Biomaso lze již vyvážet do EU

V současné době lze do EU již vyvážet všechny české bioprodukty a biopotraviny kontrolované a certifikované KEZ o.p.s. Původní akreditaci pro akreditaci pro rostlinné bioprodukty a biopotraviny, která platila od března 2000, rozušířila Evropská komise i na živočišné bioprodukty a biopotraviny živočišného původu. Informoval o tom Jan Dvorský, ředitel KEZ o.p.s. Seznam osvědčených bioproduktů a biopotravin zveřejníme v pravidlené příloze Ekologické zemědělství, která vyjde 21. 1. v týdenníku Zemědělec.

„Je to velmi důležité a takového stupně akreditace nedosáhla dosud žádná země střední a východní Evropy. Jen Maďarsko má akreditaci a to pouze pro nezpracované rostlinné bioprodukty, “ uvedl Dvorský. Akreditace má podle něj zásadní význam pro rozvoj zejména exportu českých bioproduktů a biopotravin a tím i pro další rozvoj ekologického zemědělství. „Je to velká šance pro všechny ekologické zemědělce a výrobce biopotravin, kterou jim tímto úspěchem dáváme,“ dodal ředitel.

Evropská komise rozhodle 27.12.2001 a vydala v Official Journal 29.12.2001 NAŘÍZENÍ KOMISE (EC) č. 2589/2001 ze dne 27. prosince 2001 o změně Nařízení (EEC) č. 94/92, které stanovuje podrobná pravidla pro implementaci uspořádání pro dovozy ze třetích zemí uvedené v Nařízení Rady (EEC) č.
2092/91

Do zemí EU lze vyvážet následující výrobky:
1. Kategorie výrobků:
(a) Nezpracované zemědělské rostlinné výrobky, hospodářská zvířata a nezpracované živočišné výrobky v rámci významu Článku 1
(1) (a) Nařízení (EEC) č. 2092/91, s výjimkou:
– rostlinných výrobků nesoucích údaje nebo určené pro označení údaji odkazujícími na přechodné období a obsahující více než jednu ingredienci zemědělského původu
– hospodářská zvířata nebo živočišné výrobky nesoucí nebo zamýšlené pro označení údaji odkazující na přechodné období
– výrobky z chovu vodních živočichů

(b) Zpracované zemědělské rostlinné a živočišné výrobky určené pro
lidskou spotřebu v rámci Článku 1 (1) (b) Nařízení (EEC) č.
2092/91 s výjimkou:

– rostlinných výrobků nesoucích nebo určených pro označení údaji
odkazujícími na přechodné období a obsahující více než jednu
ingredienci zemědělského původu;
– Živočišné výrobky nesoucí nebo určené pro označení údaji
odkazujícími na přechodné období
– Výrobky obsahující výrobky z chovu vodních živočichů

2. Původ: Výrobky kategorie 1(a) a organicky vyráběné ingredience ve výrobcích kategorie 1(b), které byly vyrobeny v České republice.
3. Kontrolní orgán: KEZ o.p.s.
4. Orgány vydávající certifikát: KEZ o.p.s. a Oddělení strukturální politiky a rozvoje venkova.
5. Trvání zařazení.30.06.2003.

Od března 2000 jsme měli akreditaci jen pro rostlinné bioprodukty a biopotraviny, nyní i živočišné bioprodukty a biopotraviny živočišného původu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *