7/2010

V tomto čísle najdete informace k výběru osiva řepky, ale také článek o tom, jaké přednosti či rizika přináší setí jarního máku na podzim.

Reportáž
Blýskáček, rezistence a líné samičky (D. Bouma) 6

Obilniny
Čerň je … (E. Prokinová) 8
Herbicidní ošetření v kukuřici v suchých oblastech jižní Moravy (M. Vondra, V. Smutný) 11
 Aktuálna zaburinenosť pšenice ozimej (M. Babulicova) 18
 Biopreparáty určené pro výživu polních plodin (T. Šimon, O. Mikanová) 22

Olejniny
Osivo jako základ jistoty produkce a kvality ozimé řepky (J. Vašák, D. Bečka) 26
V Rostěnicích tentokrát o řepce (J. Vrzalová) 34
Řepka představuje jistotu pro pěstitele (H. Honsová) 36

Okopaniny
 Zaplevelení a produkce ekologicky pěstované krmné řepy (H. Honsová, L. Bečková) 39

Luskoviny
Zaburiněnosť a druhová diverzita burín v hrachu siatom (Š. Žák, S. Gavurníková) 42

Příloha – Ozimé obilniny
Alternativní způsob výsevu jarního ječmene (J. Křováček) 45
Předsklizňové aplikace herbicidů v obilninách (J. Mikulka) 50
 Ovlivnění produkce hybridní pšenice výsevkem a dusíkatým hnojením (R. Kvapil a kol.) 58
Termín výsevu a výsevek u pekárenské ozimé pšenice (S. Edler, F. Tichý) 62

Půda
Seriál: Funkce půdy (T. Khel, J. Vopravil) 66

Ochrana rostlin
Hmyz – škůdce zajímavý (A. Honěk a kol.) 67

Informační servis

K sedmdesátinám Václava Hosnedla (J. Petr) 69
Milotický hospodář 1950 (D. Bouma) 69
Znalostní test – Obilniny (J. Petr) 72

připravujeme

Číslo 8/2010: Příloha – Podzimní ošetření a půdní úrodnost
Číslo 9/2010: Příloha – Uskladnění produkce

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *