10/2008

Reportáž
Pět dní na zemědělském veletrhu (B. Venclová)

Obilniny
Výsledky odrůdového pokusu s ozimou pšenicí v suchých podmínkách (P. Hrstková a kol.)
Jaké mohou být škody způsobené hrbáčem osenním v ozimé pšenici? (V. Smutný, E. Hrudová)
V Mořině vsadili na zdraví (D. Bouma) 16
Chundelka metlice, dominantní plevel současnosti (V. Kohout, D.Hradecká)
Námelovitost trav u některých obilnin není zcela odepsanou chorobou (B. Cagaš a kol.)

Olejniny
Tuzemské plochy sóji opět poklesly (B. Venclová)
Rozsah a výsledky pestovania repky na Slovensku (P. Zubal)
Řepka je perspektivní plodinou (A. Köhler)
Pěstování sóji u nás nejen ke krmným účelům (P. Hezký)

Příloha – Uchování produkce
Požadavky na skladování potravin (J. Pokora)
Porovnání účinnosti extrakčních metod pro detekci potemníka hnědého (M. Nesvorná)
Účinnost fosforovodíku na škůdce skladovaných obilovin (R. Aulický)

Okopaniny
Seznam doporučených odrůd bramboru pro výrobu škrobu (V. Čermák)
Na trhu uspějí jen kvalitní brambory (D. Hofmanová)
Zkušenosti s aplikací lignohumátu u brambor v podmínkách roku 2007 (P. Kasal, L. Rákos)
Luskoviny
Co s přečteným genomem modelových rostlin (P. Smýkal)

Ochrana rostlin
Stanovení hladiny rezistence sóji vůči bakteriální spále (J. Víchová, P. Hrstková)
Současné choroby kmínu v ČR (M. Ondřej, E. Ondráčková)

Půda
Hodnocení množství a kvality půdní organické hmoty v orné půdě (J. Kubát)
Seriál: Půdní typy České republiky – Pelozem (J. Vopravil, T. Khel)

Hospodaření
Obrábanie pôdy a herbicídy – štúdia (Š. Tóth, M. Danilovič)
Hodnocení mimořádného sucha v letech 2006 a 2007 na území ČR (V. Potop)
Virus Y bramboru je nadějí pro boj s Alzheimerovou chorobou (J. Petr)

Přehlídky, semináře Budějovické kulatiny v tradičním duchu (D. Bouma)

připravujeme

Číslo 11/2008: Příloha – Okopaniny
Číslo 12/2008: Příloha – Luskoviny

Titulní Foto Petr Hezký a David Bouma

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *