11/2008

Reportáž
Jen čas ukáže tu správnou cestu (B. Venclová)

Obilniny
Nováček lesknáček v kukuřičném poli (B. Venclová)
Objev českých vědců dovolí přečíst DNA pšenice (J. Petr)
Zákonitosti šíření ježatky kuří nohy na orné půdě (V. Kohout, D. Hradecká)
Porovnání účinnosti různých strategií ochrany proti zavíječi kukuřičnému (V. Falta a kol.)
Studium škodlivých hub rodu Fusarium na obilninách (J. Hýsek, M. Vach)
Pokusy představí odrůdy nejlépe (D. Bouma)
Kukuřice možná bude odolná vůči chladu (J. Petr)
Nové hybridy na Našem poli (P. Hezký)
Nová zbraň proti bázlivci je na cestě (L. Tatarčíková)
Vplyv pozberovej úpravy na kvalitu zŕn potravinárskej kukurice (M. Angelovič, M. Žitňák)

Olejniny
Jak se pěstuje mák v Turecku (E. Dvořáková)
Vliv regulace dozrávání máku setého na výnos máku a makoviny (R. Vlk a kol.)

Okopaniny
Obecná strupovitost, vločkovitost a stříbřitost slupky a náchylnost odrůd (V. Sedláková a kol.)

Příloha – Okopaniny
České bramborářství a jeho současné postavení v EU (M. Čížek, B. Vokál)
Odrůdy bramboru registrované v roce 2008 (V. Čermák)
Množení sadby brambor pro rok 2009 (L. Šantrůček)

Ochrana rostlin
Možnosti biologické ochrany žita proti námelovitosti (M. Ondřej a kol.)
Pesticidy v zemědělských komoditách (D. Čapounová)
Malí pomocníci v ochraně rostlin před pleveli (A. Honěk a kol.)

Hnojení
Nové přípravky k řízení růstu na bázi analogů brassinolidu (D. Hradecká a kol.)
Zkušenosti s aplikací látek přírodního původu (L. Bláha a kol.)

Půda
Oteplení má dlouhodobé následky (J. Petr)
Seriál: Půdní typy České republiky – Kryptopodzol (J. Vopravil, T. Khel)

Hospodaření
Produkce plodin pro nepotravinářské využití (O. Faměra a kol.)
Léčivé a aromatické rostliny mezinárodně (I. Branžovský)
Řízení závlahového režimu plodin programem Zaprog 1 (P. Spitz a kol.)

Šlechtitelství, semenářství, sadba Vitalita osiva, kvalita sadby a jejich význam (L. Bláha a kol.)

připravujeme

Číslo 12/2008: Příloha – Luskoviny
Číslo 1/2009: Příloha – Moření

Titulní fota: David Bouma

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *