20.10.2004 | 09:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Agropork-družstvo v příštím roce s menším rozsahem produkce

Reakce generálního ředitele a místopředsedy představenstva Agropork-družstva Zdeňka Stávka na vyjádření generálního ředitele Masny Příbram Jiřího Jedličky o tom, že se rozpadají odbytová družstva Centrum a Agropork.

V článku „Masna Příbram začne zpracovávat krev“ vyjádřil generální ředitel Ing. Jedlička své znepokojení nad tím, že se rozpadají odbytová družstva Centrum a Agropork. Pokládám za nutné na tuto informaci reagovat za Agropork-družstvo.
Agropork-družstvo se na trhu jatečními zvířaty pohybuje ve značném rozsahu od počátku roku 2000. Od svého vstupu na tento trh se družstvo snažilo nastavit určité principy obchodování s ohledem na vlivy vnějšího trhu s cílem koncentrovat nabídku jatečních zvířat /prasat i skotu/ a dosáhnout pro své členy – producenty optimálních výsledků v realizaci. Družstvo prosadilo intenzivní práci na klasifikační masce jatečních těl prasat po vzoru okolních zemí jako určitý tlak na kvalitu, vneslo určitý systém do jednání o ceně i dalších podmínkách obchodu. Snažilo se prosadit přes Agrární komoru ČR jiný přístup na ministerstvu zemědělství k dotacím určeným pro odbytové organizace zemědělců tak, aby dotace pomohly vytvořit silná odbytová centra – to se však nepodařilo. Při obchodní činnosti došlo i k určitým problémům/ krachy některých odběratelů/, které se podařilo díky soudržnosti členské základny překonat.
Před vstupem do Evropské unie opustila část velkých členů družstvo přesto, že právě oni zastávali myšlenku nutnosti silných odbytových uskupení při vstupu do EU, jejich reakce je tedy málo pochopitelná. Dnes tato skupina producentů hledá způsob jak spolupracovat, jak dosáhnout jistoty odbytu – zatím ji nenašla.
Další část členů odchází z družstva v letošním roce, protože jsou zároveň akcionáři Milkagra, a.s., které se stalo vlastníkem jedné velké zpracovatelské kapacity – nastává v této další majetková provázanost a to je stav vyšší než je členství v družstvu.
Přes tyto všechny vlivy zůstává Agropork-družstvo nejsilnějším republikovým odbytovým centrem, s největší rozsahem obchodované produkce jatečních prasat , je členem Centroodbytu, národního odbytového družstva, aktivně se na jeho práci podílí.
Připomeňme si ale negativa, která se v poslední době projevují v obchodním segmentu jatečních zvířat a následně masa a masných výrobků. Po vstupu do EU začal divoký vývoj na straně producentů i zpracovatelů, dlužno podotknout na části obou těchto stran. Přes častou kritiku tohoto stavu /vývoz suroviny/ ze strany zpracovatelů – tedy potravinářů, která se nyní ozývá , byl právě jimi tento stav navozen a prezentován jako oboustranná výhoda. Také jsou přímo zneužívány dovozy často i nekvalitní laciné suroviny k neadekvátnímu tlaku na cenu jatečních zvířat. Změny regresních rovnic při hodnocení jatečních těl prasat k 1.5. 2004 ale především následné uplatnění tzv. studeného JUTu při obchodování je dalším příkladem tlaku, který není v sousedních zemích /Rakousko, Německo, ale ani Slovensko/ vůbec myslitelný. Ministerstvo spolu s nevládními agrárními organizacemi nenašly takovou míru spolupráce, aby byla nastolena zásadní opatření pro uplatnění parametrů vztahů při obchodních vztazích producentů a zpracovatelů, která jsou normální v našem nejbližším okolí.
Dotační pravidla k odbytovým seskupením preferují vznik nových malých odbytových organizací, které nemohou splnit to nad čím se pozastavil generální ředitel Masny Příbram.
Byla mezi Svazem zpracovatelů masa a Svazem chovatelů prasat projednána nová klasifikační maska jako zásadní opatření pro respektování požadavků zpracovatele na kvalitu jatečného těla – tato byla některými zpracovateli uplatněna dle mého názoru „divoce“- okamžitě– znamená totiž vyšší tlak na cenu směrem dolů – a byla pouze doporučením obou Svazů. Přitom ani jednotliví chovatelé či odbytová družstva se neměli možnost se s ní řádně seznámit a jako obchodní partner přizpůsobit své konání novým podmínkám.
Přes vyjmenované problémy, aniž si činím nárok na to být úplně komplexní, bude Agropork i v příštím období prosazovat korektní vztahy dodavatel – odběratel, respektovaní klasifikační masky, kterou si s odběrateli dohodne, obchodovaní v JUT, ale „teplém“, dosažení odpovídající doby splatnosti a hledat partnery, kteří budou mít zájem spolupracovat tak, jak bylo naznačeno z Příbrami. Také bude svým členům zdůrazňovat, že jen kvalitní surovinou, správně ohodnocenou můžeme my, zemědělci obstát. Určitě najdeme partnery v odbytových družstvech, snad i u některých jiných producentů jatečných zvířat.
A jedno přání nakonec – zpracovatelům masa také „něco“ chybí, aby na našem malém trhu působili lépe a dosahovali potřebné „váhy“ ke svým odběratelům.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down