Agrární fórum Východ – Západ

Už podeváté se sešli zemědělští politici v Berlíně na Agrárním fóru Východ –Západ. Pod záštitou spolkové ministryně zemědělství a berlínského senátu se konalo v rámci mezinárodního veletrhu Grüne Woche. Vystoupení se dotýkala především kvality a bezpečnosti potravin. „Kdo nedodrží při výrobě potravin vysoké standardy EU, ten nemá šanci prodat své výrobky. Musí zůstat ve své zemi a tam mu také nebude povoleno vyrábět,“ řekl ve svém vystoupení evropský komisař pro ochranu spotřebitele a zdraví David Byrne. Spolková ministryně zemědělství Renate Künastová již tradičně podpořila ekologické výrobky a ruský ministr zemědělství Alexej Gordějev se vyslovil pro integraci Ruské federace do světové ekonomiky.

Renate Künastová připomněla, že „lidem není jedno, jak se potraviny produkují,“ a že podstatná se pro ně stává jejich kvalita a bezpečnost. Pro výrobce by měl být „jediným cílem spotřebitel,“ řekla doslova. Podpora produkce by se tak měla ubírat nikoliv subvencí množství, ale kvality. Jako příklad uvedla, že cílem je podpora ekologického zemědělství, které si podle nejnovějšího průzkumu přeje 70 % dotazovaných. Je třeba vyloučit všechna zdravotní rizika, „měli bychom se poučit z krize BSE“, pokračovala. Pokud jde o jednotný trh je třeba pro budoucího spotřebitele dodržovat také jednotné normy.
„Prioritou komise je rozšíření unie,“ prohlásil komisař Byrne. Především v oblasti veterinární a fytosanitární se již podle jeho názoru učinily enormní pokroky. Spokojenost s harmonizací práva vyjádřil ve vztahu ke Slovinsku. „Pokud se ale týká všech kandidátských zemí mohu otevřeně říci, že když v nejbližších týdnech nedodají podstatné informace , tak se uzavření kapitoly protáhne. Časový plán je zcela v jejich rukou.“ EU jde především o to zjistit, jak jsou standardy bezpečnosti potravin zaručeny. Komise pečlivě sleduje vývoj v kandidátských zemích a více než čtvrtinu prostředků potravinového a veterinárního úřadu věnuje na inspekční cesty, jejichž cílem je kontrola přebírání evropských norem, především tzv. společnými podniky. Byrne hodlá v blízké budoucnosti navrhnout rozsáhlou reformu systému úřední kontroly v EU. Sleduje tím dva cíle, jasnější kompetence členských států a komise a harmonizaci a koordinaci kontrolních systémů potravin a krmiv. „Zodpovědnost mají na prvním místě ti, kteří potraviny vyrábějí. To je také zákonně zakotveno. Podle mého přesvědčení musí ale státy sehrát aktivnější úlohu při kontrole praktického uplatňování předpisů,“ uzavřel. Vývoj je třeba stavět na třech pilířích, kterými jsou účinné nástroje pro dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti potravin, Evropský úřadu pro bezpečnost potravin a identifikaci rizika a komunikace s veřejností. „Teprve tak si můžeme být jistí, že naše opatření vedou k bezpečnosti celého potravinového řetězce – od žlabu až po stůl,“ tolik Byrne.
Jako šanci hodnotil ministr zemědělství Ruské federace Alexej Gordějev podporu EU bezpečným potravinám. V Rusku se připravuje přijetí řady dokumentů, včetně dotací finančního ozdravení a regulace produkce. „Chceme integraci do světové ekonomiky,“ prohlásil ministr. Ruská federace s 200 miliony ha zemědělské půdy má zájem dostat se na evropský trh. „Vyrábíme čisté kvalitní produkty, v něčem máme dokonce vyšší standardy než evropské,“ uzavřel Gordějev.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *