12/2008

Reportáž
Z Peru až na Vysočinu (D. Bouma)

Obilniny
Mykotoxiny a rezidua pesticidů v kukuřici – rizika a prevence (V. Falta, L. Slezáková)
Rozkolísaná produkce i ceny obilovin (L. Alterová)
Nové hybridy přinášejí vyšší výkonnost (D. Hofmanová)
Deň poľa geneticky modifikovanej kukurice (J. Gubiš)
Účinnost lapače Multi-Insect-Trap pro monitoring ve skladech obilovin (V. Stejskal, R. Aulický)
Favorit veřejné sklizně bodoval i v Bečvárech (P. Hezký)

Olejniny
Výskyt chorob řepky v uplynulé vegetační sezóně (E. Plachká a kol.)
Vliv síry a glukosinolátů na brukvovité plodiny (P. Kroutil, J. Vašák)

Okopaniny
Cukrová řepa nejen pro výrobu cukru (B. Venclová)
Aktuální změny v druhovém spektru hlavních virů bramboru (P. Dědič)

Luskoviny
Škůdce hrachu nelze podceňovat (H. Honsová, M. Pazderková)

Příloha – Luskoviny
Vyhodnocení variant herbicidních ošetření v sóji (V. Smutný, P. Hrstková)
Seznam doporučených odrůd hrachu polního (T. Mezlík)
Přehled registrovaných odrůd sóji, lupiny a bobu (T. Mezlík)
Způsob hodnocení a rozdíly mezi účinky insekticidů v hrachu (M. Seidenglanz)
Alternativní biotechnologické postupy ve šlechtění luskovin (L. Švábová a kol.)
Vliv ročníku, odrůdy, lokality a způsobu pěstování na vařivost hrachu (H. Honsová, M. Pazderková)

Půda
Degradační změny v půdě vlivem antropogenního působení (B. Badalíková a kol.)
Seriál: Půdní typy České republiky – Kultizem (J. Vopravil, T. Khel)

Hospodaření
Výsledky kongresu Evropské sociologické asociace (L. Bláha)
Nejdůležitější je vstupní materiál (B. Venclová)
Preemergentní herbicidy a mikrobiologické vlastnosti půdy (L. Růžek a kol.)

Vědecká příloha
Aktuální stav a perspektiva pěstování olejnin (R. Koprna a kol.)
Aktuální stav a perspektivy pícnin na orné půdě (J. Nedělník, Z. Vorlíček)
Současný stav a předpokládaný vývoj pěstování brambor (J. Čepl a kol.)
Aktuální stav a perspektivy obilnin (S. Palík)
Luskoviny a přadné rostliny – aktuální stav a výhled do budoucna (M. Hochman a kol.)
Současný stav, možnosti a perspektivy semenářství trav (B. Cagaš, J. Macháč)

Přehlídky, semináře
Rostlina hlavním tématem již potřetí (B. Venclová)

Rejstřík roku 2008

připravujeme

Číslo 1/2009: Příloha – Moření
Číslo 2/2009: Příloha – Jarní obilniny

Titulní fota: David Bouma

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *