01.02.2012 | 03:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Brusel chce zlepšit kvalitu vody

Zlepšená kvalita vody v Evropské unii by mohla být ohrožena novými formami chemického znečištění. Komise navrhuje přidat patnáct chemikálií do seznamu 33 znečišťujících látek, které jsou monitorovány a kontrolovány v povrchových vodách Evropské unie. Jde o další krok na cestě k lepší kvalitě vody v našich řekách, jezerech a pobřežních vodách. K patnácti látkám, jichž se návrh týká, patří průmyslové chemické látky i látky používané v biocidech, farmaceutických přípravcích a přípravcích na ochranu rostlin. Byly vybrány na základě vědeckých důkazů, že mohou představovat významné zdravotní riziko. Informovalo o tom tiskové oddělení Zastoupení Evropské komise v České republice.

„Znečištění vod je jedním z ekologických problémů, které zmiňují občané EU nejčastěji. Současný pokrok vítám, protože jasně odpovídá na očekávání občanů,“ uvedl evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik. „Těchto patnáct dodatečných chemických látek musí být monitorováno a kontrolováno, abychom zajistili, že nepředstavují riziko pro životní prostředí a zdraví občanů.“
Aktualizace bude dosaženo prostřednictvím revize směrnice o prioritních látkách v oblasti jakosti vody. Nově navržené látky jsou výsledkem přezkumu, který hodnotil míru rizika u přibližně 2 000 látek v závislosti na jejich množství v povrchových vodách a jejich nebezpečnosti, výrobě a použití. U šesti z patnácti nových prioritních látek hodnocení požaduje postupné ukončení jejich emisí do vody do dvaceti let. Návrh rovněž požaduje přísnější normy pro čtyři látky, které již jsou v současnosti kontrolovány, a požadavek na ukončení emisí dvou dalších látek ze seznamu.
Mezi patnáct navrhovaných prioritních látek patří:
-přípravky na ochranu rostlin: aclonifen, bifenox, cypermethrin, dikofol, heptachlor, chinoxyfen,
-látky používané v biocidních přípravcích: cybutryn, dichlorvos, terbutryn,
-průmyslové chemické látky: perfluoroktansulfonová kyselina (PFOS), hexabromcyklododekan (HBCDD),
-vedlejší produkty spalování: dioxiny a dioxinům podobné polychlorované bifenyly (PCB),
-farmaceutické látky: 17-alfa-ethinylestradiol(EE2), 17-beta-estradiol (E2), diklofenak.
Tato léčiva jsou navrhována poprvé. Návrh nijak nezpochybňuje jejich léčebné účinky, pouze se zaměřuje na potenciálně škodlivé dopady jejich přítomnosti ve vodním prostředí. Koncentrace vyšší než navržené normy mohou ovlivnit zdraví ryb, například omezit jejich úspěšnou reprodukci, a ohrozit i další živé organismy. Naše povědomí o dopadu léčiv na životní prostředí se za poslední roky značně zvýšilo a tento návrh je založen na nejnovějších vědeckých poznatcích.
Komise dále navrhuje zlepšit monitorování a podávání zpráv o chemických látkách přítomných ve vodě, jako i mechanismus umožňující získat lepší informace o koncentracích jiných znečišťujících látek, které možná bude nutné kontrolovat na úrovni EU v budoucnosti. K návrhu komise je připojena zpráva Evropskému parlamentu a Radě o výsledku přezkoumání stávajícího seznamu regulovaných látek.
Komise navrhuje revidovaný seznam v rámci směrnice pozměňující rámcovou směrnici o vodě (RSV) a směrnici o normách environmentální kvality (SNEK). Návrh bude předán Radě a Parlamentu k diskusi a přijetí.
Podle platných pravidel musí členské státy dostát normám o kvalitě životního prostředí u nových prioritních látek do roku 2021 (lhůta druhého plánu povodí). Pokud je možné uplatnit podmínky výjimek dohodnutých v RSV, je možné využít v některých případech delších lhůt.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down