Brabec představil nový Plán péče o Národní park Šumava

Ministr životního prostředí Richard Brabec dnes představil nový plán péče o Národní park Šumava. Plán bude platný následující tři roky a vznikl na základě dohody se všemi dotčenými subjekty. Ministerstvo ve spolupráci se Správou NP Šumava aktuálně rovněž pracuje na návrhu nové zonace národního parku, ze které bude vycházet nový plán péče po roce 2017. V průběhu května začnou také jednání nad novelou zákona o ochraně přírody a krajiny. Informovala o tom tisková mluvčí ministerstva Petra Roubíčková.

„Nový plán péče, který nahradil již překonaný dokument z let 2000–2013, je odborným koncepčním dokumentem, který stanovuje způsoby péče o území národního parku tak, aby bylo dosaženo cílů ochrany přírody v národním parku. Mohl vzniknout jedině za předpokladu, že řada připomínkujících musela ze svých požadavků více či méně slevit. Chtěl bych všem touto cestou velmi poděkovat za jejich vstřícný přístup při přípravě tohoto klíčového dokumentu. Z velkého množství 157 připomínek se v rekordní době podařilo naprostou většinu do plánu zapracovat. Vycházeli jsme přitom ze základního poslání národních parků u nás, které jsme opřeli o názory odborníků na ochranu přírody a o aktuální stav přírody přímo v šumavském národním parku. Přesto je plán péče schválen na zkrácené období tří let do okamžiku, než bude schválena nová zonace parku, na jejímž návrhu se nyní intenzivně pracuje,“ uvedl dnes na tiskové konferenci ministr Brabec.

Nový plán péče zahrnuje devět přesně definovaných typů péče o jednotlivé plochy uvnitř národního parku. Ty vycházejí z vyhodnocení přírodovědné hodnoty parku a aktuálního stavu lesních i nelesních ekosystémů. Mezinárodní managementová kategorie parku podle IUCN (Světová organizace na ochranu přírody) se nemění a není nijak ohrožena novým plánem péče. Ten stanovuje takzvanou bezzásahovou zónu, tedy oblast ponechanou samovolnému vývoji, na 23 % rozlohy parku, tedy asi na 16 000 ha, a to na základě vyhodnocení aktuálního stavu jednotlivých ekosystémů.

„V dlouhodobém časovém horizontu předpokládáme, a je to tak i v dokumentu formulováno, že převážná část území parku bude postupně směřovat do bezzásahového režimu, tomu však musí předcházet dlouhodobé pravidelné hodnocení vývoje ekosystémů ve stávajících bezzásahových zónách,“ vysvětluje náměstek ministra Vladimír Dolejský. Nový dokument je rovněž plně v souladu s evropským právem. Zahrnuje dlouhodobé cíle pro ochranu a zachování přírodních stanovišť a druhů, které jsou předmětem ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. Plán dále nově definuje konkrétní cíle a opatření pro rozvoj turistického ruchu v podobě zooprogramů, většího zpřístupnění parku pro šetrný turismus – například vytvořením nových naučných stezek, znovuotevřením některých dlouhodobě uzavřených cest atp.

Společně s plánem péče ministr Brabec rovněž přiblížil záměr ministerstva novelizovat zákon o ochraně přírody a krajiny, který zajistí jednotnou ochranu přírodního bohatství všech parků. V průběhu května chce ministerstvo zahájit jednání se všemi dotčenými skupinami, tedy s kraji, obcemi, neziskovými organizacemi a dalšími subjekty, a seznámit je s detaily návrhu změny zákona o ochraně přírody a krajiny. Novela zákona bude jasně definovat cíl a poslání všech národních parků a stanoví obecné i bližší podmínky ochrany v národních parcích. Dokumenty jako zonace a plán péče budou pak odborně reagovat na specifické potřeby ochrany přírody v jednotlivých národních parcích.

„Zjednodušením a sjednocením legislativy směřujeme k transparentnímu systému, který sníží množství výjimek, administrativu i náklady státní správy, a přitom poskytne jednotlivým parkům jasná pravidla,“ říká ministr Brabec.

V závěru tiskové konference ministr Brabec oznámil společnou dohodu s ředitelem Národního parku Šumava Jiřím Mánkem na tom, že na postu ředitele k 30. dubnu skončí. Jedním z důvodů je odlišný názor na vedení národního parku a priority jeho rozvoje.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *