16.06.2008 | 02:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Antibyrokratická komise již pracuje

Zlepšit podmínky prodeje ze dvora, omezit zbytečné kontroly prováděné na zjevně nepodložených anonymních udáních nebo zjednodušit evidenci hnojiv a hnojení. To jsou jen některé body, které v současnosti řeší Antibyrokratická komise ministerstva zemědělství (ABK), jejíž činnost dnes představil předseda komose Stanislav Němec.

Nejdůležitějším úkolem pro nejbližší jednání komise je podle Němce připravit požadavky související s českou podobou systému křížových kontrol u zemědělců, tvz. cross-compliance, který bude postupně aplikován již od 1.ledna příštího roku a který může být potenciálně ohniskem zatěžující byrokracie či nadbytečných kontrol.
„Cílem komise je prověřit stávající postupy státních úřadů v gesci ministerstva očistit zemědělskou legislativu od nadbytečných zejména evidenčních či organizačních požadavků, které jsou v současné době kladeny na české zemědělce, ale které nejsou přímo vyžadovány legislativou evropskou,“ uvedl Němec. 
ABK chce podle Němce také zpřehlednit či vyjasnit některé technické požadavky při zachování kvalitativních či hygienických parametrů zemědělské produkce a výrobních provozů.
Prověřovány budou nadále také podněty veřejnosti. Komise se bude zabývat všemi připomínkami, autoři budou o výsledcích způsobu vyřízení informováni. K podání podnětů lze využít zvláštní specielně zřízené emailové schránky antibyrokracie@mze.cz 
Ministr zemědělství Petr Gandalovič zřídil ABK letos v březnu. Po necelých třech měsících už lze hovořit o prvních konkrétních výsledcích.
„Na základě jednání se Státní rostlinolékařskou správou již Antibyrokratická komise připravila seznam dvanácti konkrétních návrhů na zjednodušení byrokracie, které budou v nejbližší době zpracovány k novelizaci zákona o rostlinolékařské péči a souvisejících vyhlášek,“ uvedl ministr Gandalovič.
V současnosti jsou podle jeho slov prověřovány možnosti zjednodušení administrativních procesů, které spadají pod Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), Státní rostlinolékařskou správu, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský nebo Státní veterinární správu. Komise zároveň rozpracovává související právní předpisy. Průběžně jsou již také prověřovány některé připravované legislativní návrhy nejen z hlediska rozsahu a nezbytnosti administrativních požadavků kladených na konkrétního farmáře, ale i na státní správu.
„Nadbytečná administrativa omezuje a ekonomicky ohrožuje zemědělské podnikatele v Česku a zároveň prodražuje fungování rezortních státních institucí placených z peněz daňových poplatníků“, podotkl ministr.

Mezi cíle, které ABK řeší v současné době:

• Prosadit odpovídající požadavky na přímý prodej tzv. „ze dvora“ pro malokapacitní producenty;
• Eliminovat požadavky na ověřování podpisů při podávání některých žádostí a formulářů na SZIF;
• Zavést závazné lhůty pro SZIF pro vyřizování všech žádostí o dotaci, odvolání i všech ostatních podání;
• Omezit zbytečné kontroly na základě anonymních či zjevně neodůvodněných udání;
• Upravit počty veterinárních kontrol dle výše rizika v zem. podnicích;
• Zjednodušit evidenci hnojiv a hnojení;
• Eliminovat povinnost ručních zákresů do map půdních bloků při podávání žádostí o dotace;
• Zmodernizovat zastaralý systém hlášení změn do Ústřední evidence zvířat;
• Zjednodušit evidenci o používání přípravků na ochranu rostlin;
• Upravit podmínky na odbornou způsobilost pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin;
• Uvést do praxe požadavky k ochraně včel při aplikaci přípravků na ochranu rostlin

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down