Akce „klusavka“ začala

Diagnóza ovce masného plemene texel ze stáda Zdeňka Štěpánka z Helvíkovic na Ústeckoorlicku byla zcela jasná: bahnice onemocněla klusavkou. Zpráva o výskytu této nebezpečné nákazy vedla ministerstvo zemědělství k vyhlášení mimořádných veterinárních opatření, týkajících se vedle ovcí i koz.

Klusavka ovcí (skrapie) je známa téměř tři století, nejdéle ze všech spongiformních encefalopatií, kam patří i tzv. nemoc šílených krav. U nás se o skrapii posledních deset let oficiálně mlčelo, v seznamu prokázaných nákaz totiž chyběla. Tentokrát se na aktuální scénu dostala a akce „klusavka“ zkrátka musela začít.
Prvním ze zmíněných mimořádných opatření je utracení klinicky nemocných kusů a potomků zvířat, u nichž byla klusavka prokázána. V případě Helvíkovic proto neminula porážka jen jeden jediný další kus, potomka nemocné ovce.
Zásadně je od 8. ledna 2002 omezeno přemísťování, prodej a porážení ovcí z chovu s výskytem zmíněné nákazy a z chovů, do kterých byla od 1. ledna 2000 prodána zvířata podezřelá z nakažení. Povolen je tedy přesun zvířat jen do chovů se stejnou nákazovou situací nebo za účelem porážky, nutné porážky a domácí porážky na jatkách. Vývoz do zahraničí má zelenou, pokud to umožní veterinární podmínky země určení, případně tranzitu. Stejně tak lze přemisťovat sperma, vaječné buňky a embrya, pokud ovšem pocházející od zvířat klinicky vyšetřených před odběrem a nejevících příznaky onemocnění.
Do boje proti klusavce vstoupil dnem vyhlášení mimořádných opatření stát prostřednictvím MZe. Chovatele ovcí samozřejmě zajímá i použití finančních prostředků z rozpočtu, v tomto případě Státní veterinární správy ČR (SVS). „Majitelé klusavkou již prokazatelně postižených nebo teoreticky ohrožených chovů zajistí na náklady státu vyšetření všech uhynulých a utracených kusů starších 12 měsíců a poražených ovcí starších 18 měsíců. Okresní či městské veterinární správy garantují odběr a zaslání příslušných vzorků do státního veterinárního ústavu,“ uvedl tiskový mluvčí SVS Josef Duben. „V případě pozitivního výsledku laboratorního vyšetření bude celé tělo včetně orgánů, kůže a veškerých živočišných surovin a odpadu z tohoto kusu spáleno. O způsobu spálení rozhodne OVS (MěVS) po konzultaci s inspektorátem České inspekce životního prostředí.“
Detailně jsou stanoveny i podmínky porážení ovcí starších 18 měsíců z uvedených chovů. Zvířata půjdou na porážku v časovém odstupu od ostatních a jejich řádně označená jatečná těla je nutno uskladnit až do doby oznámení výsledku vyšetření také odděleně. Obdobné nařízení platí pro orgány, veškeré živočišné suroviny a odpady, identifikovatelné s poraženým kusem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *