11/2012

Tématem tohoto čísla jsou okopaniny, dočtete se o soběstačnosti u této komodity, regulaci mandelinky či situaci na trhu. Časopis se věnuje také odolnosti odrůd vůči snětem nebo vlivu bifenthrinu na roztoče zhoubného.

Reportáž

Energie a živiny zůstávají na statku (J. Vrzalová) 8

Rozhovor

Očekávají větší zájem zákazníků (D. Bouma) 10

Obilniny

Ü Odolnost odrůd ozimé pšenice ke snětím rodu Tilletia (E. Prokinová, M. Váňová) 11

Ü Ekologické osivo jarního ječmene se zcela vyrovná konvenčnímu (H. Honsová) 20

Ü Původ osiva ovlivňuje jeho semenářskou hodnotu (H. Honsová a kol.) 24

Olejniny

Ü Vliv bifenthrinu na roztoče zhoubného v řepce (J. Stará a kol.) 30

Téma: Okopaniny

Pohled na vývoj soběstačnosti ČR ve výrobě brambor (B. Vokál, M. Čížek) 33

Ü Regulace mandelinky bramborové v ekologickém zemědělství (J. Tomášek, P. Dvořák) 36

Ü Ekologické pěstování brambor a kvalita hlíz (J. Diviš a kol.) 40

Situace na trhu brambor v ČR a EU-27 (H. Baudisová) 43

Pícniny

Vplyv extenzifikácie na biodiverzitu trávnych ekosystémov (J. Jankovič, Ĺ. Vozár) 46

Půda

Praktické využití bonitačního systému (L. Havelková) 48

Ü Vhodná agrotechnika zvyšuje ochranu ornice proti vodní erozi (M. Javůrek a kol.) 50

Hospodaření

Využití digitální obrazové analýzy v hodnocení plodin (I. Smýkalová a kol.) 54

Přehlídky, semináře

Velké investice na příští roky (D. Bouma) 57

Informační servis

Krátké zprávy (B. Venclová) 58

Za vysokou úrodu (D. Bouma) 62

připravujeme

 

Číslo 12/2012: Téma – Pěstování kukuřice

Číslo 1/2013: Téma – Slunečnice a mák

 

Ü Článek je oponovaný

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *