Asociace odmítá omezení na Želivce

Zpřísnění stávajících podmínek k zemědělskému hospodaření, omezení svobodného nakládání se zemědělskými pozemky a významné ovlivnění ekonomické situace v regionu reálně hrozí v případě, že bude schválen návrh Krajského úřadu Středočeského kraje na změnu stávajícího ochranného pásma III. stupně vodního zdroje vodárenské nádrže Švihov na Želivce. Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) v tiskové zprávě uvedla, že tento záměr odmítá.

Návrh krajského úřadu obsahuje přehled plánovaných nových zákazů a regulativů v různých oblastech lidské činnosti, zejména pak v zemědělském hospodaření. Zároveň v něm však nechybí sdělení, že předkladatel nemůže rozhodovat o náhradách za prokázané omezení v užívání, neboť k tomu není příslušný. „Pokud je zřejmé, že se navrhovaná opatření dotknou velkého počtu podnikatelských i nepodnikatelských subjektů, nelze k nim přistupovat polovičatě. Požadujeme, aby takto zásadní kroky byly přímo provázány s konkrétním řešením náhrad,“ upozorňuje tajemník ASZ ČR Jaroslav Šebek.

Jak však na nedávném jednání s nevládními organizacemi u kulatého stolu sdělil ministr zemědělství Marian Jurečka, příslušný fond je svou výší omezený a velmi pravděpodobně nebude možná výplata náhrad v adekvátní výši. Jiný konkrétní návrh na řešení náhrad se zatím neobjevil.

Úkolem státní správy, a tato vyhláška krajské samosprávy je projevem přeneseného výkonu státní moci v oblasti vodního zákona, je řešit celospolečenské problémy a nikoliv další vytvářet. Otázka ochrany vodního zdroje Švihov je svou podstatou nepochybně velmi rozsáhlá, dlouhodobá a ovlivněná mnoha faktory a je třeba k jejímu řešení takto přistupovat, nikoliv přenést odpovědnost a důsledky na konkrétní skupinu subjektů,“ říká předseda ASZ ČR Josef Stehlík.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *