26.09.2005 | 08:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Čeho chce dosáhnout REACH

Novou registraci všech existujících a nově se objevujících chemických látek v zemích Evropské unie má zavést připravované nařízení týkající se jejich registrace, hodnocení, omezování a autorizace. Protože s realizací nařízení budou spojené nemalé náklady, ohrozí toto nařízení zejména existenci malých a středních podniků, které zmíněné látky vyrábějí nebo dovážejí. Dopad, a to zejména v podobě růstu ceny výrobků, které chemické látky obsahují, bude mít i na zemědělství.

Zkratka REACH je odvozena z prvních písmen anglických slov registration (registrace), evaluation (hodnocení vyplněných registrací a látek), authorisation (povolování použití látek, látek v přípravcích nebo ve výrobcích), chemicals (chemických látek). Ze zkratky vypadlo ještě jedno důležité slovíčko, které však označuje nedílnou fázi celého procesu, a to restriction (omezování výroby, uvádění na trh a používání chemických látek ve výrobcích). Nové nařízení se týká chemických látek s výjimkou látek radioaktivních, látek v režimu transitu nebo celního dohledu a neisolovaných meziproduktů. Mělo by platit pro vyráběné a dovážené chemické látky (nad jednu tunu za rok), pro látky, které jsou součástí přípravků a také obsažené ve výrobcích. Z pohledu potravinářů a zemědělců je důležité, že povinnost registrace se netýká látek a přípravků používaných v humánní a veterinární medicíně, jako aditivum či aróma v potravinách, přísada do krmiv a ve výživě zvířat. Na druhé straně se však REACH dotkne sloučenin používaných ve výrobě chemických ochranných prostředků v zemědělství, hnojiv a také složek pohonných hmot, nátěrových hmot apod.
Důležité pojmy
Látkou se v rámci REACH rozumí chemický prvek a jeho sloučeniny v přírodním stavu nebo získané výrobním postupem, včetně jakékoli příměsi nezbytné pro zachování stability a jakékoli nečistoty vzniklé v důsledku použitého procesu. Netýká se to však rozpouštědel, které je možné odstranit, aniž by se narušila stabilita látky či její složení.
Jako přípravek se označuje směs nebo roztok tvořený dvěma nebo více látkami.
Za výrobek považuje návrh nařízení předmět tvořený jednou nebo více látkami nebo přípravky, který během výroby získá určitý tvar, povrch nebo vzhled určující jeho konečné funkční použití ve vyšší míře než je udává jeho chemické složení.
Registrační dokumentace
Nařízení, které nyní leží v Evropském parlamentu, by mělo nabýt účinnosti počátkem roku 2007. Pokud bude schváleno, pak budou výrobci a dovozci muset během prvních jedenácti let — v tzv. zaváděcím období — zaregistrovat existující chemické látky, kterých je kolem 30 tisíc. Přitom v průběhu prvních tří let by mělo dojít na látky, které se vyrábějí nebo dovážejí v největších množstvích.
Pro chemikálie dovážené nebo vyráběné v množství nad jednu tunu za rok budou muset výrobci nebo dovozci vypracovat registrační dokumentaci. Ta bude obsahovat údaje o chemických, fyzikálně chemických a toxikologických vlastnostech a o účincích, které má daná látka na životní prostředí. Registrační dokumentace dále musí obsahovat popis toho, k čemu se daná látka používá, posouzení rizika v celém odběratelsko—dodavatelském řetězci, bezpečnostní opatření, která z tohoto rizika vyplývají, a plán potřebných testů.
Hodnocení a restrikce
Registrační dokumentaci budou prověřovat úřady členských států. Budou posuzovat, zda látka představuje riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Rozhodnou, zda danou látku povolí nebo její používání a prodej omezí.
Povolení
Povolení bude muset mít každá látka, která náleží do některé z těchto skupin:
 karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci,
 perzistentní, toxické a kumulovatelné v organismech,
 vysoce perzistentní a vysoce kumulovatelné v organismech a další látky, které mají nevratné účinky na člověka a životní prostředí.
Pro získání povolení pro výše uvedené typy látek musí jejich výrobce nebo dovozce prokázat, že dokáže zajistit kontrolu rizika, které jejich použití představuje. Zajímavé je, že pokud to nebude moci udělat, může povolení získat, pokud nad zmíněným rizikem převáží sociální a ekonomické výhody plynoucí z použití dané chemické látky. Konečné rozhodnutí o povolení dané látky bude mít Evropská komise. Předcházet by mu měla konzultace se členskými státy.
Evropská agentura
Centrální registraci, udržování databází chemických látek a další úkoly bude mít podle návrhu nařízení speciálně za tím účelem vytvořená Evropská chemická agentura.
REACH a odpady
Registrace, autorizace a restrikce se nevztahuje na použití látek, které jsou odpadem a zpracovávají se v zařízení pro zpracování odpadu v souladu s podmínkami příslušného povolení. Pokud však při zpracování odpadů vznikají nové látky, přípravky nebo výrobky, bude se REACH vztahovat i na ně.
Náklady
Podle poslankyně Evropského parlamentu Jany Bobošíkové by náklady na registraci jedné látky měly činit asi 30 tisíc eur. (Zahrnují totiž laboratorní zkoušení látky, určení její toxicity, dráždivosti apod.) Celkové dopady na Českou republiku europoslankyně odhaduje ve výši sedm až 11 miliard korun. Viceprezident Potravinářské komory Hynek Strnad je ve svých odhadech o něco skromnější. Podle něj by to mělo být asi 600 tisíc korun za jednu látku. Celkové dopady na naše hospodářství předpokládá ve výši zhruba pět až šest miliard korun.
Ladislav Novák, ředitel Svazu chemického průmyslu ČR, považuje za reálnou cenu mezi 25 až 30 tisíce eur za zkoušení jedné látky. Jejich počet se dnes sice odhaduje na 30 tisíc, pravděpodobnější je však podle Nováka mnohem vyšší číslo, a to až zhruba 100 tisíc. Zlý bude podle něj zejména dopad na malé a střední firmy, které chemické látky vyrábějí nebo dovážejí. Těch je v ČR odhadem asi pět tisíc. Jejich postižení pocítí i další navazující podniky.
V návrhu nařízení je zatím možnost, aby výrobci či dovozci jedné látky mohli vytvořit konsorcia, a tím snížit náklady procesu.
Názory se různí
Málokterý legislativní návrh vyvolal v unii tak rozdílná stanoviska. Chemický průmysl návrh REACH kritizuje. Kromě jiného požaduje prodloužení období pro registraci existujících chemických látek z 11 na 18 let, omezení rozsahu na skutečné chemikálie (a ne přírodní suroviny nebo odpady) a zavedení principu jedna látka — jedna registrace. Prioritně by se měly registrovat ne látky.které se vyrábějí nebo dovážejí ve velkých kvantech, ale ty, které představují skutečná rizika. Problém vidí představitelé chemického průmyslu také v posuzování látek v předmětech. Současný návrh není podle nich realizovatelný a navíc otevírá dveře nekalé konkurenci z třetích států mimo unii.
Spotřebitelské organizace, zdravotníci, evropská odborová konfederace (ETUC) a samozřejmě především ekologické organizace naopak žádají co nejrychlejší vyloučení nebezpečných chemických látek, rozšíření toxikologického testování látek, kterých se ročně vyrobí nebo doveze od jedné do deseti tun a časově omezenou autorizaci pro nebezpečné látky, za něž doposud neexistuje dostupná méně riziková náhrada.
Bobošíková varuje před podceňováním dopadu připravované legislativy. Návrh nařízení má včetně příloh asi 1200 stránek a zhruba deset tisíc pozměňovacích návrhů. Česká europoslankyně apeluje na všechny výrobce, dovozce i uživatele chemických látek, aby se lobbingem u europoslanců pokusili přijetí nařízení v současné podobě zabránit.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down