03.12.2010 | 07:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Aplikační technika a snižování rizik

V současné době členské státy připravují transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů. Nová směrnice vydaná v listopadu loňského roku v Úředním věstníku EU je jedním z dokumentů
tzv. pesticidního balíčku, který v dohledné době poněkud změní přístupy k nakládání s pesticidy/přípravky na ochranu rostlin.

Novinky jsou očekávány v oblasti jejich uvádění na trh, odborné způsobilosti, prodeje, skladování, použití/aplikace a evidence, nakládání s obaly až po bezpečnou likvidaci zbytků. Tato směrnice je nástrojem vhodným pro zvýšení efektivity opatření s cílem omezování rizik a dopadů  plynoucích z používání přípravků. Je zaměřena na ochranu zdraví lidí a životního prostředí, na omezení kontaminace vodních zdrojů a dalších necílových organismů a ploch při aplikaci přípravků.        
Ve většině členských států včetně naší republiky byla již dříve přijata řada opatření ke snížení rizik a dopadů spojovaných s používáním pesticidů. Jsou to zejména odborná způsobilost osob nakládajících s pesticidy, stanovení ochranných pásem a vzdáleností, využívání protiúletových opatření při používání pesticidů, pravidelné kontrolní testování, čištění aplikační techniky atd. Směrnice se snaží problematiku nakládání s pesticidy sjednotit, aby opatření z ní vycházející byla zaváděna a zdokonalována na jednotném základu.

Projekt TOPPS
Předvojem těchto aktivit v rámci Evropské unie lze označit projekt s názvem TOPPS, který probíhal v minulých třech letech ve spolupráci Evropské asociace ochrany rostlin, EU life a Evropské komise.
Cílem tohoto projektu byla snaha o zlepšení používání pesticidů, zejména s ohledem na ochranu vodních zdrojů před znečištěním. Za pomoci evropských institucí a odborníků vznikla celoevropská databáze správných postupů pro nakládání s pesticidy se zaměřením na tzv. bodové zdroje znečištění, které jsou největším zdrojem znečištění.
Databáze postupů je do-
stupná také v češtině na www.topps-life.com a zájemci (uživatelé pesticidů) zde naleznou informace potřebné pro bezpečnou práci s pesticidy, případně se mohou obrátit na Státní rostlinolékařskou správu, která tyto aktivity sleduje a je do nich zapojena.
Zvyšování  povědomí o správném používání pesticidů je dalším krokem uvedeného projektu pro zlepšení přístupu k pesticidům. Zároveň je nástrojem k možnému omezení hrozby poškození životního prostředí, zejména vodních zdrojů, ale také jedním z opatření, které zavádí výše uvedená směrnice. V současné době evropské struktury připravují pokračování projektu, tentokrát zaměřeného na „difuzní zdroje“ znečištění – nežádoucí úlety postřikové kapaliny a splach pesticidů. 

 

Ing. Petr Harašta, Ph.D.
vede oddělení mechanizace Státní rostlinolékařské správy v Brně.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down