Cena prasat nekryje výrobní náklady

Cena za jatečná prasata dlouhodobě nepokrývá náklady vynaložené na jejich výrobu. Průměrná cena za rok 2007 dosáhla podle údajů Českého statistického úřadu 28,85 Kč a od počátku roku letošního roku 26,56 Kč za kilogram živé hmotnosti. Náklady na výrobu dosahují v současné době 37 až 38 Kč na kilogram živé hmotnosti a dále se zvyšují. Uvádí to v prohlášení předsednictvo Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě, kde je posouzen stav na úseku chovu prasat.

Odvětví chovu prasat zaznamenalo v roce 2007 ztrátu převyšující 2,5 miliardy korun, která se v letošním roce výrazně prohlubuje. Důsledky tohoto propadu se odrážejí v dramatickém poklesu stavů prasat i počtu hospodářství, na kterých se prasata chovají. Ještě v roce 2003 bylo ve stavech 282 tisíc prasnic a 3,36 milionu prasat celkem a lze reálně předpokládat, že v polovině letošního roku klesnou stavy prasnic pod 150 tisíc kusů a prasat celkem bude kolem dvou milionů kusů, což bude nejnižší stav od roku 1947. Chovatelé odhadují, že letošní domácí výroba nepokryje více než 65 % tuzemské potřeby a tento podíl bude dále klesat.
Chovatelé v prohlášení důrazně upozornili minsiterstvo zemědělství, že se dostávají do závažného rozporu se stanovenými cíli společné zemědělské politiky EU, která stanovuje mimo jiné zabezpečení základní potravinové bezpečnosti a spravedlivé příjmy v zemědělství.
„K likvidaci českých chovatelů prasat nedochází proto, že bychom nebyli schopni se vyrovnat s celkovými náklady na výrobu jatečných vepřů, ty jsou u nás prakticky shodné s těmi, jaké jsou dosahovány v jiných státech EU (Německo, Rakousko, Francie ), ale jednoznačně z arogantního přehlížení skutečnosti. Spolu s prvovýrobou je ničena i výrobní nadstavba, tedy šlechtění prasat, plemenářské a státní organizace, které poskytují služby tomuto odvětví. Vyzýváme ministerstvo zemědělství, aby na základě všech dostupných informací vyhodnotilo velmi vážnou a kritickou situaci v odvětví chovu prasat a přijalo komplexní návrh řešení, který povede k nápravě. Upozorňujeme, že neřešení této problematiky povede k radikálnímu zvýšení cen vepřového masa a výrobků a tudíž přispívá k dalšímu růstu inflace,“ varují chovatelé v prohlášení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *