Bramboráře nikdo neinformoval

Otevřený dopis ministru zemědělství Petru Zgarbovi

Vážený pane ministře,
předsednictvo svazu mě pověřilo, abych Vás informoval o našem stanovisku k okolnostem, které se bezprostředně dotýkají sektoru bramborářství před přijetím nařízení vlády z 13. dubna o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2005 a krátce po nabytí účinnosti tohoto nařízení. Absence podpory pěstování konzumních brambor v tomto nařízení vyvolala přirozenou reakci bramborářské veřejnosti. Vás tato reakce překvapila a veřejnosti jste 9. května sdělil, že zemědělci byli na několika seminářích i prostřednictvím svých profesních organizací informováni o chystaných změnách již od podzimu 2003. Chci jasně říci, že ÚBS ČR ze strany MZe ČR o změně systému podpor a dopadu na bramborářství nikdo neinformoval. Nezájem ministerstva zemědělství informovat o nových skutečnostech v odvětví po vstupu ČR do EU a diskutovat je s bramborářskou veřejností jsme viděli již v době před přijetím ČR do EU, kdy MZe ČR tvořilo pracovní skupiny pro jednotlivé komodity. I přes požadavek ÚBS ČR na vytvoření pracovní skupiny pro brambory nebyla taková skupina vytvořena s odůvodněním, že brambory nejsou předmětem společné zemědělské politiky a tedy nejsou žádné problémy k řešení. Ukázalo se , že především ve fytosanitární oblasti bylo problémů víc než dost a ty byly řešeny především díky aktivitě našeho svazu ve spolupráci se SRS a MZe ČR. Kontrola kvality konzumních brambor dovážených z členských zemí se neřešila a není zajištěna ani více než rok po přijetí ČR do EU. V loňském roce zrušil ministr Palas komoditní rady ministerstva a tak byla zrušena instituciální možnost komunikace zástupců podnikatelských svazů s pracovníky ministerstva. Z naší strany je zájem o informace z MZe ČR stálý a zveme zástupce MZe ČR na všechny akce, které svaz pořádá. Na žádné akci v roce 2004 a březnu letošního roku informace o tom, že přímé platby na plochy konzumních brambor se v roce 2005 nebudou vyplácet, z úst představitelů MZe ČR nezazněla.
Nařízení Rady ES č. 1782/2003 bylo sice přijato 29. září 2003, ale ani v době přijetí nařízení vlády ČR ze dne 13. dubna nebyl k dispozici oficiální český překlad tohoto závažného dokumentu tak, abychom si ho mohli prostudovat a na jeho základě přijmout potřebná podnikatelská rozhodnutí. Vy jistě chápete, že na rozhodování o struktuře pěstovaných plodin v zemědělském podniku 13. dubna je pozdě. Navíc, jak je zřejmé z vyjádření vedoucího odboru komunikace MZe ČR, proběhlo připomínkové řízení k vládnímu nařízení ve zkráceném řízení.
Jestliže MZe ČR muselo připravovat projednání dokumentu vládního nařízení, které bylo přijato 18 měsíců po přijetí nařízení ES, ve zkráceném připomínkovém řízení, vypovídá to buď o složitosti přípravy takového dokumentu, anebo o podcenění jeho přípravy ze strany MZe ČR. Za situace, kdy není dokument ani připraven k projednání ve vládě, tak o něm nemůže nikdo seriozně informovat. Považujeme proto Vaše kritické hodnocení schopnosti komunikace a informovanosti v profesních organizacích za neopodstatněné.
Doufáme, že Vaše připravenost vést o problémech resortu plodný dialog se promítne do práce celého ministerstva a podobným situacím nebudeme napříště vystaveni.
S pozdravem
Ing. František Novák, CSc.
předseda Ústředního bramborářského svazu ČR

Havlíčkův Brod, 12. 5. 2005

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *