07.12.2012 | 08:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Agrovenkov: Rekapitulace činnosti

Poradenství je poskytováno různými formami od informativního všeobecného poradenství přes odborné poradenství, individuální terénní poradenství až po syntetické informace poskytované prostřednictvím navzájem propojených webových stránek. Je podpořeno jak z národních, tak i z evropských dotací.

„Obecně prospěšná společnost Agrovenkov získala statut Krajského informačního střediska Pardubického kraje před osmi lety,“ uvedl její ředitel Ing. Vladimír Šabata.
Poté se činnost společnosti „rozběhla“. Všech 15 zakladatelů si stanovilo cíle, které se postupně naplňovaly. V rámci Pardubického kraje se vytvořilo šest středisek, aby byly co nejblíže k cílovým skupinám, jimiž jsou zemědělci a obce v Pardubickém kraji.
Činnost krajského informačního střediska totiž spočívá v přenosu informací od centrálních orgánů a krajských úřadů k cílovým skupinám, jejich třídění a dopracování podle regionálních potřeb. Tato střediska jsou součástí poradenského systému ministerstva zemědělství, kde podle platné koncepce zemědělského poradenství na léta 2009 až 2013 zajišťují v prvním stupni systému poradenství poskytování vstupních, regionálně zaměřených a cílených konzultací.
Jde o bezplatné poskytování informací různými způsoby, především elektronickými formami komunikace, a to internetem, e-mailem, či SMS, ale i písemně nebo osobními konzultacemi. Informace jsou poskytovány nediskriminačně cílovým skupinám v kraji, splňujícím podmínku mikro, malého a středního podniku, se zaměřením na problematiku zemědělství a rozvoje venkovského prostoru.

Přenos poznatků vědy do praxe
 
Plán činnosti Agrovenkova kopíroval požadavky ministerstva zemědělství. Obsah informační činnosti je zaměřen zejména na principy společné zemědělské politiky a jejich vztah k rozvojovým záměrům kraje, jako je problematika vzájemného plnění a kontrol cross compliance, rozvoj zemědělství a venkovského prostoru, dodržování zákonných požadavků a zásad správné zemědělské praxe, ochrana spotřebitelů se zaměřením na bezpečnost potravin, informační podporu poradenského systému ministerstva zemědělství a informace z oblasti zemědělské prvovýroby. Hlásíme se o projekty a realizujeme je v rámci opatření I.3.1. Programu rozvoje venkova. Agrovenkov má podle Šabaty svoji tematickou činnost zaměřenou na transfer poznatků vědy a výzkumu do praxe a jejich propagaci, propagaci regionálních zemědělských a potravinářských výrobků a podporu středoškolského a odborného vzdělávání. „Pořádáme každoroční odborné exkurze pro žáky zemědělských škol a učilišť v Pardubickém kraji do nejlepších podniků. Tato činnost je velmi kladně hodnocena jak žáky, tak učiteli,“ poznamenal.
Ředitel připomněl, že Agrovenkov zajišťuje propagaci regionálních potravin, jak organizováním soutěží Regionální potravina, které se uskutečnily již tři ročníky, tak soutěže MLS Pardubického kraje. Právě jejím mottem je: Podporujeme potravinářské výrobky a výrobce z Pardubického kraje. Odborná komise letos vybírala ze čtyř kategorií, 130 výrobků a 33 výrobců. Celkem bylo vybráno 26 výrobků, kteří mohou užívat logo MLS 2012. V loňském roce bylo přihlášeno 87 výrobků od 20 výrobců.
„Domnívám se, že tyto soutěže mají velký přínos, jak pro výrobce, tak spotřebitele. Výrobce se může prezentovat, představit se, ukázat, jak kvalitní výrobky vyrábí. Zároveň je tu věc motivační pro tvorbu nových výrobků a nových chutí,“ poznamenal Šabata.
V průběhu šesti ročníků se výrobky neopakují. Spotřebitelé mohou porovnat kvalitu vyráběných výrobků, poznat přímo výrobce. Označení výrobku logem MLS či Regionální potravina Pardubického kraje je znakem kvalitního výrobku.

Vzájemná spolupráce
 
Důraz se klade i na zpětnou vazbu. Byly založeny www stránky – agrovenkov.cz, sloužící k přenosu aktuálních a  vytříděných informací. Stránky jsou velmi intenzivně navštěvovány, což dokazuje statistika sledovanosti. Mimo elektronické zpravodaje se vydává minimálně třikrát ročně tištěný zpravodaj. Velmi dobře se osvědčily vzdělávací semináře a konzultace s přenosem vědy a výzkumu do praxe.
Krajské informační středisko Agrovenkov se propaguje na jednotlivých akcích včetně samostatného stánku na Zemi živitelce v Českých Budějovicích, kde se prezentují jednotlivá Krajská střediska v rámci České republiky.
Velmi aktivní činnost a spolupráce probíhají s Celostátní sítí pro venkov a místními akčními skupinami v Pardubickém kraji.
Finanční podpora ministerstva zemědělství v zabezpečení činnosti krajských informačních středisek za období osmi let byla značná, a tudíž by se nadále měla podporovat a rozvíjet, i když v rámci úspor došlo pro letošní rok ke snížení dotačního titulu 9.F.e pro krajská informační střediska o 30 procent, to je v rámci ČR 1,5 milionu korun. Agrovenkov by se také neobešel bez podpory Pardubického kraje.

 

Klíčové informace

– Obecně prospěšná společnost Agrovenkov získala statut Krajského informačního střediska Pardubického kraje před osmi lety.
– Krajská informační střediska (KIS) jsou součástí poradenského systému ministerstva zemědělství.
– Podle platné koncepce zemědělského poradenství na léta 2009 až 2013 KIS zajišťují v prvním stupni systému poradenství poskytování vstupních, regionálně zaměřených a cílených konzultací
.

 

Zuzana Fialová

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down