Státní veterinární správa hostila Středoevropský kongres veterinárních služeb  

Mezi hlavní témata Středoevropského veterinárního kongresu, který se konal 4. až 5. října v ústředí Státní veterinární správy (SVS) v Praze, se řadila účinná opatření vůči africkému moru prasat (AMP) zaváděných v ČR, obchod se třetími zeměmi, opatření pro kontrolu obchodu se zvířaty v zájmovém chovu a v neposlední řadě modelace přeshraničních chorob (Cross Border Disease Modelling).  Informoval o tom tiskový mluvčí SVS Petr Vorlíček.  

Pro tato čtyři témata byla formulována doporučení, která budou dále projednávána jednotlivými členy EU. Ve věci afrického moru prasat doporučil kongres větší míru flexibility pro státy s výskytem této nákazy při stanovování infikovaného území a jeho pásem i příslušných opatření vzhledem k rozdílným a mnohdy určujícím podmínkám života divočáků. Uvedené doporučené nástroje pro tlumení a vymýcení nákazy morem mají za cíl omezení rozsahu pohybu a redukci stavů divočáků. „Zahraniční kolegy jsme na společném jednání především detailně informovali o tom, jakým způsobem se potýkáme s africkým morem prasat, jaká opatření jsme zavedli a jak se nám podařilo tuto nebezpečnou nákazu udržet v poměrně malém území,“ uvedl Zbyněk Semerád, ústřední ředitel SVS. Středoevropský kongres veterinárních služeb, kterého se kromě České republiky účastní Slovensko, Rakousko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko, Rumunsko a Bulharsko, se koná jedenkrát ročně v některé z uvedených zemí. Letošní pražské jednání veterinárních služeb je navíc součástí akcí, které se vztahují k připomenutí 50. výročí založení Státní veterinární správy v ČR. Účastníci setkání také navštívili další akci vztahující se k výročí, a to výstavu obrazů s koňskou tematikou českých animalistů, která je k vidění v Knihovně Antonína Švehly do 6. října.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *