10/2010

Tematem přílohy říjnového čísla je výživa hospodářských zvířat. Naleznete v ní jak praktické informace, tak ryze odborná sdělení domácích i zahraničních autorů zabývajích se aktuální problematikou u základních druhů hospodářských zvířat, tj. skotu, prasat, drůbeže a malých přežvýkavců. Podzim je také ve znamení chovatelských výstav a přehlídek a o tom jaké byly letošní Radešínská Svratka, Chomutice, Mrákov nebo i Šluknov s předvedením masných plemen skotu či Pardubice, kde se prezentovali koně se samozřejmě dočtete také. Reportáž z významné mezinárodní chovatelské akce Space v Rennes pak přineseme v následujícím čísle.

Reportáž
Jak hospodaří viceprezident AK 7

Skot
Jubilejní Radešínská Svratka 10
Předseda k dvacetinám svazu12
Simentál v Kanadě i pro křížení13
Prim Chomutice již pošestnácté 14
Vítězky z Českých Budějovic 14
Národní šampionát v Mrákově 16
Schauman 18
Vztah mezi obsahem mléčného tuku a tělesnou kondicí u českého strakatého skotu 20

Masný skot
Ve Šluknově o masném skotu 24

Prasata
Vliv vysoké reprodukční užitkovosti prasnic na produkci selat, jejich odchov a výkrm 28
Na výstavišti prasata převážně z českého šlechtění 30

Drůbež
Drůbežářské dny 2010 31

Ovce, kozy
Dorper si na Živitelce odbyl premiéru 32

Koně
Koně v akci: o české tradici a víře 34

Z redakční pošty
Vzpomínka na prof. Josefa Tylečka 36

Příloha: Výživa a technologie krmení hospodářských zvířat
Jak se hospodaří pod Kletí 37
Vliv kvasinek, éterických olejů a saponinů na mléčnou užitkovost a obsah složek v mléce 39 
Chov skotu na malé skoukromé farmě na Vysočině 43
Biochemická kontrola porodního období dojnic 46
Technické a technologické systémy napájení pro dojnice 48
Je intenzivní výkrm perspektivní? III. část – boxové ustájení 53
Vliv tuku v krmné dávce prasniček na jejich reprodukční ukazatele 56
Vliv tukové složky krmiva na jatečnou hodnotu a kvalitu vepřového masa 62
O výživě drůbeže pokaždé jinak 64
Hlavní zásady výživy ovcí a koz 69

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *