Ano pro zjednodušené platby

Česká republika kývla na zjednodušené přímé platby, které resort ještě nedávno odmítal. I když ministr zemědělství Jaroslav Palas ujišťuje, že platí obálka s penězi podepsaná v Kodani, mění se způsob jejího vyplácení. Navíc se schyluje k reformě společné zemědělské politiky, která nastaví jiná pravidla i parametry.

O tom, že naši zemědělci budou dostávat po vstupu do unie podpory v systému zjednodušených plateb je již prakticky rozhodnuto. Poprvé se v tomto smyslu o vyjádřil ministr zemědělství uplynulé pondělí na valné hromadě Asociace soukromého zemědělství ČR. „Ještě před měsícem jsme si mysleli, že dobudujeme systém na standardní administraci,“ uvedl ministr s tím, že toto rozhodnutí o přechod na zjednodušené platby padlo po konzultaci s Franzem Fischlerem, komisařem pro zemědělství, rybolov a rozvoj venkova, a s pracovníky Evropské komise. „Položili jsme základní otázku: Z jakého systému je lepší vejít do financování, které bude unie používat po reformě,“ vysvětlil Palas s tím, že systém plateb, který vzejde z připravované reformy společné zemědělské politiky, je mezi standardním a zjednodušeným. „Dnes víme, že je lepší, levnější a efektivnější vyjít ze zjednodušeného systému přímých plateb,“ prohlásil.
Nedostanou tedy naši zemědělci méně peněz? „Podle zkušeností zemí, které vstupovaly před námi, víme, že v prvních dvou letech nedosáhly na všechny přidělené peníze,“ tvrdil ministr s tím, že „u zjednodušeného systému je platba na hektar a peněz by v prvních dvou letech mohlo být více.“ Navíc, jak uvedl, při administrování standardních přímých plateb se při vyúčtování obvykle musí část peněz vracet. „Nemusíme se tedy obávat toho, že než se naši sedláci naučí administrovat unijní prostředky, budou nám hrozit jejich vratky tak, jak tomu bylo například během prvních let v Rakousku a ve skandinávských zemích,“ poznamenal ministr s tím, že „každý způsob má své nevýhody a výhody.“ Palas se netajil s tím, že potřebné analýzy dopadu tohoto rozhodnutí nyní v ruce nemá a budou probíhat „souběžně“ s přípravou na zjednodušený systém.
Kromě výhod uvedených ministrem je ve hře také nezanedbatelný fakt, že pro čerpání bruselských peněz musí být plně funkční potřebné struktury, zejména platební agentury a Integrovaný administrativní a kontrolní systém AICS. Po ujišťováních resortu, že vše se včas stihne, ministr v minulém týdnu přiznal opak: „Upřímně říkám, že máme určité zpoždění. Když jsem nastoupil do funkce bylo to zpoždění zhruba rok, rok a půl, pak přišly povodně. Museli jsme udělat razantní opatření, abychom to stihli. Dohodli jsme se s firmou Siemens, že nám zabezpečí vybudování celého systému, protože tento systém vybudovali a provozují v Rakousku, v Maďarsku a na Slovensku se jej chystají vytvořit, Myslím si, že bychom neměli tvořit něco, co již bylo vymyšleno a jinde funguje.“ Ministr přitom připustil určité odlišnosti, například skutečnost, že se u nás na rozdíl od jmenovaných zemí budují dvě platební agentury. Jedna z nich – Státní zemědělský intervenční fond – je podle Palase před akreditací. Rychlé obrátky musí, jak uvedl, nabrat příprava Agrární platební agentury. Zemědělci jsou poněkud překvapeni: „Poprvé jsme slyšeli, že firma, která to dělala doposud, bude vyhozena a dál to bude dělat Siemens,“ poznamenal Michal Pospíšil z Asociace soukromého zemědělství ČR. „Nevíme důvody proč,“ komentoval změnu firmy prezident Agrární komory Václav Hlaváček. Stejně tak není prezident přesvědčen o přednostech zjednodušených plateb. „Myslím, že to pro české zemědělce nebude zrovna nejvýhodnější. Místo toho, aby se zrychlily přípravné práce na platebních agenturách a systému IACS, jde se lacinější cestou. Vnímám to jako významné ohrožení čerpání unijních peněz,“ zhodnotil krok resortu Hlaváček. „Musíme se trochu zorientovat a promyslet si to,“ reagoval na překvapivé sdělení ministra o přechodu na zjednodušené platby předseda Asociace soukromého zemědělství ČR Stanislav Němec. Zjednodušené platby mají podle něj „plusy i mínusy.“
Podle předsedy Zemědělského svazu Miroslava Jirovského je „v prvním řadě zapotřebí zajistit, aby všechny prostředky došly do našeho zemědělství. Pokud ministr vidí situaci tak, že to jinak zabezpečit nejde, je zapotřebí si to přiznat včas a nekojit se nadějemi, že nutnou přípravu na standardní platby nějak zvládneme. Je třeba respektovat názor komisaře Fischlera, který prohlásil, že nebudeme schopni plný systém aplikovat.“ Podle Jirovského je nutné vytvořený systém také odzkoušet. Proto by měl být připraven již v říjnu. „Před námi je obrovská práce,“ konstatoval Jirovský s tím, že peníze z Bruselu by měly jít do zemědělství „průkazným způsobem“. Jak uvedl, bude „nutná i úprava horizontálního plánu rozvoje venkova“.
Samotný princip zjednodušených plateb má podle ředitele Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky Tomáše Douchy více předností než rizik. „Rozhodně je výhodou, že si podniky budou moci podle signálu trhu rozhodovat, jak zaměří svou výrobu,“ poznamenal, s tím, že dobře zkonstruovaný systém zjednodušených plateb by měl přinést snížení administrativy. Poskytuje také větší jistotu v čerpání unijních peněz. Výhodou je i skutečnost, že dnešní unie patrně na nějaký podobný systém podpor v budoucnu přejde a budeme tedy na něj lépe připraveni. Na druhé straně je podle Douchy vážným rizikem možná nevyváženost podpor u podniků s různým zaměřením, zejména u těch, jejichž produkce se orientuje na komodity unií hodně podporované. Zjednodušené platby se také musí dát do souladu s podporou LFA. „Musíme zjistit, jak tento systém může dopadnout na různé typy podniků, a dát různé varianty řešení,“ uvedl Doucha.. Existuje přitom několik možností, počínajíc tou, že by se veškeré prostředky na přímé platby, tedy i požadované navýšení nad úroveň přidělenou unií, rozdělovalo na hektary, až po eventualitu, že by právě toto navýšení šlo systémem přímých plateb, jaký má dnes unie. Řešení musí být podle Douchy spravedlivé, co nejméně administrativně náročné, nezneužitelné, životaschopné a nesmí bránit potřebným strukturálním změnám. „Nadefinovali jsme si otázky a budeme se snažit je řešit,“ uzavřel ředitel. Podle něj je nejdůležitější si v prvé řadě vyjasnit, kolik půdy vlastně z hlediska systému zjednodušených plateb v ČR máme.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *