9/2010

Číslo přináší informace o posklizňových chorobách polních plodin. Zabývá se také nově objeveným mezikostitelem rzi plevové, který byl dlouhou dobu neznámý. Informuje o výskytu osenice polní na cukrové řepě či používání regulátorů v ozimé řepce.

Reportáž
Bioplynová injekce na jihu Čech (D. Bouma) 6

Obilniny
Mezihostitel rzi plevové konečně objeven (A. Hanzalová, P. Bartoš) 8
 Aplikace hnojiva Lovofert v ozimé pšenici (M. Kulhánek a kol.) 11
Rostlinné viry přenášené houbovými parazity v půdě (M. Prokop) 18

Olejniny
Podzimní aplikace růstových regulátorů a dusíku v ozimé řepce (J. Šimka) 22
Regulace kakostu maličkého a příbuzných druhů v plodinách (M. Jursík, J. Soukup) 28

Okopaniny
Osenice polní způsobuje škody nejen na cukrové řepě (F. Muška, A. Jakl) 32
 Výnosy ekologicky pěstované krmné řepy v závislosti na odrůdě (H. Honsová, L. Bečková) 35

Příloha – Uskladnění produkce
Posklizňové choroby polních plodin a jejich regulace (V. Kůdela a kol.) 37
 Vliv odrůdy a stáří osiva na klíčivost lipnice luční (P. Knot) 42
Různé varianty sklízečů brambor (F. Javorek) 46

Půda
Obrábanie pôdy; klímoobranné? (Š. Tóth a kol.) 52
 Vliv obhospodařování půdy na změny ornice a podorničí (J. Bartlová, B. Badalíková) 56

Seriál: Degradace půdy (J. Vopravil. T. Khel) 58

Přehlídky, semináře
Ekologický den na pokusné stanici (H. Honsová) 59

Informační servis
Krátké informace (D. Bouma) 61
Milotický hospodář 1950 (D. Bouma) 61
Znalostní test – semena (D. Bouma) 62

připravujeme

Číslo 10/2010: Příloha – Luskoviny
Číslo 11/2010: Příloha – Okopaniny

 Článek je oponovaný

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *