21.01.2003 | 09:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Akreditace poradců MZe

Koncem loňského roku byla vydána směrnice s resortní působností o akreditaci poradců MZe ČR. Cílem akreditace je ověřit, potvrdit a garantovat odbornou způsobilost zemědělských poradců vedených v registru poradců. Účelem je zajistit kvalitní poradenské a informační služby pro podnikatelské subjekty v rámci programů podporovaných v resortu zemědělství z veřejných prostředků. Akreditace prověří odborné znalosti poradců, které se vztahují k poradenství poskytovanému v rámci oborů rezortních činností.

Obory akreditace jsou rostlinná výroba, živočišná výroba, ekologické zemědělství, zemědělská technika a stavby, zemědělská ekonomika a řízení, zahradnictví a sadovnictví, lesní hospodářství a myslivost, vodní hospodářství, potravinářství a výživa.
Ministerstvo zemědělství ČR má pravomoc na základě rozvoje vědních oborů a potřeb praxe měnit obory akreditace.
Akreditační řízení bude zajišťovat správce registru, kterým je Ústav zemědělských a potravinářských informací v Praze 2, Slezská 7. Akreditace je především určena poradcům, kteří jsou v současné době registrováni v registru zemědělských poradenských organizací MZe. Přihlášku mohou podat a do akreditačního řízení být zařazeni i poradci, kteří dosud registrováni nebyli, ale splňují kritéria požadovaná ve směrnici o akreditaci poradců.
Jak se přihlásit k akreditaci? Každý poradce, který chce být zařazen do akreditačního řízení, je povinen se seznámit se „Směrnicí Ministerstva zemědělství č.j. 35089/02-2010 ze dne 14. 11. 2002 o akreditaci poradců vedených v Registru poradců MZe ČR. Plné znění směrnice je zveřejněno na www.mze.cz a www.agroporadenstvi.cz a je v tištěné formě ve Věstníku MZe v lednu 2003. Na webové stránce www.agroporadenstvi.cz jsou další pokyny k akreditaci včetně přihlášky a etického kodexu poradce. Vyplněnou přihlášku doloženou požadovanými doklady zašle poradce správci registru poradců MZe. Přihlášku je třeba zaslat s datem poštovního razítka nejpozději do 28.2.2003, aby poradce byl nejen zařazen do akreditačního řízení, ale aby v roce 2003 mohl akreditační řízení ukončit. Poradce doloží i doklad o zaplacení účastnického poplatku, který je 4 700,- Kč, příspěvek MZe v roce 2003 činí 70 %. Žadatel o akreditaci uhradí v roce 2003 na účet správce registru 1410,- Kč.
Správce registru provede věcnou kontrolu náležitostí přihlášky a zařadí poradce do kurzu právního minima. Tento kurz je třídenní, jeho lektory budou odborníci na legislativu v rámci oborů rezortních činností. Po absolvování kurzu poradce složí písemný test, v případě, že neuspěje, má možnost opravy.
Správce registru na adrese www.agroporadenstvi.cz/akreditace umístí témata akreditačních projektů. Každé téma bude jedinečné a může si ho vybrat jen jeden poradce. Poradce si vybere téma svého akreditačního projektu a projekt zpracuje podle zveřejněných pokynů správce registru. Vypracovaný projekt zašle správci registru, který zajistí zhodnocení projektu dvěma oponenty z řad odborníků univerzit, výzkumných ústavů apod.
Vlastní praktická část akreditace bude obhajobou vlastního projektu poradcem před pětičlennou akreditační komisí jmenovanou MZe. Znalosti poradce prokázané v teoretické i praktické části se ohodnotí stupni „vyhověl“ nebo „nevyhověl“ v celkovém hodnocení i v hodnocení každé části akreditace samostatně podle prokázaných znalostí. Pokud poradce neprospěje v jedné části akreditace, nevyhovuje ani v celkovém hodnocení. Poradce má možnost opravy zkoušky.
Ministerstvo vydá po úspěšném absolvování poradci akreditační certifikát. Po získání akreditačního certifikátu vyznačí správce registru poradci obor akreditace v registru poradců MZe. Akreditovaný poradce je veden v registru v souladu s platností akreditačního certifikátu po dobu 5 let.
Od 1. ledna 2003 je podmínkou pro vedení poradce v registru MZe ukončené nebo započaté akreditační řízení k 31.12. 2003.
Co akreditace poradcům přinese? Poradce má právo být zapojen do poradenských programů finančně podporovaných ministerstvem. Další výhodou je možnost účastnit se odborných vzdělávacích akcí pořádaných s finančním příspěvkem ministerstva.
Co přinese akreditace zemědělcům? V registru poradců zemědělci a další zájemci o poradenské služby najdou kontakty na akreditované poradce, odborníky, kteří osvědčili MZe nejen své odborné, ale i komunikační dovednosti, jsou seznámeni s agrární politikou státu a s implementací Národního programu přípravy ČR na členství v EU a mají přehled o legislativě národní i EU. Tito akreditovaní poradci budou mít na internetových stránkách správce registru www.agroporadenstvi.cz uveden obor, ve kterém byli akreditováni a další odbornosti, ve kterých poskytují poradenské služby a uveden region, ve kterém působí. Je předpoklad, že s nadcházejícím vstupem do EU vzroste důležitost poradenských služeb poradenského systému MZe v rámci oborů resortních činností a četnost kontaktů poradců se zemědělci. (Zmíněná směrnice vyšla v plném znění v týdenku Zemědělec č. 4/2003.)

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down