10/2010

Toto číslo přináší rozsáhlou přílohu, týkající se luskovin, mimo jiné i sóji či lupiny. Zabývá se dále použitím stimulátorů v ozimé řepce či virovými chorobami obilnin.

Reportáž
Neobávejme se pokrokových technologií (J. Vrzalová) 8

Obilniny

Mšice jsou nebezpečné pro obilniny také na podzim (A. Köhler) 10
Seznam doporučených odrůd 2010 (V. Horáková) 12
Mezinárodní srovnání ekonomiky pěstování pšenice v roce 2008 (B. Janotová, J. Boudný) 18

Olejniny

Vliv aplikace vybraných stimulátorů v ozimé řepce (M. Hájková) 20
Co přinese „zlatá hořčice“ (J. Petr) 23
 Využití slunečnice k remediaci půdy kontaminované kadmiem (J. Čechmánková a kol.) 24
Okopaniny
Ekonomika pěstování cukrové řepy po reformě, 1 část (H. Strnadlová) 27

Pícniny

  Problematika zaplevelování horských luk (B. Voženílková a kol.) 30

Příloha – Luskoviny
Šlechtění luskovin v suchých oblastech světa (R. Dostálová) 33
Má ekonomický smysl pěstovat hrách? (A. Ponížil) 37
 Uplatnění biologicky aktivních látek při pěstování sóji (T. Egert) 40
Co nového v genetice, genomice a šlechtění luskovin (P. Smýkal) 43
Vyset, sklidit, zpracovat a prodat (J. Vrzalová) 46
 Odrůdový pokus s vybranými druhy lupin v oblasti Dobříšska (P. Štranc) 49
 Luskovino-obilné směsky v ekologickém zemědělství (V. Lačňák a kol.) 53

Ochrana rostlin
 Schopnosti růstu a reprodukce pcháče zelinného (J. Štrobach, J. Mikulka) 57
Rostlinné viry přenášené vektory z třídy Chytridiomycetes (M. Prokop) 60

Půda
Seriál: Degradace půdy (J. Vopravil a kol.) 64

Informační servis

 Výkonné i v letošním roce (B. Venclová) 65
Výstava Naše pole mění pořadatele (D. Bouma) 66
Milotický hospodář 1950 (D. Bouma) 66
Krátké zprávy (B. Venclová) 67
Na agrosalonu se předávala ocenění (B. Venclová) 68
Čirok jako alternativa k silážní kukuřici (D. Bouma) 69

Znalostní test – trávy (D. Bouma) 70

připravujeme

Číslo 11/2010: Příloha – Okopaniny
Číslo 12/2010: Příloha – Kukuřice

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *