10/2012

Tématem tohoto čísla je nepotravinářská produkce. Dočtete se v něm například o pěstování konopí či využití cukrové řepy a čiroku.

Reportáž

Kvůli suchu letos žně střídaly zaorávky (J. Vrzalová) 6

Rozhovor

Cena za dílo o pcháči (D. Bouma) 8

Obilniny

Vliv různého zpracování půdy na výnos a kvalitu ozimé pšenice (V. Smutný, B. Procházková) 10

Ü Klíčivost a vitalita osiva vybraných druhů jarních obilnin (H. Honsová a kol.) 16

Expanze prosovitých trav na orné půdě (J. Mikulka) 20

Olejniny

Význam fómové hniloby při pěstování ozimé řepky (E. Plachká) 25

Význam hnojení organickou hmotou (B. Badalíková, J. Bartlová) 28

V Čáslavi byla na programu dne slunečnice (P. Šrek) 32

Ü Reziduální účinnost insekticidů na bejlomorku a krytonosce (J. Stará a kol.) 34

Novinky u hořčice bílé a máku setého jarního (P. Zehnálek) 38

Téma: Nepotravinářská produkce, bioenergetika

Ü Technologie pěstování konopí v ČR včetně herbicidní ochrany (A. Vaculík a kol.) 39

Ü Využití cukrové řepy k energetickým účelům (J. Urban a kol.) 45

Přínos meziplodin našemu poli (M. Podrábský) 50

Ü Nepotravinářské využití čiroku cukrového v podmínkách ČR (J. Hodoval, J. Pulkrábek) 51

Vplyv spracovania pôdyy na úrodu tritikale f. ozimná (Š. Žák a kol.) 55

Pícniny

Nové odrůdy trav a jetelovin (P. Říha) 57

Půda

Praktické využití bonitačního systému (T. Khel) 60

Informační servis

Země živitelka opět rozsáhlá (D. Bouma) 62

Za vysokou úrodu (D. Bouma) 62

připravujeme

Číslo 11/2012: Téma – Okopaniny

Číslo 12/2012: Téma – Pěstování kukuřice

Ü Článek je oponovaný

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *