Bleskové povodně je třeba vyhodnotit

„V souvislosti s klimatickými změnami očekáváme, že extrémním projevům počasí, jako jsou aktuální bleskové povodně, budeme vystaveni stále častěji. Bleskové povodně v takovém rozsahu jsme dosud nezažili. Proto je musíme důkladně analyzovat a vyhodnotit a rozhodnout, jaká bude třeba přijmout opatření, aby se co nevíce zmírnily dopady takových povodní v budoucnu,“ uvedl ministr životního prostředí Ladislav Miko. Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) proto podle jeho mluvčího Jakuba Kašpara připravilo návrh projektu na vyhodnocení stávajících povodní, které bude koordinovat ve spolupráci s ministerstvy zemědělství, pro místní rozvoj a vnitra. Vyhodnocení by mělo být hotové do konce letošního roku.

Ministerstvo pro místní rozvoj informovalo ÚPK o svém návrhu pomoci občanům na opravy jejich poškozených domů a bytů i novou výstavbu, která nahradí domy stržené povodní nebo v jejím důsledku. Ze svého rozpočtu a Státního fondu rozvoje bydlení je připraveno uvolnit na tento účel 480 milionů korun. Spolu s ministerstvem financí do ukončení vyhlášených stavů nebezpečí shromáždí potřebné podklady pro následnou obnovu základních funkcí postižených území tak, aby bylo možné do 20 dnů od ukončení stavu nebezpečí navrhnout vládě strategii obnovy zasažených regionů. Ta bude poté sloužit jako základ pro uvolňování státní pomoci z jednotlivých resortních programů.
Škody na státním majetku mapuje i ministerstvo zemědělství, které informovalo, že již uvolnilo 30 milionů Kč, které jsou ihned k dispozici správcům vodních toků a ve svých programech na odstraňování povodňových škod a protipovodňová opatření by mělo mít k dispozici dostatečné množství peněz.
Ministerstvo zdravotnictví na svých webových stránkách zprovoznilo novou rubriku Povodně. V ní je k dispozici například návod, jak postupovat při sanaci studní nebo při výskytu plísní v domech. Tam kde je pouze jeden zdroj pitné vody, nabízí MZ zabezpečit bezplatný odběr a rozbor vody. Státnímu zdravotnímu ústavu zadalo ministerstvo zdravotnictví zpracování studie k likvidaci komárů v zasažených lokalitách, která bude poté zveřejněna na www stránkách ministerstva. Ministerstvo také plánuje očkování dětí v zasažených oblastech.
Od 22. června došlo vlivem přílivu teplého vzduchu s 90% vlhkostí a intenzivních bouřek s lokálními přívalovými dešti k bleskovým povodním, které zasáhly obce v Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském a Jihočeském kraji s následkem značných materiálních škod. Podle oficiálních údajů došlo v průběhu posledních dvou týdnů ke 12 obětem na životě. Lokální záplavy se ale dotkly i obcí v dalších regionech, například ve Středočeském, Libereckém a Královéhradeckém kraji.
Charakteristický pro tento typ povodní jsou extrémní srážky v krátkém čase a rychlý vzestup hladin vod v zasaženém území. K tomu dochází kvůli rychlému vyčerpání retenční kapacity krajiny. Voda stéká po svazích do údolí, které zaplaví. Srážkové úhrny na Novojičínsku dosáhly intenzity až 120 mm za hodinu. V první vlně bleskových povodní tak například hladina vody na Novojičínsku stoupla až o 5 metrů, na Jesenicku o 2 metry.
ÚPK se shodla, že Integrovaný záchranný systém funguje dobře. Kvalitní práci odvádějí profesionální i dobrovolní hasiči, Policie ČR, Armáda ČR, Správa státních hmotných rezerv, zdravotníci, psychologové, povodňové komise i krizové štáby, s.p. Povodí, ČHMÚ i nevládní organizace. Krajské povodňové a krizové štáby situaci dobře zvládají.
Stav nebezpečí trvá pro části území Moravskoslezského kraje (na území správní působnosti měst Nový Jičín, Bílovec, Odry, Kopřivnice, Frenštát pod Radhoštěm – do 24. července), Olomouckého kraje (na území správní působnosti města Jeseník – do 15. července) a Jihočeského kraje (na území správní působnosti měst Písek, Prachatice, Strakonice, Vodňany, Vimperk – do 17. července).
Probíhají záchranné a likvidační práce, postupně jsou odhadovány a upřesňovány povodňové škody a je organizována obnova nejnutnější infrastruktury.
Ke včerejšku bylo nasazeno 459 vojáků (285 v Moravskoslezském kraji, 170 v Olomouckém kraji a 4 v Jihočeském kraji) a 89 kusů techniky. Požadavky na nasazení vojáků se postupně snižují, ale zvyšují se požadavky na techniku, především na bagry k likvidaci sutin. Včera bylo postaveno mostní provizórium v obci Červená Voda, dnes bude postaveno další mostní provizórium v obci Bernartice, kde ještě v úterý 7. července přibude druhý provizorní most.
Podle hlášení GŘ HZS bylo ke dni 3. 7. 2009 zachráněno 189 osob, 1495 osob bylo evakuováno. Oficiálně je evidováno 12 úmrtí v přímé souvislosti s povodněmi. Došlo k řadě zranění. Vedle záchrany obyvatel byla podle možností prováděna také záchrana a evakuace domácích zvířat. Policie neeviduje žádný případ rabování.
Celkem bylo k dnešku zatopeno nebo poškozeno 915 objektů na Jesenicku a 562 objektů na Přerovsku, 969 objektů v Moravskoslezském kraji a 528 objektů v Jihočeském kraji.
Škody v souvislosti s povodněmi se předběžně odhadují na 5,5 miliardy Kč. Obnova po povodni se bude týkat i zajištění infrastruktury dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.
Ministerstvo financí zajistilo první část finanční pomoci postiženým krajům na záchranné a likvidační práce v celkové částce 54 milionů korun – 24 milionů pro Moravskoslezský kraj, 12 milionů pro Olomoucký kraj, 8 milionů pro Jihočeský kraj a 10 milionů pro Zlínský kraj. Na posílení výdajů HZS ČR a dobrovolných hasičů bylo uvolněno 30 milionů korun.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *