19.02.2010 | 12:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Agrární potenciál Ukrajiny

O Ukrajině se vždy mluvila jako o obilnici Evropy. Po Rusku druhá největší evropská země rozlehlejší než kterýkoliv členský stát Evropské unie, má po volbách nové proruské vedení. Je pravděpodobné, že se změní i směřování země, která doposud pošilhávala po Západě a Evropské unii. Jaký je agrární potenciál státu, jehož zemědělství by mohlo tvrdě konkurovat farmářům členských zemí unie? Máme se tedy bát Ukrajiny? Více by o tom měla říci nedávno publikovaná zpráva Evropské komise.

Ukrajina má důležitou geografickou pozici a úrodnou černozem. Současná ekonomická krize ji poměrně tvrdě zasáhla. Loni poklesla její ekonomika zhruba o 16 procent, letos se očekává jen velmi slabé oživení. Reálný příjem je nižší než v době před rozpadem Sovětského svazu. Výdaje na potraviny pohlcují v průměru 60 procent rozpočtu domácností. Zemědělství hraje v hospodářství Ukrajiny stále významnou roli, a to z hlediska svého podílu na hrubém domácím produktu země, zaměstnanosti obyvatel i zahraničního obchodu.
Propad produkce po něm oživení Od osamostatnění země prošlo ukrajinské zemědělství velkými změnami. Jde zejména o strukturu vlastnictví půdy, kterou nyní z 55 procent mají v rukou rodinné farmy. Ty zajišťují zhruba 60 procent produkce ukrajinského zemědělství. V prvním desetiletí po osamostatnění zemědělská produkce, zejména živočišná, však téměř zkolabovala. Celková zemědělská výroba se od roku 1990 do roku 2007 snížila o 40 procent, produkce obilovin poklesla o čtvrtinu a živočišná výroba se propadla na polovinu. Výrazně poklesl také zemědělský příjem na pracovníka.
Během posledních deseti let se zemědělská výroba zčásti oživila, zejména rostlinná, a to hlavně produkce obilí a olejnin. Tento vývoj byl na úkor pěstování cukrovky a krmných plodin.
V živočišnou výrobě je největším sektorem chov skotu. Během poslední dekády však klesl jeho rozsah na polovinu a předpokládá se, že se bude i nadále zmenšovat. Na druhou stranu však roste produkce drůbežího a vepřového masa a tento trend by pokračovat i do budoucna. Posílil zejména chov drůbeže, který se z minimálních základů rozrostl na nejdůležitější masný sektor.
Důležitý exportér
Přestože Ukrajina zdaleka nevyužívá všechny své možnosti, je již dnes mezi hlavními hráči světového trhu. Zajišťuje 30 procent globálního exportu slunečnicového oleje, 15 procent ječmene, devět procent slunečnicového semene a pět procent semene řepky (podle statistiky hospodářského roku 2006/2007). Je pravděpodobné, že její pozice na světovém trhu bude dále posilovat.
Bezpečnost potravin, mezinárodní konkurenceschopnost a rozvoj venkovských oblastí jsou klíčovými cíli agrární politiky. Nejchráněnějšími sektory je chov drůbeže, skotu a prasat a produkce cukru. Hlavními nástroji zemědělské politiky země jsou platby na produkci a dotace na vstupy zaměřené hlavně na živočišný sektor. Minimální ceny se používají u obilí, olejnin a skotu. Podle Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) je celková úroveň producentských podpor (vyjádřená v odhadu producentských podpor PSE) nízká. V letech 2005 až 2007 dosahovala asi deseti procent (pro srovnání průměr zemí OECD činí 26 procent). Tlak ekonomické situace země a jejího rozpočtu napovídá, že i tato úroveň podpor se bude nadále snižovat.
Ukrajina se stala v roce 2008 členem Světové obchodní organizace WTO. Důsledkem byly významné změny v její zahraniční obchodní politice. Šlo například o snížení dovozních cel na nulu až 20 procent (některé citlivé položky na 50 procent). Největší snížení dovozních cel zaznamenala drůbež, slunečnicová semena a sektor cukru. Země se také zavázala eliminovat opatření na omezení exportu, zejména kvóty a cla na vývoz obilí a olejnin. Ty měly sice sloužit kontrole inflace cen potravin, na druhé straně ale bránily ukrajinským producentům, aby mohli plně využít exportní příležitosti.
Celková obchodní bilance Ukrajiny se stala v roce 2005 negativní a od té doby se zhoršuje. Pozitivním přínosem k bilanci zahraničního obchodu je zemědělství, jehož přebytek obchodní bilance rok od roku roste. Ekonomická recese měla však vliv i na obchod se zemědělskými komoditami, který poklesl v závěru roku 2008 a na počátku roku 2009. Pokles by měl dosáhnout dna ve druhém čtvrtletí letošního roku.
EU nahradila Rusko jako hlavního partnera Ukrajiny v agrárním obchodě jak v importu, tak i v exportu. Roste také export Ukrajiny do Společenství nezávislých států a na Střední východ. EU dováží z Ukrajiny hlavně komodity a poloprodukty, na Ukrajinu vyváží zejména finální potraviny.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down