika) až po tzv. středostavové firmy vyrábějící různá příslušenství, nářadí, speciální techniku apod. Mimo tuto skupinu se ozývají se záměrem nevystavovat i někteří dovozci, kteří nejsou členové sdružení. Jistě ale všichni budou tuto skutečnost dostatečně komunikovat i individuálně prostřednictvím všech možných kanálů. Vedle toho však stále existuje i určitý počet firem, členů SDZT, které nadále deklarují záměr se výstavy zúčastnit, jedná se např. o společnost UNIMARCO či AGROTECHNIKA VANĚK.
Motivem pro naše rozhodnutí je stále nekončící pandemická situace a překotné společenské reakce (testy, karantény vs. izolace a jiná další omezení), která nám nezaručují hladký a bezproblémový průběh akce. Zdraví a bezpečnost našich zákazníků, návštěvníků obecně, ale i zahraničních partnerů a vůbec všech spolupracovníků je stále naší nejvyšší prioritou.
Toto rozhodnutí, přijaté v situaci, kdy i veletržní společnosti otevřeně přiznávají významné poklesy návštěvností a které mj. ladí i v mezinárodním kontextu stornovaných akcí, plánovaných na počátek roku 2022 (např. Agritechnica v Hannoveru – zrušeno organizátorem DLG aj.), nebylo pro nikoho z nás snadné, činíme ho velmi neradi, rozhodně však po velmi dlouhé, otevřené a zralé úvaze nás všech.
Uvnitř naší organizace jsme vždy jednali maximálně korektně a transparentně, a proto v tomto duchu jednáme i nyní, aby co možná nejširší odborná veřejnost a všichni zainteresovaní v oboru byli včas a poctivě informováni.

Ing. Tomáš Kvapil,
Prezident Sdružení dovozců zemědělské techniky*

Zrušení veletrhu Techagro kvůli riziku šíření koronaviru komplikuje práci některým studentům Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Přišli totiž o část zdrojů k výzkumu. Potřebují v něm srovnat několik firem, které měly vystavovat zemědělské stroje. Nyní je budou musel oslovovat jednotlivě, což bude časově náročnější, navíc bez osobního kontaktu není ochota ke spolupráci tak vysoká, vyplývá z odpovědí studentů Zdeňka Šlajse a Jiřího Šimoníka.
"Na veletrhu jsme měli srovnat důležité firmy a chtěl jsem jim přímo položit otázky pro náš výzkum. Nyní bude sběr informací mnohem náročnější," řekl Šlajs.

Tématem jeho diplomové práce je homologace vozidel. Na veletrhu chtěl srovnat stroje od různých výrobců. Doufal, že si vybere firmy, se kterými by mohl spolupracovat. Kvůli zrušení veletrhu je musí oslovit jiným způsobem. "Individuální komunikace s firmami bude zdlouhavější. Potřebujeme je navštívit osobně a stroje, které máme srovnávat, bychom měli vidět," vysvětlil Šlajs.

S problémy se potýká i Šimoník, který píše práci o technologické dopravě v rostlinné výrobě, tedy o tom, jak převážet různé materiály. Studenti se obávají, že nezískají tolik relevantních informací jako na veletrhu. Kvůli jeho přesunutí se jim také omezí možnosti pouze na české firmy. "Výběr se zúžil na desítky a nevíme zda budou ochotné s námi spolupracovat," řekl Šimoník.*

Veletrhy Brno po dohodě s partnerskými oborovými svazy rozhodly o přesunu komplexu veletrhů zemědělské techniky na rok 2021. Všechny strany se shodly, že toto řešení je nejvhodnější z pohledu eliminace ekonomického rizika spojeného s možným zákazem konání hromadných akcí. Nový termín veletrhu je stanoven na 11. až 15. dubna 2021. Informovali o tom pořadatelé.

Rozhodnutí padlo po jednání veletržního výboru, který sdružuje nejvýznamnější oborové svazy a zástupce společnosti Veletrhy Brno. „K záležitosti přistupujeme profesionálně a manažersky. Nechceme zklamat důvěru našich zákazníků – vystavovatelů a návštěvníků - v této nejasné situaci. Byť z dnešního pohledu je veletrh proveditelný a nikdo takovou akci nezakazuje, může tomu být za několik dnů jinak. Proto musíme eliminovat veškeré vznikající náklady a rizika nyní, kdy začíná praktická příprava veletrhu.  Přeložení veletrhu do lichých roků má svůj význam i vzhledem k novým termínům jiných evropských veletrhů,“ uvedl generální ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš. „Přijaté opatření bereme jako nejlepší možné. Konání akce v současné společenské situaci nese příliš vysoké ekonomické, ale i reputační riziko. Proto se snažíme zachovat maximálně odpovědně ke všem klientům, zahraničním i domácím partnerům i vlastním spolupracovníkům a taky minimalizovat ztráty spojené s realizací projektu. Zároveň chceme ujistit zemědělskou veřejnost, že plánujeme provedení akce v novém termínu ve standardním rozsahu,“ komentoval výsledek jednání Tomáš Kvapil, předseda výboru Sdružení dovozců zemědělské techniky. Ředitel sekretariátu Asociace zemědělské a lesnické techniky A.ZET Dušan Benža k situaci dodal, že vzhledem ke stávající nejisté situaci, kdy je omezeno cestování po Evropě, neexistuje jistota možnosti konání hromadných akcí a shromáždění s větším počtem osob, a ve snaze eliminovat možné ztráty i dosud nevynaložených nákladů, bylo dohodnuto uspořádat veletrh na jaře příštího roku. Veletrh se nelze realizovat ve zvažovaných náhradních termínech v květnu a červnu kvůli kolizi s agrotechnickými procesy. Obě sdružení potvrdila svůj zájem na dalším pokračování projektu.

Budoucnost českého zemědělství může být podle geologa a klimatologa Václava Cílka dobrá. Až se situace mírného globálního nadbytku potravin překlopí do mírného nedostatku, zvýší se ceny a dlouhodobě se udrží. To, že poroste poptávka, je podle něj vzhledem k situaci v Indii a Číně jisté. Zároveň se vzhledem ke globální změně klimatu předpokládá, že dvě třetiny světa budou postižené suchem a produkce potravin bude v této části světa komplikovaná, řekl Cílek na konferenci o budoucnosti českého zemědělství na veletrhu Techagro v Brně.

Růst zájmu o potraviny zdůvodnil především posilováním střední třídy a růstem obyvatelstva v Indii a Číně, dvou nejlidnatějších zemích světa. Podle Cílka je na tom zemědělství a bude podobně jako energetika. Zatím je mírný nadbytek, ale po roce 2022 začne občasný nedostatek energií a začne se zdražovat.
Jako nevyhnutelné vidí to, že se zemědělci musí přizpůsobit klimatické změně. Už teď je podle Cílka zřejmé, že teplota na planetě se zvýší v průměru o dva stupně a víc. Oxid uhličitý už je uvolněný a jeho vliv se postupně projevuje. Dvě třetiny světa budou postižené suchem, což znamená, že budou dva roky suché, dva normální, pak extrémně suchý a tak dále.
Jak se klimatická změna projeví v ČR, je otázka, neboť leží na rozhraní dvou vlivů. Ze severu od Německa se očekávají větší srážky a větší intenzita větru, od jihu se naopak šíří mediteránní sucho. Cílek se domnívá, že v zemědělství se rovněž projeví častější průniky studeného vzduchu. V ČR se ale nemění roční úhrn srážek. Tříleté průměry se za 50 let nezměnily. Mění se pouze rozložení srážek během roku.
Aby se krajina klimatické změně přizpůsobila, je potřeba lépe plánovat českou i evropskou krajinu.  Podle Cílka bude nutné, abychom dobrovolně vázali v zemi více organické látky, což umí les a půda. Také je potřeba vytvořit integrovaný systém na zachytávání vody.*

České zemědělství dosahuje ve srovnání s vyspělými státy velmi dobrých výsledků v oblasti hektarových výnosů nebo ukazatelích užitkovosti, potravinová soběstačnost ČR je však katastrofální. Uvedl to prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek na konferenci o budoucnosti českého zemědělství na brněnském veletrhu Techagro. Jandejsek použil srovnání s Německem. V roce 1990 byla výroba na obyvatele srovnatelná, později však v České republice klesl stav hospodářských zvířat na 30 procent původních hodnot a produkce se snížila na 40 až 60 procent.

Jandejsek apeloval na to, aby se tento stav změnil a Česká republika se znovu snažila o soběstačnost a větší objem zemědělské výroby. Uvedl, že výnosy obilovin jsou v ČR na úrovni vyspělých států, výnosy cukrovky a brambor jsou nadprůměrné. Stejně tak je nadprůměrně efektivní ve srovnání s vyspělými zeměmi chov skotu, prasat a také výroba drůbežího a vajec. "Bohužel trend zajištění soběstačnosti je katastrofální. Podařilo se mi získat i statistiky z roku 1936 a srovnání je tristní. Ve stálých cenách byla objem výroby loni nižší než tehdy," prohlásil Jandejsek. Soběstačnost u vepřového klesla na 38 procent, kolem 60 procent je u vajec a drůbežího, u mléka 85 procent. U hovězího je sice na 110 procentech, ale spotřeba klesla od roku 1990 na třetinu. Jandejsek také porovnal další statistiky, které vyznívají velmi nepříznivě. Počet dojnic v ČR dosáhl v roce 1936 asi 1,8 milionu, v roce 1989 jich bylo 1,3 milionu a loni už jen 360 000. Podobně klesl počet prasnic i nosnic.*

Víte, jaký je nestarší strom na světě? Odpověď na tuto i řadu dalších otázek najdete v jedné z obrázkových statistik, které vydalo Národní zemědělské muzeum. Kreslené publikace hravou a zábavnou formou přibližují jednotlivé oblasti zemědělství i tematicky zaměřené expozice Národního zemědělského muzea. Informovala o tom tisková mluvčí Národního zemědělského muzea Jitka Taussiková. K loni vydané publikaci Rybářství nyní přibyly také obrázkové statistiky Myslivost a Lesnictví. Publikace jsou určeny zejména dětem a žákům, kteří si prostřednictvím zajímavých souvislostí rozšíří své přírodovědné a vlastivědné znalosti, dozví se o ekosystémových a celospolečenských funkcích zemědělských oborů a spoustu dalších zajímavostí.

Cílem publikací je také upevnit vztah dětí a mládeže k přírodě nebo přivést žáky k volbě budoucího zaměstnání v jednotlivých oborech. „Posláním muzejních institucí je vzdělávat, pokud možno hravou a zážitkovou formou. Obrázkové statistiky jsou určené pro malé i velké, přinášejí nejen zajímavá statistická čísla, ale především překvapivé souvislosti,“ říká generální ředitel Národního zemědělského muzea Milan Jan Půček. Na jejich obsahu kromě kurátorů Národního zemědělského muzea a odborníků z Ministerstva zemědělství spolupracovali profesionálové z jednotlivých resortů – například rybářských sdružení a svazů, zemědělských univerzit, z Českomoravské myslivecké jednoty či Lesů České republiky. V letošním roce se veřejnost může těšit také na statistiky týkající se témat zemědělství, vody a půdy či potravinářství. Slavnostní křest obrázkových statistik Myslivost a Lesnictví se uskutečnil na Mezinárodním lesnickém a mysliveckém veletrhu Silva Regina v pondělí 9. dubna za účasti zástupců Národního zemědělského muzea, Lesů České republiky a Českomoravské myslivecké jednoty.

Součástí programu 15. ročníku mezinárodní výstavy Techagro, Silva Regina a Biomasa, která se koná na výstavišti v Brně ve dnech 8. až 12. 4. letošního roku, se v úterý 10. dubna uskuteční Národní konference s mezinárodní účastí na téma Budoucnost českého zemědělství s podtitulem Ekonomika, půda, voda a krajina.

Národní konference je koncipována průřezově zemědělstvím, lesnictvím a vodohospodářstvím, což tvoří jeden celek stabilní zemědělské soustavy. Odpovídá tomu i složení vystupujících. Jak je patrné z pozvánky, na konferenci zazní názor odborníků, kteří se řadí k absolutní špičce v oboru. Předpokládá se proto, že co do profilace oborů může sborník se stejným názvem s konferencí sloužit jako pomocná VŠ učebnice.  Zvlášť chceme upozornit na vystoupení profesora Fordham University New York Milana Zeleného, globálního ekonoma, poradce mnoha vlád, naposledy Indie a Číny, spolupracovníka nositele Nobelovy ceny za ekonomii F. Augusta  von Hayeka. Dále pak na ředitele Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství FAO Dr. René Castro-Salazara, šéfa Sekce klimatu, biologické rozmanitosti, půdy a vody. Nelze opominout vynikající spolupráci s panem ministrem Jiřím Milkem a prezidentem AK ČR Zdeňkem Jandejskem. Poděkování patří též předsedovi ASZ ČR Josefu Stehlíkovi, předsedovi ČMSZP Františku Wintrovi, prezidentovi SMA ČR Petru Mahrovi a místopředsedovi ZS ČR Jaroslavu Švecovi.  Přidanou hodnotou bude vystoupení nejvyšších představitelů stavovských, nevládních, nezemědělských organizací reprezentované prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslavem Hanákem a prezidentem Konfederace podnikatelských a zaměstnavatelských svazů ČR Janem Wiesnerem. Dlužno podotknout, že bez podpory společnosti Profi Press a ředitele Martina Sedláčka a Výstaviště Brno a ředitele Jana Kuběny by tato konference nevznikla.*

Jaroslav Šubrt, koordinátor Národní konference

Přehlídku nejnovějších technologií a strojů pro rostlinnou výrobu nabízí až do 12. dubna brněnský veletrh Techagro, který je podle ředitele veletrhu Techagro Jana Kuběny spolu s odbornými výstavami Silva Regina a Biomasa třetím největším evropským veletrhem tohoto zaměření. Celková plocha veletrhu bude 200 tisíc metrů čtverečních a čistá výstavní plocha 81 tisíc metrů čtverečních. Na akci se představí zhruba 700 firem ze 37 zemí. Každoročně veletrhy navštíví kolem 110 tisíc lidí, podobné množství očekávají organizátoři i letos.

Firmy v Brně vesměs představí nové technologie. Podle mluvčího veletrhů Jiřího Palupy například společnost Merimex předvede nový způsob ovládání lesního hydraulického jeřábu, který řidič ovládá z pracovní kabiny vozidla pomocí 3D technologie, nemusí se tak pohybovat v místech, kde se klády nakládají. Výrobce postřikovačů Agrio zase nabídne systém, který sbírá meteorologická data, na jejichž základě stroje dávkují přípravky na ochranu rostlin a další chemikálie. Porost pak měří podle odrazu záření, navíc analyzuje předchozí úrody. Jak uvedl sekretář sekretariátu Asociace zemědělské a lesnické techniky Dušan Benža, zemědělci nyní stojí před dalším technologickým boomem. Předchozí milník podle něj byl v polovině 90. let minulého století, kdy se uvolnily informace ze systému GPS pro civilní účely. Tehdy se začaly mimo jiné vyrábět postřikovače, které dávkují množství chemikálií podle minulých výnosů.

Na brněnských veletrzích zemědělství a zemědělské techniky Techagro, Silva Regina a Biomasa, které se uskuteční od 8. do 12. dubna, se letos bude udělovat nová cena. Odborná komise vybere z přihlášených exponátů ty, které příznivě působí na půdní vlastnosti, jež zlepšují schopnost půdy zadržet vodu. Stroj či technologie získá plaketu Soil Water Retention Friendly. Uvedl to mluvčí veletrhů Jiří Palupa.

Pořadatelé se rozhodli vyhlásit novou soutěžní kategorii vzhledem k tomu, že sucho a zadržení vody v krajině je v zemědělství a ekologii jedno z klíčových témat posledních let. Je to také reakce na stále se zhoršující vlastnosti půdy nejen v Česku a také na globální klimatickou změnu, z níž plyne nerovnoměrné rozložení srážek. Tyto změny se projevují mimo jiné v delších obdobích sucha a častějších přívalových srážkách, sdělil Palupa.
Ke zmírnění těchto důsledků mají pomoci právě nové stroje a technologie, které budou k půdě šetrné. Mnohde je půda totiž příliš zhutněná nebo se s ní pracuje tak, že se z ní odpařuje více vody, než by mohlo.
Největší problémy se suchem mají v Česku dlouhodobě zemědělci na jižní Moravě a na Rakovnicku, Kladensku či Žatecku.*

Zhruba za měsíc se otevřou brány brněnského výstaviště pro návštěvníky veletrhů TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA. Součástí těchto veletrhů je rozsáhlý doprovodný program určený jak odborníkům, tak veřejnosti. Kompletní a průběžně aktualizovaný program všech tří veletrhů je k dispozici na webových stránkách.

Jednou z nejdůležitějších součástí doprovodného programu veletrhu TECHAGRO je národní konference Budoucnost českého zemědělství, která se bude konat v úterý 10. dubna v Rotundě pavilonu A. Konference se zaměřuje na aktuální problémy zemědělství související s klimatickou změnou a mezi přednášejícími jsou například geolog a klimatolog Václav Cílek nebo ekonom Milan Zelený. Závěrečné vystoupení bude patřit René Castro Salazarovi z Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Tato organizace je specializovaným úřadem Organizace spojených národů a propojuje už bezmála dvě stovky zemí v boji proti hladu. Účastníci konference se musí registrovat, podrobnosti k registraci lze najít na webu konference.

Doprovodný program TECHAGRO, SILVA REGINA, BIOMASA

Program pro žáky základních a středních škol

Pro žáky posledních ročníků základních škol a studenty středních škol je určen program Moderní zemědělství pro mládež, který je součástí projektu Zemědělství žije! Od pondělí 9. dubna do čtvrtka 12. dubna se třídy mohou objednat na přednášku a následnou komentovanou prohlídku zemědělské techniky s ukázkami provozu zemědělských strojů. Objednávky na tento naučný program posílejte na jelinkova@zscr.cz.

Biomasa nabídne inspiraci k levnému a ekologickému vytápění


Expozice veletrhu BIOMASA najdou návštěvníci jednak v pavilonu Z, jednak v jeho okolí. Přímo na stáncích vystavovatelů se budou předvádět stroje na zpracování především lesní biomasy, další zúčastněné firmy vystaví kotle, stroje na zpracování palivového dříví nebo technologie pro výrobu pelet. Návštěvníci získají informace k vytápění pomocí lokálních, přírodních a rychle obnovitelných zdrojů.*

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down