14.09.2010 | 07:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Barrosova zpráva o stavu unie

I úlohu zemědělství, zejména v zásobování obyvatelstva potravinami, ochraně přírodních zdrojů i biodiverzity a také v oblasti obnovitelných zdrojů energie podtrhl ve své první zprávě o stavu Evropské unie předseda Evropské komise José Manuel Barroso. Ve zprávě, kterou přednesl v Evropském parlamentu počátkem uplynulého týdne, připomněl nejen ekonomické problémy, ale přislíbil i legislativní návrhy dotýkající se různých oblastí, s nimiž chce Evropská komise přijít v blízké budoucnosti.

Hned v úvodu Barroso připomněl, že ekonomická krize postavila již loni Evropskou unii před jednu z největších výzev, jakým čelila ve své historii. Je přesvědčen, že unie zareagovala na tuto výzvu správně prostřednictvím výjimečné finanční pomoci některým členským státům i finanční regulací. „Evropa ukázala, že obstojí,“ prohlásil předseda komise s tím, že tvrzení která předvídala zánik unie, se ukázala jako mylná. „Mé poselství pro každého Evropana je, že může důvěřovat Evropské unii,“ konstatoval Barroso.
Bez reforem to nepůjde
Růst v tomto roce bude vyšší, než se původně předpokládalo. Ekonomický výhled je dnes podle Barrosa lepší než před rokem, oživení nabírá na rychlosti, byť není v rámci unie rovnoměrné. Zastavil se i růst nezaměstnanosti, která ale zůstává příliš vysoká. Je zřejmé, že nadále trvá nejistota a zůstávají rizika, a to i v řadě v zemí mimo EU. Není tedy důvod k přehnanému optimismu. Udržitelný růst není možný bez strukturálních reforem. „Nyní je doba na modernizaci našeho sociálně tržního hospodářství tak, aby mohlo konkurovat v celosvětovém měřítku a reagovat stárnutí obyvatelstva,“ upozornil předseda komise.
Barrosovy hlavní priority
„Evropa musí ukázat, že existuje více než 27 různých vnitrostátních řešení. Buď budeme plavat spolu, nebo se každý sám utopíme,“ prohlásil Barroso. Hlavními prioritami pro unii v dalším roce podle něho je:
• řešení hospodářské krize a řízení;
• obnovení růstu a zvýšení zaměstnanosti urychlením reformní Strategie Evropa 2020,
• budování prostoru svobody, spravedlnosti a bezpečnosti,
• zahájení jednání o moderním rozpočtu EU na další finanční období,
• zvýšení váhy EU v celosvětovém měřítku.
S dalšími návrhy přijde
komise v nejbližší době
Jak Barroso uvedl, komise hodlá představit potřebné nejnaléhavější legislativní návrhy již 29. září. Unii tíží hlavně deficitní rozpočty členských zemí. Další zadlužování není možné. Dluhy mohou vést ke krachu, který ohrozí síť sociálního zabezpečení. Je také třeba připravit se na stárnutí populace. Je nutné posílit zvýšeným dozorem plnění Paktu stability a růstu. Komise posílí svou roli nezávislého rozhodčího a vymahatele plnění nových pravidel. Reformy mají také zaručit dlouhodobou stabilitu eura. „Musíme ztotožnit měnovou unii se skutečně ekonomickou unií,“ konstatoval.
Podle předsedy EK je třeba také zvýšit transparentnost bankovního sektoru. „Banky, ne daňoví poplatníci musí nést v první řadě náklady za svá rizika a krachy,“ řekl Barroso a přislíbil příslušné návrhy na řešení této oblasti v letošním podzimu. Jak uvedl, předpokládá, že parlament schválí ještě tento měsíc balíček týkající se finančního dozoru. Cílem podle něho je reformovat finanční sektor do konce příštího roku.
Strategie Evropa 2020
Velkou roli hraje v Barrosových výhledech Strategie Evropa 2020. Do zmíněného roku by se měl růst zvýšit o více než třetinu. Je třeba se zaměřit na tři priority, a to zaměstnat více lidí, posílit konkurenceschopnost firem a prohloubit jednotný trh. Barroso poukázal na vysokou nezaměstnanost a zároveň na existenci čtyř milionů volných pracovních míst v celé unii. Do konce roku chce proto komise navrhnout Evropský monitor volných míst, v němž by občané unie mohli zjistit, kde jsou volná místa a jakou odbornost vyžadují. Větší mobilitě pracvní síly by měl pomoci i plánovaný evropský průkaz o vzdělání.
Velký důraz klade Barroso na malé a střední podniky, které poskytují dvě třetiny pracovních míst v soukromém sektoru. Potřebují inovace a odlehčit od zbytečné byrokracie. Inovacím by měl pomoci i evropský patent platný v celé unii, o němž se roky jen jedná. Důležitý je také skutečně jednotný trh unie. Jen osm procent z evropských 20 milionů malých a středních podniků prodává své zboží za hranice svého státu. Pomoci by podle Barrosa měl Single Market Act (dokument o jednotném trhu), jehož návrh představí komise v říjnu.
Klíčem k růstu je energie, a proto unie podle Barrosa potřebuje jednotný trh s ní. Avizoval, že komise přijde během příštího roku s akčním plánem pro energetiku, infrastrukturním balíčkem a akčním plánem pro energetickou účinnost.
Důraz na zemědělství
Barrosa vyzdvihl důležitou roli zemědělství v mnoha výzvách, s nimž se unie musí v blízké budoucnosti vypořádat. Nejde jen o zajištění bezpečných potravin pro občany unie, ale také o globální potravinovou bezpečnost, ztráty biodiverzity a udržitelné nakládání s přírodními zdroji.
Spolu s klimatickým balíčkem a dalšími opatřeními v ochraně životního prostředí by ekologický byznys měl poskytnout do roku 2020 kolem tří milionů „zelených“ pracovních míst.
Budoucí rozpočet Barroso se netajil tím, že sedmileté finanční období by chtěl protáhnout na desetileté s hodnotící zprávou a možností úprav v jeho polovině. Utratit by se mělo méně, ale rozumněji, a to jak v národních, tak i v unijním rozpočtu. Přitom posílený rozpočet unie by podle něho měl pomoci snížit rozpočty národní. Brusel hledá nové zdroje pro financování hlavních infrastrukturních evropských projektů, a to včetně prohloubení spolupráce se soukromým sektorem. Nicméně důležité bude šetřit. V té souvislosti Barroso přislíbil, že prověří administrativní náklady institucí unie a různých souvisejících agentur a využije doporučení Dvora auditorů na zlepšení finančního řízení.
Váha ve světě
Pro zvýšení váhy unie ve světovém měřítku je zapotřebí mít nejen silnou a stabilní společnou měnu, ale také vystupovat jednotně a ne jako 27 individuálních států. Tomu by měl podle Barrosa pomoci nejen prezident unie Herman van Rompuy, ale také vysoká představitelka pro zahraničí Catherine Astonová a diplomatická služba unie (European External Action Service). Potřebnou váhu však unie nedosáhne bez společné obranné politiky, prohlásil Barroso. Jak dále upozornil, být globálním hráčem však také znamená pomáhat v různých krizových situacích, které nastanou kdekoliv ve světě.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down