Alokované prostředky na zlepšení ovzduší zdaleka neuspokojí všechny žadatele

Státní fond životního prostředí přijal 240 žádostí na dotace projektů, které by měly vést ke zlepšení kvality ovzduší. Celkem zájemci žádají 5,5 miliardy korun, což více než dvojnásobně přesahuje alokovaných 2,5 miliardy. Fond všechny žádosti v osmé výzvě operačního programu Životní prostředí 2014-2020 vyhodnotí do konce března 2016. Informovovalo o tom ministerstvo životního prostředí.

O dotaci si mohli od srpna žádat majitelé stacionárních zdrojů, které jsou zdrojem znečišťujících látek pocházejících z průmyslu a zemědělství. Většina finančních prostředků tak půjde průmyslovým a zemědělským podnikům. O příspěvek mohly žádat také kraje, obce nebo svazky obcí.

Dotace jsou určeny na náhradu nebo rekonstrukce spalovacích a ostatních stacionárních zdrojů znečištění například oxidy dusíku, oxidy síry, amoniakem a těkavými organickými látky. Zájemci mohli žádat o příspěvek i na pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů. Podporu získají také projekty na rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií.

Důraz se klade na aplikaci pokročilých nejlepších dostupných technik a nově vznikajících technik ve všech relevantních případech s cílem dosáhnout nejlepších emisních parametrů s ohledem na možnosti zdrojů znečištění, sdělil ministr životního prostředí Richard Brabec. Podle ministra se Česká republika dlouhodobě potýká se znečištěným ovzduším, jehož stav stagnuje. Údaje ministerstva za rok 2014 ukazují, že v loňském roce bylo 54,2 procenta obyvatel vystaveno nadlimitnímu působení znečištěného ovzduší, dodal Brabec.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *